Zoeken

Roofs 1999-10-45 Nieuw element voor metalen dak voorzien van dampremmer

Opstalan in Oisterwijk, marktleider op het gebied van isolerende dak- en gevelsystemen heeft een sandwich element geïntroduceerd waarin een dampremmende laag is opgenomen. Daarmee levert de producent van dak- en gevelisolatie het bewijs dat een geventileerd metalen dak zonder dampdichte laag mogelijk is.

De toepassing van metalen dakbedekking vereist voldoende dampdiffusieweerstand. In het dak moet daarom een dampremmende laag worden opgenomen. In de praktijk betekent dit dat er bij de huidige op de markt verkrijgbare dakelementen een extra dampremmende laag moet worden aangebracht. Deze extra laag moet vervolgens weer worden weggewerkt door een verlaagd plafond systeem. Opstalan heeft daarvoor een efficiënte oplossing ontwikkeld door de dampremmende laag te integreren in het element.
Behalve de laag is ook de naadafdichting bijzonder. Opstalan is er namelijk in geslaagd hiervoor een optimale oplossing te vinden zonder de gave werking van de zichtzijde aan te tasten. Tegelijkertijd slaagde de producent er in om de andere bestaande eigenschappen van het sandwich element zoals het minimale gewicht en de goede verwerkbaarheid te behouden.
Voorafgaande aan de introductie die overigens dit voorjaar al plaatsvond, is de dampdiffusie van het nieuwe element uitgebreid getest door TNO. Hierbij is gebleken dat het element een veel hogere dan noodzakelijke dampdiffusieweerstand biedt. Dat geldt tevens voor de naadafdichting. Het onderzoek van TNO heeft overigens vele maanden in beslag genomen om de eventuele condensatie-effecten op de langere termijn uit te kunnen testen.

Vlaswol

Een andere opmerkelijke innovatie uit de Opstalan keuken, betreft het gebruik van vlaswol in dakelementen. Het betreft hier een verbeterde en milieuvriendelijke toepassing van vlas. Opvallend aan het product zijn de brandwerende en schimmelwerende eigenschappen. Deze zijn bereikt zonder toevoeging van schadelijke stoffen.
De milieuvriendelijkheid van het materiaal is in opdracht van het VIBA (Vereniging Integrale Biologische Architectuur) in Den Bosch uitgebreid getest door het NIBE. De onderzoeksresultaten zijn ronduit positief. Overigens is ook de onderplaat die eveneens uit vlas bestaat en op een milieuvriendelijke wijze verlijmd is, door het NIBE getest en goedgekeurd. Wat betreft eigenschappen als akoestische isolatie en duurzaamheid kan vlaswol zich volgens Opstalan meten met de gangbare materialen als minerale wol.

door: Mari van Lieshout