Zoeken

Roofs 2000-02-39 Nieuwslijn

Hellende Daken belegt branchedag in Amersfoort

De Vereniging Het Hellende Dak houdt op 24 februari 2000 in congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort een branchedag. Tijdens deze dag zullen een aantal eminente sprekers uit de sector onder leiding van oud-staatssecretaris D. Tommel hun visie etaleren over tal van belangrijke onderwerpen die in de sector aan de orde zijn.
In de ochtend staat een 'painting act' in het programma opgenomen. Hierbij werken diverse vertegenwoordigers uit de branche onder deskundige leiding samen aan een kunstwerk dat aan het einde van de dag zal worden geveild.
De middag van het evenement staat in het teken van een aantal inleidingen. De reeks wordt geopend door voorzitter van Het Hellende Dak J. Weijers. Het (voorlopige) programma vermeldt vervolgens een inleiding door J. de Boer, voorzitter MKB Nederland. A. v.d. Hengel, directeur Groep 5 Van der Ven Stedebouw en Architectuur en tevens voorzitter van de Programmaraad van SBR spreekt over de beoordelingsrichtlijnen in de hellende daken-branche.
H. Brueren, IFD-afgevaardigde houdt een inleiding over internationale normen in de hellende dakenbranche. Een afgevaardigde van Novem licht de laatste ontwikkelingen toe op het gebied van toepassingen zonne-energie. W. van den Broek van Hoge en Van den Broek Advocaten en Notarissen te Nijmegen sluit de rij met een inleiding over een aan de dakenbranche gelieerd onderwerp.
Tussen de diverse inleidingen vindt de overhandiging plaats van het Arbeidsomstandighedenblad hellende daken. Staatssecretaris J. Remkes van VROM is uitgenodigd om het in ontvangst te nemen. Voor meer informatie: 030 - 6343454

Eerste Komo-attest met productcertificaat EP Dakbedekking

Recent is door BDA Intron aan Gebr. Kooy BV Enschede het eerste Komo-attest met productcertificaat (CTG) voor EP Dakbedekking verstrekt.EP Dakbedekking wordt door Gebr. Kooy BV op de Nederlandse markt gebracht onder de naam Eprotop EP. Het materiaal kenmerkt zich door een hoge duurzaamheid en een eenvoudige verwerking. Eprotop is samengesteld uit een homogene ethyleen propyleen kunststof en deze behoort tot de groep van zogenaamde polyofines. Polyofines onderscheiden zich van andere kunststoffen met name op het aspect milieuvriendelijkheid. De dakbedekking bevat geen chloorverbindingen, zware metalen of weekmakers. De afgelopen jaren is deze dakbedekking reeds op grote schaal toegepast bij vele projecten waarbij het aspect duurzaam bouwen een grote rol speelde. De in het CTG genoemde levensduur bedraagt meer dan 25 jaar. De onderhoudsvrije dakbedekking wordt aangebracht zonder open vuur en/of lijmen en is volledig te recyclen. Voor meer informatie: 053 - 4841200.

Robuuste extreem dampopen onderdakfolie

Klöber is al weer enige tijd op de markt met de Permo-folie, een extreem waterdamp open onderdakfolie. Deze folie is nu ook verkrijgbaar in een ijzersterke versie onder de naam Permo Forte. Deze robuuste vierlaags dampopen onderdakfolie is ontwikkeld voor de verwerking als onderdakfolie zowel voor toepassing direct op de ondergrond als toepassing met een luchtspouw onder of achter het membraan. De folie voldoet aan de strengste markteisen en is bijzonder geschikt voor toepassing direct op het dakbeschot. De folie heeft een md-Waarde van £ 0,02 m en is daarmee extreem dampdoorlatend.

'Haal meer uit je dak'

Onder het motto 'haal meer uit je dak' is in Brabant een project gestart om asbesthoudende daken van agrarische ondernemingen te vervangen door systemen voor zonne-energie, Het energiebureau 2050 uit 's-Hertogenbosch fungeert als aanjager van dit grootschalige en vooral ook ambitieuze plan. Uitgangspunt is dat het voor agrariërs aantrekkelijk moet zijn om mee te doen. Ruim vijftig bedrijven en brancheorganisaties op het gebied van asbestsanering, dakbedekking en zonne-energie worden uitgenodigd deel te nemen in het project. De provincie Noord-Brabant, elektriciteitsbedrijf PNEM, de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie ZLTO, verzekeraar Interpolis en Groen Management (het groenfonds van de Rabobank/Robecogroep) zijn partner in het project. Meer informatie: 073-6149955.

Seminar 'milieubewust bouwen met Lucobit'

Op 24 februari a.s. vindt er in het BASF gebouw te Arnhem op initiatief van Köster Benelux een seminar plaats rond het thema milieubewust bouwen met Köster KB- Len ECB uit Lucobit. Een recent uitgevoerd milieuonderzoek heeft uitgewezen dat het materiaal geen schade toebrengt aan het milieu. Volgens Köster Benelux is er een toenemende vraag naar ECB voor milieuprojecten bij groen- en tuindaken. BASF is al 33 jaar lang patenthouder en leverancier van Lucobit. De laatste twee jaar is met Shell een 50 % samenwerking aangegaan onder de naam Elenac
Het seminar is bedoeld voor opdrachtgevers en architecten. De onderwerpen van de diverse deskundige inleiders zijn onder meer de 30-jarige ECB-ervaring, de Nederlandse daktuin, daktuinafdichtingen met het boek 'Begrüning' van Wolfgang Ernst, het milieu en het onderzoek over duurzaam bouwen op basis van relevante productinformatie. Meer informatie: 0342 - 475005.

Nieuwe brandwerende beglazingsconstructie van Brakel Atmos

De nieuwe brandwerende aluminium beglazingsconstructie van de Udense onderneming Brakel Atmos heeft nu ook een goedkeuring van TNO. De constructie met geïntegreerde waterafvoer is getest met de kritische helling van 5 graden en voldoet aan de NEN 6069:1997. De brandwerende constructie beantwoordt hiermee aan de in Nederland, België en Engeland geldende normen. In het kader van het Bouwbesluit worden steeds hogere eisen gesteld aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). De unieke constructie die Brakel Atmos op de markt heeft gebracht voldoet aan deze hoge eisen. De constructie is opgebouwd uit een stalen ondersteuningskoker en een aluminium patent roedesysteem dat is voorzien van een speciale omkleding waarin een brandwerende beglazing is opgenomen. De beglazing bestaat uit een binnenruit van 6 mm, een spouw die kan variëren van 8 tot 15 mm, en een blank gelaagde tegenruit (2 x 4 mm floatglas met 2 pvb-olies van elk 0,38 mm. Op aanvraag zijn combinaties met gasvulling en reflecterende beglazing mogelijk. De constructie houdt blijkens de proeven van TNO 48 minuten stand bij een verhitting van binnen naar buiten. In de proefopstelling werd het glasdak gebouwd op een oven met een overspanning van 4 m. Tijdens de test werd in de oven de standaard kromme gevolgd, dat wil zeggen dat de temperatuur in de oven volgens een bepaalde tijdskromme werd gehandhaafd. Het brandwerende systeem van Brakel Atmos is multifunctioneel en toepasbaar in alle mogelijke vormen zoals lessenaarsdaken, zadeldaken, piramiden en in gevels. Meer inlichtingen: 0413 - 338338.

Agenda

24 februari 2000, Seminar ECB Lucobit van Köster Benelux, BASF Gebouw te Arnhem

24 februari 2000, Branchedag Hellende Daken, Congrescentrum Eenhoorn te Amersfoort

19 t/m 23 maart 2000. Light and Building 2000. Internationale vakbeurs voor lichttechniek, klimaattechniek en gebouwautomatisering, Messe Frankfurt.

20 t/m 25 maart 2000. Hannover Messe 2000. Telefoon: 070-3651600.

11 t/m 4 april 2000. BouwRai 2000, bouwbeurs met themapresentaties en uitgebreid omlijstend programma, tel. 020-5491212.

Personalia

Just Renckens is in dienst getreden bij het PRC Bouwcentrum bij de nieuwe PRC-module geveltechnologie. Renckens was daarvoor directeur van een aluminium gevelbedrijf en geveladviseur. Hij promoveerde aan de TU Delft op het proefschrift 'Technologie en organisatie van glasfaçades.

Ben Horstink is per 1 december 1999 bij Welling Projecten bv aangesteld als directeur projectontwikkeling. Horstink is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van projectontwikkeling. De nieuwe directeur volgt G. Janssen op die de organisatie verlaat om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.