Zoeken

Roofs 2000-02-15 Bedekking van bladlood beschermt Fort Kijkduin

Vanwege zijn waterdichtheid, kracht en flexibiliteit wordt bladlood in de bouw veelvuldig gebruikt voor afdichtingen en slabben. Maar bij Fort Kijkduin in Den Helder kent het metaal een heel andere functie. Het fort draagt sinds twee jaar een dakbedekking die geheel uit bladlood bestaat. "Het is het enige materiaal dat zowel buigzaam is als bestendig," zegt Rob van Beckhoven van de stichting die het fort exploiteert.

Fort Kijkduin is een toeristische trekpleister in de duinen van Den Helder. Het bestaat uit acht beuken en een verhoogde uitkijkpost. "Het bouwwerk stamt uit de Franse tijd en heeft tot circa 1960 een militaire functie gehad," vertelt Van Beckhoven. "Eind jaren tachtig werd het fort min of meer toevallig de locatie voor een expositie. Toen is het idee geboren om het fort permanent voor het publiek open te stellen."
In 1993 werd het licht op groen gezet en is -onder leiding van architectenbureau Schagen uit Nieuwe Niedorp- met de restauratie begonnen. Van Beckhoven: "We hebben het historische fort voor een deel gerestaureerd. In twee van de vijf gerestaureerde beuken is een zeeaquarium aangelegd." Ingrijpend was vooral de aanleg van het nieuwe dak. Het fort was uit strategische overwegingen afgedekt met een dikke laag zand en een betonlaag. Bij het begin van de restauratie is het hiervan weer ontdaan. De vrijgekomen ruimte -met de uiterlijke vorm van het betondak- is afgedekt met een op stalen poten gemonteerd dak, afgedekt met lood. De loodtoepassing is uitgevoerd door Beck Loodgieters uit Amsterdam en begeleid door de Stichting Informatiecentrum Bewerkt Lood uit Rijswijk.

Rondingen

"Er is gekozen voor lood vanwege de rondingen van het dak, de duurzaamheid en de kleur," licht Van Beckhoven toe. "Lood is zo buigzaam dat het in de originele vorm kon worden aangebracht. Daarbij is het bestand tegen de weerselementen. Zo dichtbij zee heeft het nogal wat te verduren. Een ander pluspunt: de kleur van lood lijkt op die van het betonnen dak. Het lood is behandeld met patineerolie, zodat de kleur gelijkmatig en de emissie minimaal is."

Bovenstaand verhaal is eerder gepubliceerd in Duurzaam Bouwmetaal.