Zoeken

Roofs 1999-09-12 Grootschalige toepassing van Taurox-Dual-density dakisolatieplaten

Het dak van het nieuwe bedrijvencentrum van veiling ZON in het Limburgse Grubbenvorst is thermisch geïsoleerd met de Taurox ECO. Door het gebruik van deze met de dual-density technologie vervaardigde dakisolatieplaat wordt een Rc-waarde van 3 m2/KW royaal behaald. Maar dat was niet de enige reden voor de opdrachtgever. Een ander argument om te kiezen voor deze dakplaat, betrof de goede beloopbaarheid.

Dikker isoleren levert mede een bijdrage aan een schoner milieu. Immers meer isolatie, betekent minder warmteverlies, dus ook een lager energieverbruik met minder uitstoot van schadelijke stoffen. Het is mede om deze reden dat de Nederlandse overheid met substantiële subsidies de toepassing van dikke isolaties aanmoedigt. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet voor de warmteweerstand van het dak een minimale Rc-waarde gerealiseerd worden van 3 m2/KW.
Voor de groente- en fruitveiling Zuid-Oost Nederland (ZON) in Grubbenvorst vormde deze subsidievoorwaarde mede een reden om het oorspronkelijke bestek ten behoeve van de bouw van het bedrijvencentrum op het veilingterrein te wijzigen. Aanvankelijk was in dit bestek een isolatie met de Taurox C-plaat opgenomen. Ook een steenwol dakisolatie, want de keuze voor brandveilige materialen heeft bij architectenbureau Peute vanaf het begin voorop gestaan.
Omdat het dak van het bedrijvencentrum ook ruimte moet bieden aan de technische installaties die regelmatig onderhoud behoeven, lag de keuze voor een dakisolatieplaat die volgens de dual-density technologie (zie kader) is vervaardigd voor de hand.

Maximale thermische isolatie

Het werd dus geen Taurox C plaat, maar een Taurox Duo plaat. Om het onderscheid aan te geven van de Taurox Duo platen met grotere dikten noemt Rockwool deze platen Taurox ECO. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld voor platte daken die uit economische en ecologische overwegingen maximaal thermisch geïsoleerd moeten worden.
De Taurox ECO platen worden geleverd in de standaarddikten van 14, 16 en 18 centimeter, maar ze zijn in principe in elke tussenliggende dikte vanaf 13 cm leverbaar. De isolatieplaten beschikken dankzij de dual density technologie over een extra drukvaste bovenlaag. Taurox ECO wordt geclassificeerd in de UEAtc-klasse C voor drukvastheid van isolatiematerialen. Ze zijn bijzonder geschikt voor eenlaagse bitumineuze of kunststof dakafdichtingen. Bij de veiling is echter op advies van het dakdekkersbedrijf gekozen voor een tweelaagse bitumineuze dakbedekking om daarmee wat betreft de waterdichtheid op zeker te spelen. De eerste laag is doorgeparkerd en de toplaag is bevestigd middels de brandmethode.

"Voelt steviger"

Het bedrijvencentrum in Grubbenvorst is een van de eerste projecten waar de Taurox ECO platen grootschalig werden toegepast. Gebr. Janssen uit Beugen, het bedrijf dat met de uitvoering van de dakwerkzaamheden was belast, is zeer positief over het verwerken van deze isolatieplaat. "Onze dakdekkers spreken van een merkbaar stevigere ondergrond," aldus directeur J. van den Heuvel. "Met name bij het gebruik van minerale wol moet je toch altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen om beschadigingen te voorkomen. Bekend is dat de meeste beschadiging op het dak zich voordoen bij de applicatie en later bij het onderhoud wanneer over het dak wordt gelopen. De harde toplaag die kenmerkend is voor de Duo-platen is wat betreft de beloopbaarheid van het dak een hele vooruitgang."
Gebr. Janssen heeft dagelijks gemiddeld zes dakdekkers op het bedrijvencentrum aan het werk gehad. Eind juni is met het werk begonnen. Een aantal dakdekkers heeft tijdens de bouwvakvakantie doorgewerkt om eind augustus het werk op te kunnen leveren.

Functioneel

Het ontwerp van architectenbureau Peute uit Arcen laat zich karakteriseren als functioneel en zakelijk. Op het dak ontbreken lastige detailleringen. Piet Derks, van architectenbureau Peute, noemt zichzelf een overtuigd pleitbezorger van steenwol ten behoeve van dakisolatie. Met name de onbrandbaarheid van het materiaal in combinatie met de goede thermisch isolerende eigenschappen spreken hem aan. Daarom ook heeft het gebruik van dit isolatiemateriaal wat hem betreft nooit ter discussie gestaan. Steenwol is bestand tegen temperaturen tot 1000 graden Celsius, is zelf niet brandbaar en produceert bij brand geen giftige gassen of rook. "Deze eigenschappen gecombineerd met het milieuvriendelijke karakter en de goede prestaties maken de keuze voor steenwol niet moeilijk," aldus de architect.

Project bedrijvencentrum veiling ZON Grubbenvorst

opdrachtgever:veiling ZON, Grubbenvorst
oppervlakte dak:12.600 m2
architect:Architectenbureau Peute, Arcen
dakdekkersbedrijf:Gebroeders Janssen, Beugen
leverancier dakisolatie:Rockwool, Roermond
leverancier dakbedekking:Aliso, Breda

Dakopbouw

Stalen onderconstructie
Dampremmende laag PE-folie 0,2 mm
Taurox ECO 13 cm
Alibase (VB 260/A60)
Aliplast Combi (VB 370/A24) 

Dual-density, gepatenteerde technologie van Rockwool

Rockwool is de enige producent van steenwol isolatieplaten die de dual-density technologie beheerst. Bij deze gepatenteerde technologie worden twee densiteiten in één plaat verenigd. De toplaag van het isolatiemateriaal heeft een veel zwaardere persing en een andere vezeloriëntatie dan de onderlaag. De lagen worden in het productieproces volledig aaneen 'gebakken' waardoor zij onverminderd over een goede delaminatieweerstand beschikken. Een groot voordeel van de dakplaten die vervaardigd zijn met deze dual density-technologie is dat ze beduidend beter beloopbaar zijn dan de isolatieplaten die geproduceerd worden volgens de gangbare mono-density techniek. Met de dual desity-technologie wordt niet zozeer de compressieweerstand opgevoerd, maar vooral de ponsweerstand (de weerstand tegen geconcentreerde belasting op een relatief klein oppervlak).
De ponsbelasting wordt in tegenstelling tot compressiebelasting uitgeoefend op een veel kleiner oppervlak, vergelijkbaar met de hak van een schoen. Ook bij het wegzetten van een gasfles of een dakrol wordt ponsbelasting uitgeoefend. Ponsbelasting wordt evenals drukweerstand uitgedrukt in kPa en geeft aan in hoeverre dakisolatie bestand is tegen deze belasting.

door: Mari van Lieshout