Zoeken

Roofs 2000-04-39 Nieuwslijn

Cursus 'Ontwerpen en uitvoeren van PV-projecten' voor bouwbedrijven

BDA heeft in samenwerking met Ecofys, een bekend adviesbureau voor duurzame energie, de cursus 'Ontwerpen en uitvoeren van PV-projecten'ontwikkeld. De toepassing van zonnepanelen in de bouw is nog betrekkelijk nieuw. Pas begin jaren negentig zijn de eerste projecten gerealiseerd. Over een aantal jaren zullen photovoltaïsche systemen (PV) steeds vaker standaard onderdeel zijn van een nieuwbouwproject. Ook bij bestaande gebouwen zullen in toenemende mate zonnepanelen in de bestaande constructie geïntegreerd gaan worden, mede gestimuleerd door de overheid met behulp van subsidiegelden.
Het initiatief om tot de uitvoering van PV-projecten te komen wordt momenteel vooral door energiebedrijven en grotere overheidsinstellingen genomen. Het plaatsen van een PV-installatie wordt daarbij meer en meer onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer uitgevoerd zodat de plaatsing in normale bouwstroom wordt opgenomen of in een 1-op-1 situatie opdrachtgevers adviseren, zelfstandig PV-projecten gaan initiëren en uitvoeren. Omdat nog onder de uitvoerende partijen, zoals de bouwkundig aannemer, nog relatief weinig ervaring is met de integratie van een PV-installatie in het bouwproces, groeit binnen deze bedrijven de behoefte aan kennis over de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van PV-systemen.
Om deze kennis over PV te kunnen verwerven, heeft BDA in samenwerking met Ecofys, een bekend adviesbureau voor duurzame energie, de cursus 'Ontwerpen en uitvoeren van PV-projecten' ontwikkeld.
De cursus is bedoeld voor kaderfunctionarissen van bouw- en dakdekkingsbedrijven en is gericht op de bouwpraktijk. Het programma is opgebouwd rond de kernvragen: wat is PV en welke systemen zijn er, hoe ontwerp je een PV-project, wat zijn de uitvoeringsrichtlijnen, welke subsidiemogelijkheden zijn er en welke onderhoudsaspecten kent PV. Zo wordt een complete handleiding geboden om een PV-project te ontwikkelen en uit te voeren. Tijdens de cursus wordt een rondleiding georganiseerd langs opstellingen met verschillende PV-systemen.
De eerste cursus zal op woensdag 26 april door BDA Opleidingen en Ecofys worden georganiseerd. Voor verdere informatie en het cursusprogramma kunt u contact opnemen met BDA Opleidingen, telefoon: 0183 66 96 90

SOPREMA introduceert drie nieuwe producten

Onlangs heeft het bedrijf SOPREMA drie nieuwe producten op de markt gebracht. Het gaat om de Sopralene Flam Stick SI, Sopravap Stick Alu TS en de Sopravap Stick Alu.
Intensief onderzoek en testen zijn vooraf gegaan aan de presentatie van deze drie nieuwe producten van SOPREMA. Eenvoud van verwerken, meer mogelijkheden, hoge kwaliteit en esthetisch uiterlijk stonden hierbij centraal.
De Sopralene Flam Stick SI is speciaal ontwikkeld voor toepassing op ondergronden die zelfklevend (partieel) bewerkt dienen te worden. Het is bedoeld voor een tweelaags dakbedekkingssysteem. Sopralene Flam Stick SI wordt als eerste laag aangebracht onder een toplaag SF ARC NL STAB met zelfbeschermende leislag in acht kleuren.
De Sopravap Stick Alu TS is geschikt als zelfklevende, mandragende dampremmende laag. Het is opvallend soepel te verwerken en vervaardigd van SBS gemodificeerde bitumen met aluminium en polyester inlage. De onderzijde is zelfklevend en de bovenzijde bezand.
De Sopravap Stick Alu heeft hetzelfde toepassingsgebied als het type TS. Het basismateriaal bestaat uit SBS gemodificeerd bitumen met een complexe aluminium / nietgeweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met een aluminiumkleurige folie.
Voor alle producten geldt volgens Soprema uitgebreide keuze voor de architect en een hoge mate van gebruiksgemak voor dakbedekkingsspecialisten. Alle materialen zijn vrij van schadelijke stoffen die de gezondheid of het milieu kunnen aantasten en voldoen aan de hoogste eisen op dit gebied. Voor meer informatie: 078-6817222

MKB-Nederland: eenzijdige WAO-boetes slaan plank mis

MKB-Nederland is verontrust over de eenzijdige manier waarop de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst denkt de instroom in de WAO te beperken. MKB-Nederland vindt het onterecht dat hierbij exclusief de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de werkgevers. "De staatssecretaris kiest hier voor de gemakkelijkste korte termijn oplossing".
Werkgevers zijn weliswaar eindverantwoordelijk voor het verzuimbeleid, maar zij zijn daarbij wel afhankelijk van derden. Werkgevers hebben namelijk de wettelijke plicht arbodiensten in te schakelen, die verantwoordelijk zijn voor de reïntegratie van zieke werknemers. Daarnaast komt na een bepaalde periode de UVI in beeld als de het om de reïntegratie gaat. Diezelfde UVI dient tevens te bepalen of de werkgever in gebreke is gebleven in dit eerste ziektejaar. Dit nog afgezien van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om zo snel mogelijk geïntegreerd te raken. Eenzijdig de werkgever laten opdraaien voor het eventueel in gebreke blijven voor wat betreft de reïntegratie is volgens MKB-Nederland dan ook onaanvaardbaar. Meerdere partijen dragen hier verantwoordelijkheid.
MKB-Nederland vindt het voorstel des te meer zorgwekkend omdat de huidige toename van de instroom in de WAO in de beeldvorming wordt veralgemeniseerd naar het gehele bedrijfsleven. Een kritische analyse van achtergronden en oorzaken van het hoge ziekteverzuim en de hoge WAO-instroom in een aantal sectoren (in de collectieve sector) en bij grote ondernemingen, is hier op zijn minst op zijn plaats. Het midden- en kleinbedrijf blijkt in het algemeen ruim onder het gemiddelde te liggen voor wat betreft de WAO-uitstoot. MKB-Nederland verwacht dat kabinet en Tweede Kamer bij hun standpuntbepaling hiermee terdege rekening zullen houden.
MKB-Nederland is positief gestemd over de strenger keuringsregels die zijn aangekondigd terzake werknemers met psychische klachten. Voor meer informatie: www.mkb.nl

Alle daken binnen handbereik

De nieuwste uitgave van het BDA dakboekje 2000 is nu nog completer. Uitgevoerd met duizend-en-één feiten en cijfers, technische gegevens, tekeningen, en schema's over daken is dit boekje onmisbaar voor iedereen die in de dakenbranche werkt.
Het boekje bevat alle kennis die in de dagelijkse praktijk nodig is. Alles komt aan bod: bouwkunde, bouwfysica, materialen, constructies, regelgeving, veiligheid en garantie. Ook staan er BDA-richtlijnen in voor ontwerp en uitvoering. Het BDA Dakboekje 2000 een goede eerste-hulp bij vragen.
Voor meer informatie: 070-3046980.

Nedsale opent nieuw bedrijfspand

Onlangs werd het nieuwe bedrijfspand van Nedsale op het bedrijventerrein Zuiderkogge in Hem officieel geopend. Door de groei was het bedrijf genoodzaakt uit te wijken naar een andere, grotere locatie.
Nedsale is onlangs verhuisd naar een groter pand. Het begon acht jaar geleden allemaal met een Duitse dakpan, het eerste product van Nedsale. Het bedrijf heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een specialist in dakaccessoires met klanten in en buiten Nederland.
"Tot vorig jaar was het bedrijf gevestigd aan de Westerbuurt in Venhuizen", vertelt Kees Wognum. "Maar omdat het assortiment nog steeds groeit werd het pand al snel te klein. We moesten beperkt inkopen, drie pallets was het maximum. Nu kunnen we er wel tien kwijt."
Nedsale heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld. Het bedrijf importeert dakpannen en accessoires en levert deze aan de bouwmaterialenhandel en bouwmarkten.
Het begon als hobby, want toen de activiteiten startten was Kees nog werkzaam in aannemerij, terwijl Peter eigenaar was van een tuincentrum aan de Westerbuurt.
"Kees kwam in contact met iemand die de Duitse Martens dakpan leverde en paste deze toe in de bouw", vertelt zijn broer Peter. "Het is een betondakpan die lijkt op een keramische pan. De echte doorbraak kwam echter met de gootdrain, een kunststof gaaselement dat in de dakgoot wordt gelegd en voorkomt dat dakgoten verstopt raken.
"We zijn nog steeds bezig om ons assortiment uit te breiden", vertelt Peter Wognum. We gaan allerlei beurzen in heel Europa af. Onlangs waren we in Berlijn op een beurs. Maar we gaan ook naar Parijs, Bolonga, Munchen en Birmingham. In Amsterdam staan we tijdens de BouwRai overigens zelf op de beurs, stand R945." Voor meer informatie: Zuiderkoggeweg 4a te Hem. 0228-542215.

Prefab Dakindustrie gebruikt steeds meer gevingerlast hout

Dat er in de dakenbranche steeds vaker prefabelementen worden gebruikt heeft gevolgen voor de toeleveranciers in de houtindustrie. De vingerlasfabriek van Kunst Oberman te Groningen speelt hierop in door de logistiek aan te passen.
De houtindustrie vraagt steeds meer hout op maat, wil geen voorraad en geen uitval. De prefabindustrie levert op de bouw steeds meer elementen aan. Dat betekent voor Kunst en Oberman dat ze veel meer rechtstreeks aan de houtverwerkende industrieën levert. De vingerlasfabriek past zich exact aan de vraag van de houtindustrie aan. Het bedrijf fabriceert balken in lengtes tot 20 meter, die op de juiste lengte en in de gevraagde dikte worden geleverd.
De vingerlas wordt gemaakt door de uiteinden van een balk in een speciale freesmachine van vingers te voorzien die precies in elkaar passen. Een speciale lijm zorgt voor een ijzersterke verbinding. Begin 1999 is een nieuwe lijmsoort toegepast, een polyurethaan lijm, een sneller drogende lijm. Hierdoor is de productiecapaciteit behoorlijk vergroot.
Tijdens het procédé worden lange balken op sterkte getest. Veel van het Kunst Oberman hout wordt in dragende constructies verwerkt, daarom wordt er goed naaldhout uit Scandinavië gebruikt. De precies op maat gevingerlaste producten, zoals balken, gordingen, muurplaten, leggers en sporen hebben het voordeel dat ze op de bouwplaats weinig tot geen afval opleveren. De vingerlasproducten van Kunst Oberman worden onder de naam 'Goldfinger' op de markt gebracht. Voor meer informatie: 050-3135105.

Agenda

Op donderdag 13 april 2000 zal een lezing voor ondernemers door prof. E.H. Bakker (Technische Universiteit Eindhoven) worden gehouden. De lezing zal gaan over 'De nieuwe rol van de stedenbouwkundige". De lezing zal om 17.00 uur beginnen en vindt plaats in de Senaatszaal, Auditorium, Technische Universiteit Eindhoven. De toegang is gratis.
Men kan zich aanmelden via het telefoonnummer: 040-247 22 78.

Personalia

Ing. Dirk Lahuis (39) is met ingang van 1 februari 2000 in dienst getreden bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) te Almere. Lahuis heeft een brede ervaring in management- en directiefuncties in de sectoren bouwtoelevering, dakmaterialen en isolatie Hij werkte 14 jaren bij Rockwool Lapinus BV en Esha Nederland BV. Zijn specifieke aandacht zal hij de komende perioden met name richten op de belangenbehartiging van de leden van de NDA. Ook het verder vormgeven van de ambities van het Dak/Informatie- en Adviescentrum, de permanente expositie van fabrikanten en leveranciers dakmaterialen, dakaccessoires en informatiemiddelen zullen tot zijn taken behoren.

Bij Vlutters Dakmaterialen B.V. is met ingang van 1 februari jl. W. (Wouter) Weersink in dienst getreden. Hij volgt R. (Ronald) Roerdinkholder op als vertegenwoordiger voor dakdekkergereedschap op de Vlutters verkoopwagen. De Roerdinkholder gaat zich bij de firma Vlutters bezig houden met de verkoop van dakmaterialen en ladderliften.