Zoeken

Roofs 1999-09-19 Veiligheid op niveau

Het is een mooie donderdagavond in juni als ik voor een verjaardag naar Amsterdam rijd. Ik verheug me op een gezellige avond, het ziet er naar uit, dat we de hele avond lekker buiten kunnen zitten. Niet al mijn vrienden en kennissen lezen de Cobouw, dus het artikel "Werken op dak levensgevaarlijk" zal mij vanavond waarschijnlijk niet achtervolgen. Hoop ik.

Waar ik niet mee gerekend heb is, dat een landelijk ochtendblad, weliswaar op pagina 7, een verslag geeft van de eindevaluatie van het project Veilig Dak 1998. En ja hoor, al na vijf minuten spreekt iemand mij aan op de risico's van onze branche. Ik moet toegeven, als je het artikeltje leest dan schaam je je om je dakdekker te noemen. De uitkomsten van het project Veilig Dak stemmen dan ook niet tot vrolijkheid.
Toch voel ik mij geroepen om mij tijdens de verjaardagsborrel te verdedigen. Niet om de uitkomsten van het onderzoek te bagatelliseren of om de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd aan te vechten. Nee, omdat Dakmerk erkende bedrijven al jaren heel veel doen aan de veiligheid op het dak. Al sinds het begin van Dakmerk controleren wij tijdens de inspecties op projecten in uitvoering ook op de veiligheidsvoorschriften. De resultaten in het rapport Veilig Dak 1998 zijn dan ook niet maatgevend voor Dakmerk erkende bedrijven. De erkende bedrijven besteden kennelijk meer tijd, geld en aandacht aan veiligheid. Des te frustrerender is het voor een Dakmerk erkend bedrijf, dat hij wel over een kam wordt geschoren met bedrijven, die het kennelijk niet zo nauw nemen met de voorschriften. En nog frustrerender maakt een opdrachtgever het, wanneer hij in de offerte fase de opmerkingen van een erkend bedrijf over veiligheidsmaatregelen en voorschriften gewoon aan de kant schuift en snel door gaat naar het laatste bedrag in de offerte. Vele opdrachtgevers willen kennelijk nog steeds niet in veiligheid investeren

Natuurlijk kennen wij de resultaten van de Dakmerk inspecties zelf. De resultaten van de inspectie worden door de bedrijven teruggekoppeld naar de mensen op de werkvloer en tweemaal per jaar vindt er een evaluatie plaats over de achterliggende periode. Daaruit blijkt dat er toch nog wel eens een negatieve aantekening gemaakt moet worden. Eigenlijk is iedere op- of aanmerking van de inspecteur, ook als het om veiligheid gaat, er een te veel. Maar het blijft mensen werk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Fouten uit nonchalance (even dit stukje, dan is het maar gebeurt) of vanwege de werkbaarheid (het lukt hier alleen met vanglijnen en het ding zat me in de weg). Niet goed te praten en hoewel er al veel verbeterd is, blijven we hier aan werken.
De resultaten uit een Dakmerk inspectie zijn niet exact vergelijkbaar met de rapportage van het project Veilig Dak. Op basis van de rapportage kunnen we echter wel het volgende constateren. Bij 28% van de inspecties tijdens de actie Veilig Dak is een tekortkoming aan de ladder geconstateerd. Tijdens de Dakmerk inspecties is dit nog niet eens de helft. Tijdens inspecties wordt gecontroleerd op het onderdeel valbeveiliging. Hierover wordt bij 24% van de inspecties een opmerking geplaatst. Zoals gezegd, ook met dit percentage zijn we nog niet tevreden. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren, dat dit ook vaak kleine tekortkomingen zijn, die niet altijd tot gevaarlijke situaties leiden. Dit totaal is nog niet wat we willen bereiken, maar wel aanmerkelijk beter dan de in totaal 53%, die de arbeidsinspectie constateerde tijdens Veilig Dak.
Het resultaat van 6 jaar intensief controleren en rapporteren heeft in ieder geval geeid tot in aanmerkelijk betere resultaten dan kennelijk het marktniveau op dit moment is. Wij blijven eraan werken.

door: Corry de Ridder