Zoeken

Roofs 2000-03-36 Nieuwslijn

Synthion uitgebreid met Van Doorn Groep

De firma Van Doorn Dakspecialist b.v en de firma Mawipex, verzameld onder de naam Van Doorn Groep, zijn toegetreden tot de Synthion-groep.
Van Doorn Dakspecialist b.v. is vooral actief in middelgrote en grote renovatieprojecten en gespecialiseerd in leien en shingles. Met zijn 70 medewerkers is het één van de gerenommeerde grotere dakbedekkingbedrijven van de Synthion Groep. De firma Mawipex is bekend als handelsonderneming voor het totale dakbedekkingspakket en is met name gespecialiseerd in EPDM en shingles
De belangrijkste redenen voor toetreding tot de Synthion Groep zijn de synergie-effecten die zullen optreden op het gebied van inkoop en verkoop. Ook de Synthion Groep zelf zal worden versterkt door het toetreden van de Van Doorn Groep.
De in 1992 opgerichte Synthion Groep heeft inmiddels 7 leden met in totaal 15 vestigingen en bestaat uit een solide groep gereputeerde dakbedekkingbedrijven verspreid over heel Nederland.
Door bundeling van kennis, investeringen en innovatief onderzoek beogen de onafhankelijke bedrijven topkwaliteit in dakwerk te bieden. Dit bijzondere samenwerkingsverband heeft geleid tot het concept 'Doordacht Dakbeheer'.
Doordacht Dakbeheer is een concept om te komen tot beheersing van de kosten van onderhoud van het dak. Tegen vooraf vastgestelde tarieven wordt het dak gedurende de overeengekomen periode in een goede conditie gehouden. Het geeft de eigenaar de zekerheid dat zijn dak over een veel langer periode dan gebruikelijk in optimale conditie blijft.

Topprestaties op dak Topsportcomplex

Met het Topsportcomplex ontwierp architectenbureau Zwart & Jansma voor de Dienst Recreatie van gemeente Rotterdam een gebouw met een opvallend gestroomlijnd dak.
Aannemer HBG Utiliteitsbouw schakelde dakadviseur Aliso uit Breda en Repon Dakwerken uit Den Bosch in om dit dak in de praktijk te verwezenlijken.
De bijzondere dakvorm stelde hoge eisen aan zowel de dakmaterialen als de dakdekkers. Immers, het dakoppervlak van 4.645 m2 was deels vlak, maar ook deels aflopend. Voorzien van de nodige veiligheidslijnen gingen de dakdekkers van Repon als bergbeklimmers op het geprofileerde staaldak aan de slag.

Op het vlakke deel werd eerst een dampremmende laag van PE folie aangebracht, met daarop Rockwool Taurox C dakisolatie van 100 mm dikte en als dakbedekking Vinalan (N) P 1.2 mechanisch bevestigd. Op het hellende en verticale deel kwam eveneens een dampremmende laag van PE folie, met daarop mechanisch bevestigd Rockwool Taurox C van 50 mm dikte, vervolgens een EPS rolbaan isolatie van 50 mm dikte eveneens mechanisch bevestigd en tenslotte Vinalan PC 1.2, gelijmd op de isolatie en aanvullend mechanisch bevestigd.
De sportieve, aerodynamische uitstraling van het dak wordt geaccentueerd door de belijning van Vinalan roefprofielen van geëxtrudeerd PVC zijn met een föhn op de PVC folie bevestigd.

Kelders introduceert Royal EPDM

Kelders Dakmaterialen is op de markt gekomen met Royal EPDM. Het betreft een ongewapende, elastische rubberfolie met een levensduur van tenminste 40 jaar. Door de samenstelling van het materiaal en de keuze van de grondstoffen is de rubberfolie UV-bestendig, bitumenbestendig en blijvend elastisch. Door deze samenstelling is het materiaal tevens bestand tegen zure regen, industriële, chemische en biologische verontreinigingen.
De rubberfolie wordt op maat geleverd, tot 1200 m2 uit één stuk. Deze membranen worden bij de leverancier op maat gefabriceerd uit banen, waarvan de overlappen door de 'hotbonding' methode worden gevulkaniseerd. Het resultaat van deze methode is een worteldoorgroei-bestendige overlap die minstens zo sterk is als de folie zelf.
Het aanbrengen van Royal EPDM kan in principe zonder scheidingslagen op alle gebruikelijke isolatiematerialen.
Kelders Dakmaterialen BV, biedt in samenwerking met de leverancier, de mogelijkheid tot het volgen van een cursus voor de verwerkers. Tevens bestaat er de mogelijkheid op begeleiding tijdens de uitvoering.

ISO 9001 Certificatie voor KDN-Teewen Dakpannen in Tegelen

In de tweede week van februari 2000 heeft de kleidakpannenfabriek van KDN-Teewen in Tegelen haar ISO 9001 Certificering behaald. Al haar vier fabrieken zijn nu ISO 9001 gecertificeerd.
De onafhankelijke organisatie, Lloyd's Register Quality Insurance, heeft geoordeeld dat KDN Tegelen aan de gestelde eisen voldeed. Voor de certificering heeft de Tegelse vestiging kunnen profiteren van de kennis en de ervaring bij andere locaties. De fabrieken in Woerden, Thorn, en Susteren gingen Tegelen, in deze ISO certificering, voor.
De certificering wordt niet gezien als eindstadium, eerder als bevestiging voor het feit dat KDN-Teewen continu bezig is met anticiperen op de toenemende kwaliteitseisen in de markt. Een concreet voorbeeld is de verbouwing van de Tegelse fabriek, waar medio 2000 mee is begonnen. Er wordt in totaal 50 miljoen gulden geïnvesteerd in de modernisering en uitbreiding van haar productiecapaciteit voor kleidakpannen. De redenen hiervoor zijn kwaliteitsverbetering en verhoging van flexibiliteit.

Pipelife Nederland op vakbeurs voor Verwarming

Tijdens de VSK 2000, de internationale vakbeurs voor Verwarming, Sanitair en Klimaatbeheersing toonde Pipelife Nederland haar breed assortiment van leidingsystemen.
Het assortiment dat tijdens de vakbeurs werd getoond bestaat naast PVC buizen en hulpstukken ten behoeve van de afvoer van vuil-en regenwater ook uit diverse toebehoren zoals lijmen, gereedschappen en bevestigingsmaterialen. Daarnaast werden er twee noviteiten gepresenteerd namelijk, Renoflex Rookgasafvoer en Akatherm PE afvoer.
De flexibele Renoflex leiding is bestand tegen 160 graden Celsius en is daarom het ideale product voor de aansluiting van HR-ketels op bestaande rookgaskanalen.
Het Akatherm PE leidingen zijn duurzaam en continu belastbaar. Bovendien maken de homogene lasverbindingen het systeem lekdicht. Gecombineerd met de unieke dakkolk Superdrain vormt het systeem een vacuüm regenwater afvoersysteem, met als belangrijkste voordeel ontwerpvrijheid.

Oplossing voor nok- en hoekkeperproblemen

Nok- en hoekkeperproblemen kunnen tegenwoordig vrij gemakkelijk worden opgelost met de Klöber Roll-Fix die in drie verschillende breedtes wordt geproduceerd, 260 mm, 296 mm en 390 mm. Een bijzondere eigenschap van dit product is het hoge ventilatievermogen dat door de speciale structuur van het vlies wordt gerealiseerd. De Klöber Roll-Fix is gemaakt van luchtdoorlatend en waterkerend polypropyleenvlies. Het voorgevormde harmonikaprofiel zorgt ervoor dat na het uitrollen er een directie aansluiting met de bovenste pannenrij plaats heeft. De ingelegde loodstrip met daaronder een 20 mm elastische en weersbestendige butylmassa zorgt voor een winddichte verbinding met de dakpannen.

Nieuwe brochure over TECU koper van KME Benelux Nederland

KME Benelux Nederland heeft onlangs een nieuwe brochure met de titel 'TECU koper, toepassing en verwerking' uitgebracht. De brochure richt zich specifiek op het gebruik van het materiaal voor dakbedekking en gevelbekleding. Alle van belang zijnde technische en bouwfysische aspecten voor een probleemloos koperen dak worden er bijzonder toegankelijk in beschreven. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan koper in relatie met het milieu, het verkleuren van koper en aan diverse kleuren en uitvoeringen waarin TECU koper geleverd kan worden. Voor meer informatie: 078 - 6311444.

Nationale pakketten aangescherpt

Onlangs is door de Stichting Bouwresearch (SBR) een nieuwe versie uitgebracht van het Nationaal pakket Woningbouw en het Nationaal pakket Utiliteitsbouw.
De in de pakketten gehanteerde maatregelen op het gebied van energiebesparing zijn in deze versie opnieuw aangescherpt en er zijn nieuwe, op innovatie en verhoging van de dubo-ambities gerichte maatregelen, toegevoegd.
In het spoor van de aanscherping van de Energie Prestatie Coëfficiënt is in de pakketten uit oogpunt van duurzaam bouwen de 'lat hoger gelegd', hetgeen het ambitieniveau verhoogt.
Zo is in samenwerking met marktpartijen een doorbraak bereikt waarbij duurzaam en innovatief bouwen samen gaan zoals bijvoorbeeld het toepassen van flexibele vloersystemen en montagekozijnen. Maatregelen die op grote schaal toepasbaar zijn en tevens uitwerking geven aan het beleid van overheid en bouwpartners tot Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen.
Gelijktijdig zijn enkele praktische verbeteringen aan het product aangebracht, waardoor het gebruik van de pakketten is vereenvoudigd.

Sbi en SG in nieuwe organisatie

De Stichting Staalbouw instituut (Sbi) en de vereniging Staalbouwkundig Genootschap houden zich beide bezig met het gebruik van staal in de bouw. De besturen van de afzonderlijke organisaties hebben de intentie vastgelegd tot vergaande samenwerking. De samenwerking betekent onder meer dat er een nieuwe organisatie is opgericht waarin zowel het Staalbouw Instituut als de Stichting Kennisoverdracht als het SG (het uitvoeringsorgaan van de vereniging Staalbouwkundig Genootschap volledig zijn opgegaan.
De nieuwe organisatie werkt vanuit een breed ontwikkeld marktgericht beleid en ontplooit activiteiten op het gebied van lobby, promotie, kennisoverdracht en onderzoek. Het aanbod van producten en diensten van de huidige organisaties- zoals Bouwen met Staal, Staalbouwdag, Nationale Staalprijs, studiedagen, projectbezoeken, Helpdesk, publicaties en opleidingen- blijft bestaan. De nieuwe organisatie is sinds 1 januari operatief.

Nieuwe bevestiger en plaatsingsapparaat van Viba

Voor het bevestigen van isolatie en eenlaagse dakbedekking op 'kritische' onderconstructies waarop niet kan worden geschroefd, heeft Viba nv te Zoetermeer een nieuwe bevestiger aan haar programma toegevoegd: de Peel-rivet.
De bevestiger is een soort blindklinknagel waarvan de huls is vervaardigd uit een aluminium legering en de stift uit verzinkt koolstaal. Het uiteinde van de stift heeft een bijzondere geometrie. Daardoor wordt bij het aantrekken van de stift de aluminiumhuls op vier punten ingesneden en omgekruld De krul zorgt voor een optimale verankering en een gegarandeerde hoge uittrekwaarde.
De Peel-rivet is bij uitstek geschikt voor toepassing op staalplaten ( 0,63 mm), aluminiumplaten, sandwichpanelen en dunne betonconstructies, De Peel-rivet is leverbaar voor pakketdiktes tot maximaal 229 mm.
Voor het snel plaatsen van de Peel-rivet is de TPR50 ontwikkeld, een handzaam apparaat met een gewicht van slechts 3 kg. Het plaatsen geschiedt met één trekbeweging. De TPR50 is geschikt voor het verwerken van de Peel-rivet op grotere projecten. Meer informatie: 079 - 3418881.

Vlutters houdt praktijkdag voor pannenleggers

Vlutters Handelsonderneming Oldenzaal organiseert een praktijkdag voor pannenleggers. Een informatieve dag voor de professionele pannenlegger. De bezoeker kan er kennis nemen van diverse transportsystemen die gebruikt worden in de branche; opbouwliften, hydraulische ladderliften en montagekranen. Ook vindt er een lezing plaats over de huidige wetgeving en veiligheidseisen. Diverse fabrikanten zijn aanwezig om informatie te verstrekken over kostenbesparende producten die de vaak arbeidsintensieve werkwijze vergemakkelijken. Bezoekers kunnen profiteren van lage prijzen voor de aanwezige occasionliften en ook voor nieuwe liften en kranen gelden speciale actieprijzen. De praktijkdag wordt afgesloten met een buffet om onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten te wisselen over de nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.
De praktijkdag vindt plaats op donderdag 6 april 2000 bij de Vlutters vestiging in Waardenburg. Voor meer informatie tel. 0541 - 57 30 00.

Mastum nog een jaartje bij NDA

Mastum Dakbedekkingen treedt per 1 januari 2001 uit de inkooporganisatie de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). De betrokken partijen benadrukken dat de beslissing om uit elkaar te gaan in een sfeer van goed overleg is genomen. De terugtrekking van Mastum uit de inkooporganisatie is in zoverre opmerkelijk omdat Mastum destijds aan de wieg van NDA heeft gestaan.
Het vertrek van Mastum betekent een forse vermindering van het omzet volume van NDA. Als een van Nederlands grootse dakdekkersbedrijven is Mastum alleen al goed voor bijna de helft van de NDA omzet. "Jammer, maar niet onoverkomelijk", noemt NDA-voorzitter André Schiebroek het besluit van de Mastum-directie. "Uiteraard moeten we wat betreft de omzet een forse stap terug doen. Maar voor onze inkoop heeft de beslissing geen nadelige gevolgen. NDA blijft ook zonder Mastum een zeer sterke partij die voor de aangesloten leden een groot voordeel oplevert."
Overigens is er vanuit de NDA hoek ook positief nieuws te melden. Onlangs maakte Rudde Dakbedekkingen uit Nijverdal bekend tot de inkooporganisatie toe te treden.

Designprijs voor Concreto Artic en nieuwe keramische dakpan van Eternit

De opvallende vorm en werking van de Concreto Artic, de betondakpan van Eternit uit Goor, zijn in designkringen niet onopgemerkt gebleven. De Concreto Artic is door de Duitse vakjury van het Design Zentrum Nordrhein Westfalen bekroond met de internationaal erkende Design Innovatieprijs 1998.
De betonpan is onder meer toegepast op de 'energiezuinigste woning van Nederland' in het Noord-Brabantse Bakel. Op deze woning zijn zonnecollectoren en PV-panelen geplaatst die niet zoals gebruikelijk tussen de pannen, maar op de pannen zijn gemonteerd. Hiervoor zijn speciale beugels ontwikkeld. Door de extra laag betonpannen wordt zowel de warmte- als de geluidsisolatie sterk verbeterd.
Overigens heeft Eternit onlangs een nieuwe keramische dakpan geïntroduceerd, de Coralto Ten. De naam is afgeleid van de grootte, want door het uitzonderlijke formaat passen er precies tien pannen in één vierkante meter. De Coralto Ten is sinds januari leverbaar in de kleur klassiek rood, acht geglazuurde kleuren en vier engobe kleuren.

Nieuwe brochure over TECU koper van KME Benelux Nederland

KME Benelux Nederland heeft onlangs een nieuwe brochure met de titel 'TECU koper, toepassing en verwerking' uitgebracht. De brochure richt zich specifiek op het gebruik van het materiaal voor dakbedekking en gevelbekleding. Alle van belang zijnde technische en bouwfysische aspecten voor een probleemloos koperen dak worden er bijzonder toegankelijk in beschreven. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan koper in relatie met het milieu, het verkleuren van koper en aan diverse kleuren en uitvoeringen waarin TECU koper geleverd kan worden. Voor meer informatie: 078 - 6311444.

Agenda

11-14 april 2000 BouwRai Amsterdam

27 - 29 april 2000 Fassade + Dach Salzburg

31 mei - 3 juni 2000 Dach + Wand Nürnberg

Personalia

Per 1 februari 2000 is de heer ing. Arno H. in dienst getreden bij TNO Bouw als Senior adviseur Daken. De afgelopen 10 jaar is hij werkzaam geweest bij Vebidak als Bouwtechnisch adviseur en bij Kiwa N.V. als Certificatie deskundige Daken. Arno Bron zal zich binnen TNO Bouw onder andere bezig houden met innovatief onderzoek, bouwschade en beproeving.

Met ingang van 1 december 1999 is bij Empol B.V. in Delft voor de divisie (Derbigum) dakbedekking de heer Olivier Cornelisses in dienst getreden. Hij vervult daar de functie van accountantmanager. De heer Cornelisses zal werkzaam zijn in het gebied Zuid-West-Midden Nederland. Voorheen was hij onder andere werkzaam in de warmtechniek.