Zoeken

Roofs 1999-06-23 Het verzekerde prestatiecontract voor daken

Sedert geruime tijd is men zich in de dakenbranche bewust van de importantie van service en nazorg. Een bewustwording die tot uiting komt in onderhoudscontracten waarin het onderhoud aan het dak is vastgelegd. Onderhoud wordt in de regel uitgevoerd door een dakbedekkingsbedrijf, vaak hetzelfde bedrijf dat het dakwerk heeft gerealiseerd. Doel van het contract is het in stand houden van het dak. Een stap verder is een contract waarin geregeld is dat het dak waterdicht moet blijven, ongeacht de leeftijd van het dak: het zogenaamde prestatiecontract. G&O Dakwerken uit Tiel valt de eer te beurt als eerste een dergelijk contract aan te kunnen bieden.

Bijzonder aan een prestatiecontract is dat de uitvoerende partij vrij is in de keuze van materialen en werkwijze hoe het dak waterdicht wordt gehouden. Voor een van tevoren overeengekomen vergoeding garandeert de dakdekker dat er geen lekkages optreden (de te leveren prestatie) en mochten die toch optreden in hoeverre dat mag voorkomen en wat de dakdekker daaraan doet om die te verhelpen.
De vergoeding wordt bepaald door de dakdekker. Hij schat de kwaliteit van een dakwerk in en bepaalt welke werkzaamheden er in de tijd moeten gebeuren. Dat kan zijn in het eerste jaar de afvoeren vernieuwen, in het tweede jaar de randen, in het vijfde jaar de dakbedekking enzovoort. Op basis van die inschatting wordt de opdrachtgever over een van tevoren afgesproken periode de jaarlijkse kosten aangegeven. In die vergoeding zijn de uit te voeren werkzaamheden, nodig om aan de prestatie te kunnen voldoen, dus opgenomen.
De opdrachtgever verlaat zich daarmee geheel op de kennis en kunde van het dakbedekkingsbedrijf waarmee het contract wordt aangegaan en dat houdt een risico in. Immers als het dakbedekkingsbedrijf het niet goed inschat en vervolgens, om wat voor reden, het contract wordt ontbonden, dan kan de opdrachtgever met de gevolgen van die verkeerde inschatting blijven zitten. Om dat risico af te dekken kan een verzekering worden afgesloten.

Samenwerking

G&O Dakwerken in Tiel heeft in samenwerking met VVG Verzekerd Vastgoed Verzekeringen N.V. het verzekerd prestatiecontract ontwikkeld. Projectmanager Henri Meerwijk van G&O vertelt: "Nadat wij een uitgebreid marktonderzoek hebben gepleegd, is gebleken dat de behoefte bestaat om voor een vastgestelde periode verzekerd te zijn van de waterdichtheid van het dakbedekkingssysteem. Dit komt vooral tot uiting bij woningbouwverenigingen, scholengemeenschappen, zorginstanties en vastgoedmaatschappijen.
Wanneer je echter een dergelijk contract voor een langdurige periode aanbiedt, is zekerheid in nakoming van de verplichtingen voor de opdrachtgever van doorslaggevend belang. Voor deze waarborg is het prestatiecontract ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij."
Voor de kwaliteit van de uitvoering van de prestatiecontracten, heeft G&O een eigen 24-uurs servicedienst.
Naast het uitvoeren van dakinspecties, onderhoud en preventieve reparaties aan daken, zijn de servicemedewerkers direct inzetbaar voor het oplossen van calamiteiten. Op basis van vastgestelde serviceniveau's vindt prioriteitstoewijzing plaats van de te ondernemen acties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige informatie over het daksysteem alsmede de onderliggende ruimtes welke in digitale dossiers ligt opgeslagen. De gebouweigenaar kan in overleg met G&O de contractduur vaststellen, waarbinnen de jaarlijkse kosten van het dakbedekkingssysteem voor de eigenaar zijn gefixeerd. Waterdichtheid voor de contractsperiode wordt gewaarborgd en de restwaarde van het dakbedekkingssysteem wordt gemaximaliseerd. Het dakmanagement wordt op deze wijze van gebouweigenaar/gebruiker verschoven naar het dakbedekkingsbedrijf, 24 uur per dag.

door: Tetelepta/Berlee