Zoeken

Roofs 1999-06-25 Vakkundigheid

In de literatuur zien we momenteel veel studies verschijnen over het stimuleren van intensief gebruik van de bebouwde ruimte en daarmee ook het invullen van andere functies van daken. Parkeren en terrassen zijn daarin zeer voor de hand liggende oplossingen, maar ook bestemmingen in de recreatieve sfeer, speeltuinen, sportvoorzieningen zijn geen verre toekomstbeelden meer. Daarbij zien we steeds meer afwijkende vormen in daken en wordt aan de esthetica van de afdichting veel aandacht besteed in de vorm van kleur of patroon.

Ontwikkelingen die zeker niet te verwaarlozen zijn en waarbij wij er terecht steeds op hameren, dat dit alleen gerealiseerd kan worden in een goede coördinatie tussen ontwerp en uitvoering. En met een vakkundige en deskundige partij. Dit leidt geen twijfel. Echter het gevaar van hier steeds weer op hameren ligt in het feit, dat makkelijk de gedachte kan ontstaan, dat het zogenaamde rechttoe rechtaan werk kennelijk door iedereen uitgevoerd kan worden. De dagelijkse praktijk bewijst het tegendeel.
Het merendeel van de daken bestaat natuurlijk nog steeds uit de min of meer traditionele daken. Nieuwbouw of renovatie. Voor beide geldt dat in de dagelijkse praktijk vandaag de dag nog steeds dingen, die eigenlijk heel normaal zouden moeten zijn, toch gerealiseerd worden op een wijze die vraagt om problemen. Hoe vaak gebeurt het nog, dat in het ontwerp stadium onvoldoende rekening wordt gehouden met de vereiste opstandhoogte voor een goede waterdichte aansluiting op het opgaand gevelwerk. Wanneer dan de dakdekker komt blijkt dat, na het aanbrengen van de isolatie, het lood zo laag zit dat er nog maar een paar centimeter opstandhoogte overblijft. Zoals de ketting net zo sterk is als de zwakste schakel. Zo kan het dak nog zo goed gemaakt zijn, wanneer deze aansluiting niet goed is dan is dat een bron van problemen. Daarbij moet verder bedacht worden, dat noodoplossingen in de praktijk nooit de voorkeur hebben. Het blijft te prefereren om in het ontwerp dit detail voldoende ruimte te geven.
Maar ook in de uitvoering kan een rechttoe rechtaan dak niet zonder de zorg en de vakkundigheid van een goede dakdekker. Een dakdekker die bijvoorbeeld weet dat een dampremmende laag ook echt dicht moet zijn. Vanzelfsprekend? Toch komt het in de praktijk nog wel voor, dat met name bij de aansluitingen er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de uitvoering van de dampremmende laag en er niet volgens de standaarddetails gewerkt wordt. Het uitvoeren van de bestaande uitgedachte en uitontwikkelde detaillering vraagt dus ook om vakbekwame, gemotiveerde en consciëntieuze uitvoering.
Het voordeel van een gebruiksdak of een zichtdak is, dat de eigenaar en beheerder regelmatig geconfronteerd worden met hun eigen zorg voor het dak. Maar ook een gewoon doorsnee dak vraagt om de zorg van de eigenaar of beheerder. Voor lang niet alle daken wordt een onderhoudscontract afgesloten. Bij de oplevering heeft de opdrachtgever vaak nog goede voornemens. Het onderhoud, daar kunnen wij zelf wel voor zorgen. Maar in de praktijk? Vaak komt het er dan niet van. En ook voor daken geldt, dat de kwaliteit zonder onderhoud hard achteruit gaat.
En met preventief onderhoud kan veel ellende voorkomen worden. Bijvoorbeeld die kleine lekkage, veroorzaakt door een beschadiging tijdens werkzaamheden aan een ventilator op het dak, maar die pas werd ontdekt toen het hele isolatiepakket doorweekt was. Ook bij een dak wat je niet elke dag ziet, kan een regelmatige gedegen inspectie veel nattigheid voorkomen.
Kortom niet alleen de bijzondere daken vragen om coördinatie tussen ontwerpende en uitvoerende partij, om vakkundigheid bij de uitvoering en om zorgvuldigheid bij het beheer.

door: Corry de Ridder