Zoeken

Roofs 2000-06-39 Tweemaal sneller bouwen niet te mooi om waar te zijn

Of het een nieuwe bouwtraditie wordt valt nog te bezien, maar de eerste resultaten zien er rooskleurig uit. Half-Time bouwen heet de nieuwste trend. De verschillende partijen werken niet meer één voor één aan een project, maar gezamenlijk. Dat betekent dat dakdekkersbedrijf A, voegbedrijf B en betonvlechtersbedrijf C allemaal personeelsleden aanleveren die als zelfstandig bouwteam samen één project realiseren.

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Een bouwproces zodanig versnellen dat je meer dan de helft van de tijd bespaart. Toch bewijzen de eerste resultaten van het Half-Time project dat dit mogelijk is. Half-Time is een initiatief van bouw- en baggerbedrijf HBG uit Rijswijk en TNO Bouw. Drie jaar is uitgetrokken voor het project waarvan er nu twee verstreken zijn. Dit voorjaar starten de laatste proefprojecten waarna het eindrapport gepresenteerd kan worden.
"De resultaten zijn boven verwachting", zegt Robert Los, die het project namens TNO Bouw coordineert. "De balans van de afgelopen twee jaar opmakend, kunnen we concluderen dat we het bouwproces zelfs met meer dan de helft kunnen terugbrengen."
Het Half-Time project is onder te verdelen in drie aspecten die het bouwproces versnellen: organisatie, techniek en IT support/kennismanagement. Het begint allemaal bij de organisatie. Nu werken de verschillende bouwpartijen veelal langs elkaar heen. Het beton kan pas gestort worden als de heipalen in de grond zitten, de gevel kan pas worden neergezet als het beton gestort is en de voeger kan pas aan de slag als de muur is gemetseld.
"Het zou veel efficiënter zijn als al het bouwplaatspersoneel worden opgedeeld in zelfsturende teams. Een dergelijk team wordt vertegenwoordigd door alle disciplines uit de bouwkolom die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor één woning. Als alle partijen hun kennis en vaardigheden op elkaar afstemmen kan de bouwplaats functioneren als een geoliede machine", aldus Los.
Dit kan uiteraard alleen werken met een goede logistiek. Alle onderdelen voor deze woning moeten al klaar staan. Het liefst in containers, want als ieder team steeds ergens anders op de bouwplaats het materiaal moet verzamelen loopt iedereen elkaar nog steeds in de weg. Sneller bouwen betekent bovendien sneller en eer aanleveren. Ook is het niet ondenkbaar dat verschillende bouwelementen gemonteerd en wel worden aangeleverd.

Inspiratie

"De inspiratie hebben we gehaald uit de auto-industrie", verklapt Los. "Tijdens een bezoek aan de DAF fabriek zagen we dat een wagen in een doorlopend proces wordt gemaakt. Het Half-Time project was geboren. Voor het totale project is 8,5 miljoen gulden uitgetrokken, waarvan Economische Zaken een deel subsidieert."
Al bij aanvang van het onderzoek werd duidelijk dat de branche de traditionele bouwmethode moest laten varen. Er werden drie bouwprojecten geanalyseerd waarbij tijd het sleutelwoord was. Om het project te laten slagen moest er gezocht worden naar nieuwe technieken. Ook moest de infrastructuur en de logistiek onder de loep worden genomen.
"We hebben meteen een groot aantal deelprojecten opgezet die de verschillende facetten van het bouwproces moesten ontleden. Te denken valt aan deelprocessen als bouwplaatslogistiek, industriële processen en nieuwe samenwerkingsvormen."
Eind van dit jaar wordt Half-Time afgerond. Dat zal gebeuren met een aantal proefprojecten waarin alle vergaarde kennis wordt gebundeld. Vanaf begin volgend jaar kan HBG al beginnen met het terugbrengen van de bouwtijd.
"Uiteraard zal dat geleidelijk gebeuren", zegt Los. "Uiteindelijk zal iedereen voordeel hebben aan Half-Time. Neem als voorbeeld alleen al de overlast die omwonenden hebben tijdens een bouwproject. Dat zal straks ook veel minder worden."