Zoeken

Roofs 1999-10-27 Fielmich Dakmaterialen BV overgenomen door CRH

De Utrechtse groothandel Fielmich Dakmaterialen BV is per 27 september j.l. overgenomen door de divisie vlak dak van CRH Europe, onderdeel van CRH Plc. CRH Plc, een van oorsprong Ierse onderneming gevestigd in Dublin, houdt zich bezig met diverse aan de bouw gelieerde activiteiten. Productiebedrijven in diverse continenten produceren grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten voor de bouw. Handelsondernemingen vertegenwoordigen een essentiële activiteit en leveren een aanzienlijk aandeel in de resultaten van CRH.

CRH Europe is op de Nederlandse markt actief in zowel de productie als de handel van bouwmaterialen. De distributie van dakmaterialen is als activiteit ondergebracht bij de werkmaatschappij vlak dak. Toevoeging van Fielmich Dakmaterialen BV moet ertoe leiden dat de toonaangevende positie op de Nederlandse markt wordt verstevigd. Fielmich Holding BV heeft de aandelen Fielmich Dakmaterialen BV overgedaan om de mogelijkheden voor handhaving van de marktpositie en uitbreiding daarvan op termijn beter te waarborgen. Fielmich Dakmaterialen BV zal als zelfstandige eenheid blijven functioneren.

Positief ontvangen

Binnen de organisatie van Fielmich Dakmaterialen BV is de overname zeer positief ontvangen. Met name nadat het personeel uitgebreid was geïnformeerd over de beweegredenen van de overname, continuïteit en versterking, waren eventueel aanwezige twijfels verdwenen. Door CRH wordt nadrukkelijk vastgehouden aan het beproefde en succesvolle concept van Fielmich Dakmaterialen BV.
De grote servicegraad en het zeer uitgebreide assortiment hebben Fielmich de unieke positie in de Nederlandse markt verschaft die het momenteel heeft. Met het geroutineerde personeel moeten de klanten de vertrouwde relatie behouden zodat een enkel woord de goede verstaander aanzet tot het uitleveren van de gewenste producten.
De routine valt mede af te lezen aan het arbeidsverleden van het personeel. Diverse medewerkers hebben een diensttijd van meer dan 25 jaar bij Fielmich. In januari a.s wordt aan dit lijstje de chauffeur Cor de Bruin toegevoegd. Medewerker van het eerste uur nadat de ENA wegens faillissement in 1975 geen gebruik meer kon maken van zijn diensten.

Oudgediende

Oudgediende J. Verwer, werkzaam als relatiebeheerder met een commerciële achtergrondtest, laat te allen tijde een afgesproken levering prevaleren boven andere activiteiten. "De klant dient datgene te ontvangen wat hem is toegezegd, op het moment en daar waar is afgesproken. Om dit te kunnen realiseren moet het team op elkaar zijn ingespeeld. Afspraken die buiten worden gemaakt moeten binnen worden nagekomen. Goede logistiek is van groot belang."
De geplande nieuwbouw in Overvecht zal in het komende millennium een nieuwe mijlpaal gaan betekenen in de historie van de distributeur in de slag om continuïteit en versterking van de marktpositie.

door: Mari van Lieshout