Zoeken

Roofs 1999-10-49 Nieuwslijn

Van Roij Fasteners breidt activiteiten in Europa verder uit

Behalve op de thuismarkt Nederland is Van Roij Fasteners ook actief in zeventien landen binnen Europa. Naast de bestaande verkoopkanalen (dealers en agenten ) beschikt de organisatie sinds augustus in twee landen over een eigen verkoopkantoor. In het Verenigd Koninkrijk en Hongarije is onder de naam Construction Fasteners UK en Construction Fasteners Hungaria de verkoop van bevestigers voor dak en gevel inmiddels in volle gang.
In overleg met de partners Construction Fasteners Inc. USA en K-Plast AB Zweden is gekozen voor de naam Construction Fasteners omdat deze exact aangeeft welke producten de firma vertegenwoordigt en tevens de nodige naamsbekendheid geniet in Europa.

Volautomatische parkermachine

Van Roij Fasteners uit Deurne heeft met de DEK-FiX een compleet nieuwe volautomatische parkermachine voor de verwerking van zeskantige kopschroeven en metalen drukverdeelplaten in haar programma opgenomen. De machine maakt het mogelijk dakschroeven en drukverdeelplaten in één beweging rechtopstaand te verwerken. De machine is eenvoudig te bedienen en ontwikkeld voor het bevestigen van de dakbaan en/ of isolatie op ondergronden van staal, hout en gasbeton.
De machine heeft een open constructie waardoor er een goed zicht op het bevestigingspunt blijft en kan schroeven van 70 tot 240 mm aan. Voor meer informatie: 0493-315885.

Stichting Dakmeester op internet

Sinds september is de Stichting Dakmeester via het internet bereikbaar met de webstite www.dakmeester.nl. De site biedt uitgebreide informatie over de Stichting Dakmeester en de aangesloten bedrijven.
De website van de Stichting Dakmeester is onderverdeeld in diverse onderwerpen. Naast informatie over de doelstellingen en werkwijze van de stichting is er algemene informatie beschikbaar over dakarchitectuur, wetgeving, certificaten en daktechniek. Daarnaast biedt de website een overzicht van de actuele ontwikkelingen en artikelen uit Dakmeester Magazine. Dit magazine houdt zich bezig met trends op het gebied van het hellende dak.
Naast informatie over de stichting presenteert de website de activiteiten van de aangesloten Dakmeester en aspirant Dakmeesters.

Fabrikanten trekken MRPI over de streep

Het MRPI project dat als doel heeft betrouwbare en eenduidige milieu-informatie te geven over bouwproducten, -materialen en -elementen, is begin september van start gegaan. Zeventien fabrikanten hebben het project met een voorschot definitief over de streep getrokken. Hierdoor worden naar verwachting de eerste MRPI licenties op 19 november verstrekt en vervolgens tijdens de DuBodag van 24 november aan de markt gepresenteerd.
Het ontwikkelen van milieumaten op product- en gebouwniveau is in het kader van duurzaam bouwen een speerpunt van het ministerie van VROM. De toeleveranciers van de bouw, verenigd in het NVTB zijn overtuigd van de noodzaak van het gebruik van objectieve milieuprofielen in de bouw door middel van milieurelevante productinformatie (MRPI). De kracht van MRPI is de bouwbrede deelname van veertien deelnemende branches waarin meer dan duizend producenten en toeleveranciers zijn vertegenwoordigd.

Nieuwe Arbowet van kracht

Op 1 november is de nieuwe Arbowet van kracht geworden. De nieuwe wet laat meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om de risico's voor werknemers op een rij te zetten, een oplossing voor de problemen te zoeken, het arbobeleid uit te (laten) voeren en het beleid zo nodig bij te sturen.
De spil van het arbobeleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie, die voor elk bedrijf verschillend kan zijn. Bij het onderzoeken van probleemgebieden is de medewerking van een arbodienst verplicht.
Nieuw is dat de werkgever alle ongevallen die tot ziekteverzuim leiden, moeten registreren als onderdeel van de risico-inventarisatie. Alleen ernstige ongevallen moeten worden gemeld bij de Arbeidsinspectie.
Vanaf 1 november is het verplicht het plan van aanpak dat de werkgever dient op te stellen, op te nemen in de risico-evaluatie. Nieuw is ook dat de Arbeidsinspectie boetes kan opleggen aan bedrijven die zich niet aan de Arbowet houden.

Flexibele lijmsystemen in Viba programma

Viba NV in Zoetermeer heeft de flexibele lijmsystemen Puraflex 2500 en 2505 in het programma bouwbevestigingstechniek opgenomen. Puraflex 2500 is een vochtuithardend polyurethaan lijmsysteem voor de verlijming van isolatiemateriaal op daken. Het hecht goed op beton, cellenbeton gecoat damwandprofiel en gemineraliseerde bitumineuze dakbanen. Het materiaal is echter niet geschikt voor sendzimir verzinkt staal.
Puraflex 2505 is speciaal ontwikkeld voor verlijming van pu-schuim, fenolschuim en perlietplaat. Het geeft een duurvaste, watervaste verbinding op onder meer diverse betonkwaliteiten, steenachtige ondergronden, gemineraliseerde bitumineuze dakbedekkingen, houtachtige materialen en verzinkte of gecoate staalplaten. Ook heeft het materiaal volgens Viba een zeer goede hechting op sendzimir verzinkt staal.

Kelders zegt lidmaatschap Vegridak op

Kelders Dakmaterialen B.V. heeft met onmiddellijke ingang haar lidmaatschap opgezegd van Vegridak. Als reden voor de opzegging wordt aangegeven dat de wijze waarop de leden van deze vereniging uitvoering geven aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging niet overeenkomt met de filosofie van Kelders Dakmaterialen B.V.

'Dakrandonderhoud'

De top van de dakdekkerij staat over de dakrand te kijken naar één van de grootste onderhoudswerken die aan het einde van deze eeuw is opgestart en doorloopt tot in het begin van de volgende eeuw: de renovatie van het AMC (Academisch Medisch Centrum) te Amsterdam. Op de foto staan nog de indertijd uitgenodigde directieleden en vertegenwoordigers van onder andere Boko Wormerveer, Erdo Capelle a/d IJssel, Consolidated Gorinchem, Strijland Heteren en Steenmetz Naarden rustig met elkaar van gedachte te wisselen over de te volgen strategie.
Inmiddels is bekend geworden dat een speciaal hiervoor gevormde bouwcombinatie bestaande uit Consolidated Nederland BV en Erdo deze enorme klus gaat uitvoeren. Door de opdrachtgever is als afdichtingsmateriaal gekozen voor een gewapende EPDM dakbaan. De dakbaan, al ruim 20 jaar onder de naam Resitrix op de markt, wordt geproduceerd in Duitsland bij Phoenix AG. In totaal wordt 50.000 m2 dakoppervlak gerenoveerd met de Resitrix EPDM dakbaan.

Van Boven overgenomen door managementteam

Kunststoffenindustrie Van Boven BV en Van Boven Projectbouw uit Gorinchem zijn overgenomen door het managementteam van beide ondernemingen. De management buy-out is op 1 juli jl. geëffectueerd. Het managementteam bestaat uit H. Heikoop (algemene zaken), R. Jansen (commerciële zaken), R. Kunst (financiële zaken) en E. Schmaal (technische zaken). Volgens voormalig directeur eigenaar F. van Boven biedt de overname 'de beste garanties voor continuïteit'. De bedrijfsactiviteiten zullen onder de huidige naam worden voortgezet.
Sinds de oprichting in 1951 houdt kunststoffenindustrie van Boven zich bezig met het ontwikkelen en produceren van kunststof bouwmaterialen. Het internationaal opererende bedrijf is met zijn zestig werknemers in Nederland de oudste, nog zelfstandige producent van glasvezelversterkte polyester producten.
Onder de vlag van Van Boven Projectbouw worden in eigen beheer daglichtconstructies en industriële lichtstraten geproduceerd en op locatie gemonteerd.