Zoeken

Roofs 1999-07-19 Kennis en ervaring gebundeld in jubilerend dakdekkersbedrijf

Weijers Eikhout vierde 2 juli jl. haar 40-jarig jubileum. Een bedrijf met een gevestigde reputatie. Ooit begonnen in een schuurtje achter het huis is de naam anno 1999 synoniem voor één van de grotere en toonaangevende dakdekkers van Nederland.

 De familie Weijers is al die jaren één van de drijvende krachten geweest achter Weijers Eikhout. Momenteel werkt inmiddels de derde generatie in het bedrijf dat ooit startte vanuit de schuur achter het woonhuis van de oprichter "Mede doordat aannemers steeds meer werk gingen uitbesteden, dus ook dakdekkerswerk, kon het bedrijf zich ontwikkelen. In die tijd was er in de hele omtrek geen dakdekkersbedrijf te vinden; nu des te meer. Want veel mensen die ooit bij ons werkten, hebben later de stap gemaakt om zich te verzelfstandigen," aldus directeur Jan Weijers.

Renovatieprojecten

Rond 1975 besloot men zich ook te richten op renovatieprojecten. Bij renovaties is er direct contact met de opdrachtgever: woningbouw, gemeenten, beleggers, verenigingen van eigenaren of particulieren. Corporaties zijn gebaat bij de kwalitatieve instandhouding van het eigen woningbezit. Dus willen zij goede kwaliteit voor een goede prijs. Maar door prijsdruk (en dus lage marges) dreigt de kwaliteit volgens Weijers in het gedrang te komen. Daarom praten corporaties voor renovaties rechtstreeks met bedrijven die gespecialiseerd zijn in onderhoud. "Wij leveren een totaalpakket. Niet alleen vervangen wij de bestaande dakbedekking, maar ook de schoorsteen, de dakgoot, de dakkapel, de dakconstructie in eventuele betimmering ten behoeve van goten, gevels en dergelijke."
Voor renovatie is bovendien kennis van oude daken van groot belang. Omdat er steeds meer dakdekkers zijn die het ambacht écht verstaan, komen zij bij nieuwbouw niet volledig meer tot hun recht. De 'renovatie-dakdekker' moet allerlei technieken beheersen: hij is tegelijkertijd timmerman, loodgieter (goot), metselaar (schoorsteen, nok) en vanzelfsprekend moet hij verstand hebben van pannen. Verder zijn bij renovatie sociale vaardigheden belangrijk: je moet met de bewoners rekening houden, overleg plegen en ook veel meedenken. En goede afspraken maken, bijvoorbeeld over iets simpels als vuile schoenen uittrekken bij het naar binnen gaan. Om de medewerkers optimaal daarop voor te bereiden startte Weijers Eikhout dit jaar een eigen bedrijfsschool. In samenwerking met bestaande opleidingsinstituten is een bedrijfsopleidingsplan ontwikkeld en in werking gezet.
Ook rond 1975 startte Weijers Eikhout met het leveren van bitumineuze dakbedekkingen. Dit deed het bedrijf voordien ook wel incidenteel. Hoewel het een heel andere discipline is met andere risico's, zag Weijers Eikhout in dat segment nog mogelijkheden. Momenteel bestaat 20% van Weijers' werkzaamheden uit 'bitumineus dakdekkerswerk'.
Renovatie en onderhoud liggen dicht bij elkaar. Voor complexbeheerders ontwikkelde Weijers Eikhout het dakenbeheerprogramma waarmee een kwalitatieve inventarisatie van het dakenbestand wordt gemaakt. In het beheerprogramma wordt vervolgens bekeken op welk moment er onderhoud of vernieuwing aan de daken technisch noodzakelijk is. Hiervoor is uiteraard veel praktische ervaring en technische kennis van de dakbedekking nodig. En dat heeft Weijers Eikhout de afgelopen veertig jaar meer dan voldoende vergaard.

Het bovenstaande artikel is een samenvatting uit 'We roepen één keer van de daken', een uitgave voor de relaties van Weijers Eikhout, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum.