Zoeken

Roofs 1999-10-23 Organisaties in de dakenbranche

Het overkomt mij met enige regelmaat, dat mensen me vragen; "Hoe zit het eigenlijk met al die organisaties in de dakenbranche". Vaak zou men het liefst een overzicht hebben. En niet alleen door mensen van buiten de branche wordt die vraag gesteld, zelfs voor meer ingewijden is het wel eens moeilijk om het allemaal bij te houden. In deze "Werk van Dakmerk" geen compleet overzicht maar wel een aantal zaken, die van belang zijn bij de keuze van een dakbedekkingsbedrijf.

Allereerst wat over de certificaten die door dakbedekkingsbedrijven gevoerd worden. Het VCA certificaat is een veiligheidscertificaat voor aannemingsbedrijven. En daarmee dus specifiek gericht op de bouw met alle bijzondere omstandigheden, die bij de bouw horen. Binnen Dakmerk zien we dat het aantal bedrijven, dat op veiligheid gecertificeerd is behoorlijk groeit en deze tendens zal zich in de komende jaren zeker voortzetten.
Een aantal bedrijven is ISO gecertificeerd. Vaak is dit sterk afhankelijk van de markt waarin deze bedrijven zich begeven. Met name meer internationaal georiënteerde opdrachtgevers hechten waarde aan het ISO certificaat. Met ISO certificering zijn de procedures in de organisatie vastgelegd. Daardoor worden werkzaamheden volgens vastgelegde procedures uitgevoerd. ISO certificering geeft geen waarde aan het kwaliteitsniveau van het uiteindelijke product.
Voor dakbedekking is wel een norm opgesteld om het kwaliteitsniveau van het product vast te leggen. Dit is de BRL 4702 Proces dakdekken. Op dit moment worden de bijlagen van deze norm bijgewerkt tot een vakrichtlijn, waarin de huidige stand der techniek is opgenomen. Wanneer bedrijven gecertificeerd zijn volgens deze norm, dan betekent dit, dat altijd ten minste aan het in deze norm vastgelegde kwaliteitsniveau wordt voldaan. Enerzijds betekent dit een aantal technische voorwaarden, anderzijds moeten ook de organisatie en de werkprocedures aan eisen voldoen. Dit biedt dus de opdrachtgever de zekerheid van een bepaalde kwaliteit.
Dakbedekkingsbedrijven kunnen aantonen, dat zij zich houden aan deze norm door het KOMO procescertificaat of door een Dakmerk erkenning te behalen.
Bedrijven met een Dakmerk erkenning worden boven op de keuringen en controles van de technische kwaliteit gecontroleerd op een aantal aspecten van de financiële bedrijfsvoering. Deze controle richt zich op het verzekeren van de continuïteit van de bedrijven. Tevens zijn deze bedrijven toegelaten tot het Waarborgfonds. Dit waarborgfonds biedt de opdrachtgever de zekerheid, dat garantieverplichtingen worden nagekomen.
De keuze voor certificaten en welke certificaten is voor elk bedrijf een individuele keuze. Deze heeft te maken met de markt waarin men opereert en de positionering van het bedrijf. De opdrachtgever zal zich enerzijds moeten afvragen wat zijn doelstellingen zijn voor het project. Bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid (arbo) en kwaliteit. Anderzijds zal de opdrachtgever zich af moeten vragen welke (financiële) risico's hij wil lopen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het nakomen van garantieverplichtingen of het zelf uitvoeren van kwaliteitscontroles.

Garantie met waarborgDakmerk erkenning
Continuïteit bedrijfDakmerk erkenning
Proces dakdekkenDakmerk erkenning, KOMO procescertificaat
OrganisatieDakmerk erkenning, KOMO procescertificaat: in controle ISO certificaat
VeiligheidDakmerk erkenning, KOMO procescertificaat: in controle VCA certificaat

door: Mari van Lieshout