Zoeken

Roofs 1999-06-54 Grootschalig contract voor onderhoud platte daken

Het onderhoud van platte daken is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Het accent ligt veel meer op het kiezen voor kwaliteit en uitvoering van inspectie en onderhoud. Woningstichting Progrez uit Dordrecht en Dakwacht hebben een prestatiecontract onderhoud getekend om gedurende een periode van 25 jaar de daken op een gewenste kwaliteit te houden.

Dakwacht (onderdeel van de Consolidated Groep) en Woningstichting Progrez uit Dordrecht hebben op 24 februari jl. een bijzondere prestatie-overeenkomst ondertekend voor beheer en onderhoud van platte daken. Voor de ongeveer 10.000 verhuureenheden in Dordrecht en Zwijndrecht zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de platte daken. Doelstelling is om het onderhoud efficiënter te kunnen plannen en de kwaliteit van de daken op niveau te houden. Op de onderhoudskosten zal door deze werkwijze over de totale looptijd van de overeenkomst een aanzienlijke besparing worden bereikt. "Progrez is een organisatie die streeft naar een optimale kwaliteit", zegt Cock de Jong, manager business development bij de Consolidated Groep. "Bij kwaliteit gaat het om het leveren van optimale producten en diensten die nauw aansluiten bij de behoeften van de klanten. De overeenkomst met Dakwacht geeft een prima invulling aan het streven naar kwaliteit van Woningstichting Progrez. Door deze samenwerking wordt onze deskundigheid ingezet om de gewenste kwaliteit te realiseren." Het bijzondere van de overeenkomst tussen Progrez en Dakwacht is dat niet alleen de uitvoering van het onderhoud wordt uitbesteed, maar dat Dakwacht mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de daken. Er zijn prestatie-eisen afgesproken, waaraan de kwaliteit kan worden getoetst.

25 jaar

De zogenoemde Save Plus Dakmanagement overeenkomst, gebaseerd op zo'n 165.000 m2 dakoppervlak, is aangegaan met de intentie de daken voor een periode van 25 jaar op het gewenste onderhoudsniveau te houden. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de vestiging van de Consolidated Groep in Rotterdam. "Dakonderhoud is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Werd eerst de dakbedekking van platte daken eens in de zoveel tijd (vaak op een vooraf vastgesteld tijdstip) vervangen, nu ligt het accent veel meer op het kiezen voor kwaliteit en uitvoering van periodieke inspectie en onderhoud. Telkens wordt alleen dat gedaan wat technisch noodzakelijk is om de conditie van de daken op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Daarbij wordt gekozen voor het gebruik van hoge kwaliteit materialen met een lange levensduur. Dat past ook in het kader van Duurzaam Bouwen: minder gebruik van nieuwe grondstoffen en minder afval", aldus De Jong.

Financieel voordeel

"Behalve het milieuvoordeel is er ook een financieel voordeel. Dakonderhoud is namelijk één van de grootste kostenposten van onroerend goed. De kosten voor dakonderhoud worden met Save Plus Dakmanagement beheersbaar en kostbare renovatiewerkzaamheden kunnen veelal worden uitgesteld of zelfs geheel komen te vervallen", aldus De Jong.Om niet voor verrassingen komen te staan is het een voorwaarde dat de inspecties deskundig worden uitgevoerd.

door: Stefan Tetelepta