Zoeken

Roofs 2000-02-06 Geluid van vliegtuigmotoren smoort in buigslappe dakelementen

In Amstelveen, onder de aanvliegroute naar Schiphol, worden momenteel op grote schaal de daken van woningen akoestisch geïsoleerd. Boko Dakbedekkers BV uit Wormermeer is belast met de uitvoering van dit project dat qua omvang ( 30.000 m2) zijn gelijke niet kent. Toepassing van akoestische isolatie, een betrekkelijk nieuwe discipline voor de dakenbranche.
Beperkten de activiteiten van dakdekkersbedrijven zich een kleine twintig jaar geleden nog tot het aanbrengen van een waterdichte dakbedekking, zo moet nu ook steeds meer kennis, door de toenemende aandacht voor milieu- en energieproblemen, op andere terreinen worden binnengehaald. Dakdekkers gingen zich direct bemoeien met de bouwfysica, de samenstelling van daksystemen, thermische isolatie en de laatste jaren ook de integratie van zonnesystemen. Het terrein van de akoestische isolatie is tot dusver nog grotendeels aan het vakgebied van de dakdekkerij voorbij gegaan. Tot dusver. Want het omvangrijke project in Amstelveen dat Boko Dakbedekkers bv uit Wormerveer momenteel onderhanden heeft, betekent misschien ook op dit terrein wel een kentering.
Boko Dakdekkers raakte bekend met de toepassing van buigslappe dakelementen door de reeds bestaande contacten met Recticel BV Insulation uit Kesteren. In de dakenbranche is deze naam vooral bekend als producent van hardschuim ten behoeve van thermische isolatiepanelen. Maar Recticel is ook een belangrijk toeleverancier van schuimen voor de meubelsector, de auto-industrie, de matrassensector en de industriële -en huishoudelijke sector. In de jaren 80 behoorde het bedrijf Akoestikon, tegenwoordig gevestigd te Nieuwegein, enige tijd tot de Recticel organisatie. Sinds de verzelfstandiging van Akoestikon zijn de contacten met het oorspronkelijke moederbedrijf altijd hecht gebleven.

Massa

Voor een goede akoestische isolatie is vooral massa nodig. Als de muren maar dik genoeg zijn, de constructie dus maar genoeg massa heeft, kan de geluidsoverlast gemakkelijk worden beperkt. Maar zware constructies stroken niet met de gangbare bouwmethoden en constructies met een redelijke massa, kunnen toch geluidstrillingen doorgeven, vooral in de lage tonen. Om die reden heeft Akoestikon zich geheel toegelegd op de ontwikkeling van buigslappe voorzetconstructies, anders gezegd: massa-veersystemen. Trillingsdemping vormt hierbij het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat extra aan te brengen voorzieningen, binnenshuis of buiten op het dak, al dan niet op regels worden gemonteerd. Deze voorzieningen verhinderen dat het geluid door gegeven kan worden aan achter- boven- of onderliggende starre constructies. De constructie verkrijgt op deze wijze de nodige buigslapheid om de bewegingsenergie van de geluidsdruk om de zetten in warmte-energie.
Met de toepassing van Akoestiroof AVW-1 dakvoorzetelementen kan in Amstelveen ruimschoots worden voldaan aan de eis van de opdrachtgever om het geluidsniveau met zo'n 40 tot 50 dB te verminderen En bepaald overdreven was die eis niet. Een groot aantal van de circa 750 woningen zijn geheel niet geïsoleerd, noch thermisch, noch akoestisch.
Het bestaande daksysteem, als het die naam al mag hebben, van de woningen bestaat uit een tweelaags bitumineus daksysteem dat is aangebracht op een houten ondergrond en geballast met grind.
In het overleg tussen de hoofdaannemer, opdrachtgever en Boko werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de toepassing van een systeem dat op het bestaande dakbeschot van onder naar boven als volgt is opgebouwd:

  • Houten onderconstructie
  • Multiplex
  • Gebitumineerd aluminium
  • Akoestiroof dakelementen
  • Akoestipanel (cementgebonden plaat)
  • Tweelaags APP gemodificeerd dakbedekkingsysteem

Warme bitumen

Het toegepaste Akoestiroof AVW-I dakvoorzetelement bestaat uit een laag zachte foam die watervast is verlijmd met een cementgebonden bovenplaat. De 12 centimeter dikke elementen worden met warme bitumen aan de ondergrond verkleefd. Hierna wordt de tweede plaat, de 14 mm dikke Akoestipanel met behulp van spaanplaatschroeven verspringend aangebracht. De dakplaten zijn evenals de overige Akoestikon producten in de ontwikkelingsfase alle getest door de akoestische laboratoria van TNO/TPD, Dorsser en Cauberg Hugen.
Overigens is de thermische isolatie die met de toepassing van deze plaat wordt bereikt beslist niet te verwaarlozen. De lambda waarde van het in de elementen toegepaste foam bedraagt 0,039 W/mK, wat betekent dat bij de toegepaste dikte van 100 mm al een Rc-waarde van ruim 2,5 wordt bereikt en bij 120 mm ruim 3. De elementen zijn overigens verkrijgbaar in een dikte die varieert van 40 tot 180 mm.

door: Mari van Lieshout