Zoeken

Roofs 1999-10-15 Samenwerkende partijen project Dekkenplan Zoetermeer winnen Dakaward 1999

De Dakaward 1999 is 21 oktober jl. toegekend aan project Dekkenplan Zoetermeer. De jury stelde dat zowel in de voorbereiding als gedurende de realisering van een optimale samenwerking tussen de betrokken partijen gesproken kan worden. Deze verregaande samenwerking in een vroegtijdig stadium -waarbij alle partijen hun specifieke deskundigheid inbrachten- heeft ertoe geleid dat binnen een conceptmatige aanpak verrassende en inventieve oplossingen voor praktische problemen werden gevonden.

De award werd uitgereikt tijdens de informatiemiddag 'droog presteren' een initiatief van de Stichting Dakpromotie. Dirk Lindeman overhandigde namens de stichting de prijs, vervaardigd door kunstenares Sonja Besselink, aan R. Bootsman van Boko Dakdekkers, E. Pannebakker van woningbouw vereniging De Goede Woning en G. Vogels van Mawipex.
"Bij de keuze van het daksysteem stond het begrip duurzaamheid centraal en zowel vóór, tijdens als na de realisering van het project hebben de makers van het dak bijzondere aandacht besteed aan veiligheid en arbo", citeerde Lindeman uit het juryrapport.
De jury waardeerde ook het feit dat de opdrachtgever bij dit renovatieproject heeft vastgehouden aan de oorspronkelijke visie van de architect op de uitstraling en vormgeving.
"Zonder het ontwerp aan te tasten is men erin geslaagd het project aan te passen aan de hedendaagse eisen."