Zoeken

Roofs 1999-10-38 Dakpan terug als gevelbekleding

Er komt lucht in de naoorlogse spelregels van het modernisme. Het hellende dak mag weer volwaardig meedoen. Herkenbaarheid en individualiteit zijn weer begrippen die mogen. De dakpan als gevelbekleding kent geen technische bezwaren meer. Bouwfysisch is de toepassing helemaal uitgekiend en de verankeringstechnieken zijn aanzienlijk verbeterd. Wat let de ontwerper?

Het hellende dak telt weer mee. Sterker nog, steeds meer opdrachtgevers en architecten zien het hellende dak als een belangrijke mogelijkheid om uitdrukking te geven aan de wens van veel bewoners. Herkenbaarheid en individualiteit. Daar draait het tegenwoordig om. En het mag dus ook. Er wordt weer bewust nagedacht over de vorm van de kap en de wijze waarop die wordt ingedekt.

Deze herontdekking van de kap als architectonisch expressiemiddel heeft tevens de weg geopend naar de toepassing van een dakpan die niet bij iedereen voor de hand ligt: de dakpan als gevelbekleding. De gedachte lijkt misschien heel revolutionair maar in werkelijkheid is de toepassing stevig geworteld in onze architectuurtraditie.

Amsterdamse School

Vooral de architecten van de Amsterdamse School hadden oog voor de haast onbeperkte mogelijkheden die de keramische dakpan hen bood. In hun 'geboetseerde' architectuur is de keramische pan toegepast in steile, gesegmenteerde en bolle dakvlakken. Maar ook als accent in de gevelopbouw en als gevelbekleding. Dit levert een rijk gevarieerd beeld op waar veel kopers van nu reikhalzend naar uitzien.
Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer opdrachtgevers en architecten deze 'nieuwe' weg bewandelen en de dakpan als gevelbekleding gaan toepassen. Zij kunnen daarbij een beroep doen op het vakmanschap van de meedenkende dakdekker. De dakdekker immers weet dat zijn inspanningen tot een perfect resultaat kunnen leiden. Want er bestaan geen technische bezwaren meer om de dakpan als gevelbekleding toe te passen. Bouwfysisch is de toepassing tot in de kleinste details uitgekiend en waar vroeger de bevestigingstechniek nog wel eens op moeilijkheden kon stuiten, vormen de huidige, sterk verbeterde verankeringstechnieken geen bezwaar meer.

Inspiratiebron

De rijke beeldkwaliteit van de Amsterdamse School kan daarom zonder enige beperking een inspiratiebron zijn. Het gaat niet langer meer om wat wel of wat niet mag. Vandaag en morgen gaat het om een leefbare woonomgeving. De dakpan als gevelbekleding levert daaraan een bijdrage in vorm, kleur en textuur. Dat is goed voor de stad en de straat. En dus ook voor de bewoners. Want zij kunnen zich met het beeld identificeren. En juist de herkenning is de beste garantie voor een leefbaar woonmilieu. Nu en in de toekomst.

door: Freek Goos