Zoeken

Roofs 1999-09-26 EPDM-leverancier heeft primeur van maatwerk op internet

Wanneer een bedrijf 'op internet gaat', is dat nauwelijks een vermelding waard. Zoveel anders ligt dat in het geval van Handels- en Adviesbureau Van Beek uit Geleen. De website van deze producent en leverancier van EPDM-folie is gehonoreerd met een forse Europese subsidie en benut de mogelijkheden van het worldwide web in zo'n grote mate dat de site als voorbeeld dient voor andere ondernemingen.

Sinds 27 september is Handels- en Adviesbureau Van Beek uit Geleen op internet aanwezig. Niet met een site die, zoals de meeste gevallen, alleen een digitale weergave is van de bedrijfbrochure met vermelding van een telefoonnummer voor het geval de bezoeker nog wat meer informatie wil. Nee, de site van Van Beek biedt werkelijk een toegevoegde waarde. Bijna anderhalf jaar is er over nagedacht, een half jaar lang is er door de gerenommeerde webbouwer Web3 uit Sittard daadwerkelijk aan gebouwd. De site is er: www.vbbv.com. De ontwikkeling ervan kostte een klein fortuin en kon tot stand komen dankzij een subsidie van honderdduizend gulden van de Europese Commissie.
"Wij zijn er van overtuigd dat internet binnen het bedrijfsleven een grote vlucht zal nemen," verklaart Albert van Mastrigt, adjunct directeur van Van Beek, de stap om met een eigen site op internet aanwezig te zijn. "Wij profileren ons met succes als een modern en dynamisch bedrijf. Alleen om die reden hadden we niet om internet heen gekund. Maar op zichzelf is dat nog niet voldoende. Bij ons is de stap ingegeven door de wens van onze afnemers en dan met name onze buitenlandse afnemers om de mogelijkheden van internet te gebruiken. We hebben vooraf heel nadrukkelijk de voorwaarde gesteld dat onze site -als we dan toch op internet zouden gaan- ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde moest hebben. Een meerwaarde voor zowel onze interne bedrijfsvoering als een meerwaarde voor onze relaties. En daar zijn we in geslaagd."
Teveel worden de sites van bedrijven op internet nog gebruikt als brochures die digitaal zijn te raadplegen. Doorgaans worden deze homepages gekenmerkt door het eenrichtingsverkeer waarbij de interactieve mogelijkheden onbenut blijven. Juist de manier waarop Van Beek zijn afnemers en relaties uitnodigt om actief te communiceren maakt de site onderscheidend en effectief.
De leverancier van VB EPDM-folie heeft op de dakenmarkt haar positie onder meer te danken aan de naadloze membranen die geheel op maat gemaakt worden aangeboden. Het opnemen van de juiste maten vereist een grote nauwkeurigheid en de praktijk laat zien dat op dit onderdeel wel eens wat fout kan gaan. Vooral bij renovatieprojecten blijkt een rechte hoek zelden helemaal recht te zijn en lang niet iedereen rekent en tekent volgens dezelfde methode.

Uitsluiten van risico's

In de dagelijkse praktijk komt het nog steeds voor dat slechts globale maten naar Van Beek worden gefaxt waarbij een schets wordt meegestuurd met zo'n beetje de vorm die het membraan moet hebben. Intern moeten bij Van Beek die maten vervolgens in het eigen systeem opnieuw worden ingevoerd en aan de hand van deze gegevens wordt het membraan geproduceerd. Zowel bij het opnemen van de maten, als het telefonisch checken en vervolgens invoeren van deze gegevens kunnen dus fouten worden gemaakt. Het kan ook anders heeft van Beek samen met Web3 bewezen.
Alle VB-producten kunnen digitaal besteld worden op de site van Van Beek via het beveiligde ordersysteem. Nadat de afnemer zijn fiat heeft gegeven voor de bestelling incl. tekening, stuurt hij deze on-line door naar Van Beek. Vervolgens wordt de bestelling rechtstreeks ingelezen in de orderadministratie. De klant krijgt dan automatisch via e-mail een orderbevestiging van de bestelde artikelen. Onnodig overleg en dubbele invoer wordt hierdoor vermeden.
Op de site van Van Beek geven de dealers de maat door aan de hand van een CAD gerelateerd tekenprogramma. De site dwingt de afnemers dus om de bestelling te plaatsen met behulp van deze uniforme methode. Onduidelijkheden wat betreft maatvoering of vorm accepteert het programma niet. Als een dealer of dakdekker niet alle essentiële gegevens aanreikt kan de bestelling niet worden geplaatst, in elk geval niet via internet.
Diverse klanten werken al met het programma maar de relaties die er niet over beschikken, kunnen het vanaf de site binnenhalen. De prettige consequentie is dat het membraan geheel volgens de maten en vorm zoals die door de afnemers zelf is opgegeven, wordt vervaardigd. Het risico van fouten door onnauwkeurig meten, onduidelijke schetsen of onjuiste verwerking is met deze vorm van e-commerce uitgesloten.
"De communicatie via deze site sluit perfect aan bij onze ISO 9001 gecertificeerde werkwijze," aldus Bart van Beek, directeur van Handels- en Adviesbureau Van Beek. "Sinds we volgens ISO 9001 werken, is ons duidelijk geworden dat de logistieke afhandeling een kwetsbaar onderdeel is. In de voorbereiding hebben we met onze Belgische en Zwitserse partners volgens dit systeem gewerkt. En het werkt fantastisch. Alle bestellingen komen digitaal binnen en zijn praktisch productieklaar. Niets is zo irritant als dat je tijdens de realisering van een project opnieuw op pad moet om weer te gaan meten. Het houdt allemaal op en kost een hoop."
Hoewel de ontwikkeling van de site met name ingegeven is door de vraag van de buitenlandse partners verwacht Van Beek dat ook de Nederlandse markt er een groot voordeel mee behaalt. "Onder Nederlandse dakdekkersbedrijven is het werken met de mogelijkheden van internet nog geen algemeen gebruik, maar dat zal in de toekomst beslist veranderen. Architecten en aannemers maken steeds meer gebruik van internet. Voor deze doelgroep zijn de voordelen groot. Wij kunnen hen met onze site breed en diep informeren over de mogelijkheden van onze producten en hen haarfijn uitleggen hoe deze toe te passen in hun praktijk."
Van Beek loopt voorop door in Europa maatwerk via internet aan te bieden. De EG heeft als voorwaarde gesteld andere Europese bedrijven van de kennis en het concept gebruik moeten kunnen maken. Om die reden heeft de webbouwer de hele ontwikkeling tot in detail op CD gezet en beschikbaar gesteld aan de 'Europese bibliotheek'. Elk bedrijf dat ook op maatwerk in e-commerce wil overstappen, kan in Brussel de CD-rom opvragen en de principes kopiëren ten behoeve van een eigen site.

Marktbenadering

Web3, de in Sittard gevestigde verzelfstandigde dochter van krantenuitgever VNU, heeft de Van Beek site bijzonder informatief, gebruiksvriendelijk en met dynamische beelden aantrekkelijk gemaakt. De site is zo ontwikkeld dat Van Beek deze gemakkelijk geheel zelf kan onderhouden, zelf desgewenst de teksten kan aanpassen, de site van nieuw beeldmateriaal voorzien en geheel in eigen beheer de nieuwsbrief kan verzorgen. Hiermee beschikt de Van Beek-organisatie over een nieuw en uniek marketingstool.
Jean-Louis van Beek (geen familie) van Web3, typeert de site als een toonzaal van wat internet werkelijk aan mogelijkheden biedt. "Handels- en productiebedrijven zijn historisch gewend om klanten op te zoeken. Internet maakt het juist mogelijk dat de klanten op een gemakkelijke manier naar de bedrijven toe kunnen komen. Dat biedt nieuwe kansen maar vereist tegelijkertijd een wezenlijk andere marktbenadering. De site van Van Beek is daarom ook ontwikkeld vanuit de vraagstelling 'hoe bereikt de klant mij?'. De nadruk ligt bovendien op interactie. Er hangt bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan waar de relaties van Van Beek een bijdrage aan kunnen leveren. Op die manier kan de site uitgroeien tot een community, een platform waar de dakenbranche ervaringen kan uitwisselen en stellingen innemen. Het is aan de onderneming hoe ver men in die openheid wil gaan want uiteraard kunnen er vanuit concurrentieoverwegingen ook bezwaren bestaan."
Het adres van Handels- en Adviesbureau Van Beek op internet is www.vbbv.com

door: Mari van Lieshout