Zoeken

Roofs 2000-06-37 Infragraph komt op de markt met draagbare infrarood digitizer

Infragraph heeft een draagbare infrarood digitizer ontwikkeld die in combinatie met Meetplan de productiviteit van het calculeren enorm kan vergroten. Het pakket levert een tijdbesparing van 60% op bij het uitrekenen van hoeveelheden (bouw)materialen door simpelweg punten op een tekening aan te klikken.

Meetplan werkt onder Windows 3.1, Windows 95, 98 en NT. Door het instellen van de dimensie op de begrotingsregel in Meetplan worden de gemeten waarden van een digitale tekeningen automatisch weergegeven in m1, m2 of stuks. Met een handeling kunnen zo bijvoorbeeld de oppervlakte van een vloer en de lengte van de plinten worden gemeten. De gemeten waarden worden op het beeldscherm overzichtelijk en grafisch weergeven en digitaal opgeslagen. Met behulp van deze gegevens kunnen automatisch calculaties worden gegenereerd. Meten en rekenen zijn volledig geïntegreerd.
Omdat Meetplan bij elke meting zowel het aantal gemeten punten als het berekende oppervlak en de omtrek vast legt, blijft het aantal keren dat gemeten moet worden tot een minimum beperkt. Uiteraard is een handmatige invoer ook mogelijk. In alle gevallen wordt de begroting gevoed en tegelijkertijd een overzichtelijke meetstaat samengesteld. Twee handelingen zijn hierdoor terug gebracht tot een, hetgeen tijd spaart en fouten voorkomt. Meetplan kent vijf niveaus om delen van een calculatie samen te stellen: project, subproject, kostenplaats, element en MAMO-regels. De gebruiker is vrij in het kiezen van benamingen, onderbouwing en dergelijke. Door de niveaus is het mogelijk een uitgebreide begroting te maken met diverse lagen of direct een prijs per m1 of m2 af te geven.

Infrarood sensoren

Voor het geval de gebruiker niet over een digitale tekening beschikt, is er de digitizer. De digitizer is een aluminium balk van 40 x 30 mm en een lengte gelijk aan A1 en A0-formaat die wordt aangesloten op een PC of netwerkcomputer. Aan beide uiteinden van de digitizer bevindt zich een infrarood sensor. Door punten op een papieren tekening aan te klikken met een loupe worden deze punten door infrarood sensoren omgezet in coördinaten en gedigitaliseerd. De digitale gegevens worden door Meetplan gebruikt voor de calculaties, nadat de schaal van de tekening of de details zijn ingevoerd.
De digitizer werkt zonder draaiende onderdelen en is daardoor nagenoeg onverslijtbaar. Door het geringe gewicht (3kg.) en de beperkte afmetingen is de digitizer bij uitstek geschikt om op wisselende locaties te gebruiken. In combinatie met het door Infragraph ontwikkelde meetprogramma kunnen de gemeten waarden direct in een calculatieprogramma of spreadsheet gebruikt worden.