Zoeken

Roofs 1999-09-06 Afschotisolatie van gebitumineerd perlite blijkt aantrekkelijk alternatief voor 'lastig dak'

De oorspronkelijk in het bestek opgenomen daksystemen willen om verschillende redenen nogal eens afwijken van de definitieve keuze. Dit was ook het geval bij de ingrijpende renovatie van de Rabobank te Bussum. Door de lastige vorm van het dak werden de afschotisolatieplaten uit het bestek geschrapt ten gunste van een afschotisolatie van Pullmix Perlite.

Door de opdrachtgever Rabo-vastgoed werd medio begin 1999 opdracht gegeven aan Aannemingsbedrijf Castelein uit Driebruggen om de Rabobank in Bussum ingrijpend te renoveren. Het totale gebouw werd hiervoor buiten bedrijf gesteld en een noodkantoor werd geplaatst. Dit zou geen overdreven maatregel blijken want het totale pand werd gestript. Slechts de betonnen draagconstructie, de betonnen vloeren en het betondak bleven overeind.

Aan Posno Dak en Installatie Techniek uit Bussum werd door de hoofdaannemer opdracht verleend voor het aanbrengen van de nieuwe dakbedekkingsconstructie. Het systeem waarvoor besteksmatig was gekozen was gezien de dakvorm nogal arbeidsintensief wat resulteerde in een relatief hoge aanneemsom en een hoog uitvoeringsrisico. Het systeem dat in het oorspronkelijke bestek was opgenomen zag er als volgt uit:
Op de bestaande betonnen dakvloer diende een bitumineuze dampremmende laag te worden aangebracht, daarop een minerale wol afschotisolatieplaat losliggend en afgewerkt met een toplaag bestaande uit ECB dakbedekking waarvan de naden met de föhn dienden te worden gelast. Het totale pakket zou worden geballast met grind.
De warmteweerstandseis was gesteld conform bouwbesluit op 2,5 m2 K/W en de afschoteis was 15mm/m meerzijdig nominaal.

Plooivrij

Ook voor de ervaren dakdekker is het niet altijd even eenvoudig om op een minerale afschotisolatie plaat de ECB dakbedekking met een lasautomaat plooivrij te lassen. Gezien de minder eenvoudige dakvorm bleek het praktisch niet mogelijk te zijn om afschotplaten 'juist' te leggen.
Het was voor A.W. Boekestein van Posno Dak en Installatie Techniek reden om naar andere mogelijkheden uit te zien. Zijn gedachten gingen uit naar de toepassing van isolerende afschotmortels. Hiervoor nam hij contact op met dhr J.P.P. Koot die binnen Reppel bv Bouwspecialiteiten te Dordrecht verantwoordelijk is voor de productgoep waarin Pullmix-Perlite is ondergebracht.
De uitgangspunten werden door beide bedrijven onder de loep genomen. Zo moest uiteraard de warmteweerstandseis conform het Bouwbesluit gehandhaafd blijven. Gekozen werd vervolgens om voor het afschot de nominale eis te vertalen in effectieve afschothellingen. Een oplossing die volledig in lijn ligt met het toegepaste afschotisolatie product. Het nieuwe effectieve afschot uitgangspunt werd 10mm/m primair* en 5mm/m secondair**, waarmee een juiste afloop van het hemelwater in alle richtingen werd zeker gesteld.

Door Reppel werden op de daken waterpasmetingen uitgevoerd om de mate van oneffenheden van de onderconstructie vast te stellen waarna de hoogten conform het nieuw geplande afschot op tekening werden gezet. Hierna werd de warmteweerstand uitgerekend, gerelateerd aan de gemiddelde laagdikten die volgden uit het geproduceerde afschotplan.
Er bleek een 'tekort' te zijn van 1,14 m2 K/W. Zowel technisch als economisch bleek dit tekort het beste op te lossen met een aanvullende isolatie van een 30 mm dikke polyurethaan plaat direct en los gelegd op de afschotisolatie van gebitumineerd perlite.
Daarmee kwam de opbouw van het alternatieve daksysteem er van onder naar boven als volgt uit te zien:

  • betonnen onderconstructie
  • dampremmende bitumineuze laag
  • afschotisolatie bestaande uit Pullmix-Perlite
  • losliggend aangebrachte 30 mm PUR isolatieplaat
  • ECB dakbedekking (losliggend aangebracht)
  • ballast met grind.

Het door Reppel BV Bouwspecialiteiten geadviseerde systeem werd door Posno Dak en Installatie Techniek aan de aannemer en aan de opdrachtgever aangeboden en er werd goedkeuring op verleend.

Door goede planning en samenwerking konden de onderdelen van het systeem vlot aansluitend door de gespecialiseerde verwerkers van deze isolatiemortel en de dakdekkers van Posno Dak en Installatie Techniek worden voltooid. Elk vak dat gereed was met de gebitumineerde perlite, werd van aanvullende isolatie voorzien en direct waterdicht met dakbedekking afgewerkt. Dit samenspel resulteerde in een eindproduct van hoge kwaliteit waarvan de Rabobank volgens de bij de realisering van het toegepaste daksysteem betrokken partijen jarenlang geen omkijken naar zal hebben.

 
Pullmix Perlite is een afschotisolatie- en egalisatiemateriaal op basis van perlite, een geëxpandeerd vulkanisch gesteente. De perlite wordt direct na het expanderen met speciale bitumen verneveld en in polyethyleen zakken van 100 liter (ca 13,5 kg) verpakt. De perlite zorgt voor de thermisch isolerende eigenschappen en het bitumen fungeert als bindend element.
Afschotisolatie en egalisatie worden naadloos in één geheel droge bewerking gerealiseerd. Pullmix Perlite kan direct waterdicht worden afgewerkt. Met Pullmix korrelisolatie wordt op basis van variabele afschothellingen een meerzijdig effectif afschot gerealiseerd.
 
Project gegevens
Totaal renovatie:Rabobank te Bussum
Opdrachtgever:Rabo vastgoedbeheer
Architect:Ben Kraan te Bodegraven
Aannemer:Castelein te Driebruggen
Dakdekker:Posno Dak en Install.Techn. te Bussum
Alt. dak advies:Reppel BV Bouwspecialiteiten te Dordrecht
Dakoppervlak:circa 800 m2

door: J.P.P. Koot (Reppel)