Zoeken

Roofs 2000-06-45 Novem: "Dakdekkers moeten snel inspelen op ontwikkeling zonnedaken

Dakdekkersbedrijven moeten zich meer toeleggen op het maken van zonnedaken, aldus E. ter Horst van Novem eind februari tijdens de in Amersfoort gehouden branchedag 'Hellende Daken'. "Als de branche pretendeert complete dakwerken aan te nemen, kunnen ze niet om de ontwikkeling heen. Een bijkomend voordeel is dat het imago van de dakenbranche positief wordt beinvloed".

De dakenbranche moet niet veel langer meer dralen, meent de coördinator zonnedaken van Novem E. ter Horst. De installatiebranche heeft veel meer dan de dakenbranche alert gereageerd op de recente ontwikkelingen ten aanzien van de zonne-energie en is daardoor een veel belangrijkere partij geworden waar het gaat om de montage en het aanbrengen van photo-voltaïsche (PV) daken en zonnecollectoren. Belangrijker in de zin van gerealiseerde omzetten. Het is nog niet zover dat gesteld kan worden dat de dakdekkers de boot hebben gemist, maar aanhoudende passiviteit zal zeker worden afgestraft.
De dakdekkers die zich vorige eind februari op de eerste branchedag voor de hellende daken sector hadden verzameld, moeten enigszins aangeslagen hebben zitten luisteren naar de woorden van Ter Horst. Naar verwachting zullen er dit jaar vierduizend zonnedaken worden gerealiseerd. Maar de bemoeienis van de dakdekker gaat doorgaans niet verder dan het verleggen van de pannen. Zo gauw de PV-panelen omhoog worden gehesen, hebben de dakdekkers al plaats gemaakt voor installateurs, merkte Ter Horst cynisch op.
Met de verwachte groei van zonne-energie zal in de komende tien jaar de omzet in de markt van zonne-energie beduidend groter zijn dan de omzet in de hellende dakenbranche. Een en ander is vooral het gevolg van het beleid van de Nederlandse overheid dat aanstuurt op grootschalig gebruik van zonne-energie.
In 1990 telde Nederland slechts tien (expirimentele) zonnedaken, vijf jaar later waren dat er al tweehonderd en dit jaar zullen waarschijnlijk vierduizend woningen van een PV-dak zijn voorzien. De groei in deze markt verloopt geheel volgens het schema van de overheid dat er vanuit gaat dat in 2010 op circa 400 duizend woningen zonnedaken liggen.

Big business

"PV-daken en zonnecollectoren worden big business," weet Ter Horst nu al. "Maar wordt het ook big business voor de dakenbranche wanneer zij zich afzijdig houden? De mogelijkheden om op deze ontwikkeling in te spelen, zijn er nu nog. De installatiebedrijven hebben weliswaar sneller gereageerd, maar voor de dakdekkersbedrijven is er op deze expanderende markt nog plaats. De echte groei moet er namelijk nog aankomen."
Het verbaast Novem dat de dakenbranche zich zo terughoudend opstelt, te meer omdat de dakdekkersbedrijven zich zo graag willen profileren als aannemers van complete dakwerken. Bovendien kampt de sector met een matig imago. Door actief een rol op te eisen, zal de sector vanzelf meer respect gaan afdwingen. Het vakgebied zonne-energie is een mooie gelegenheid om het vak van dakdekker op te waarderen.
Over twintig jaar zou Nederland circa 15 miljoen vierkante meter zonnedaken moeten hebben volgens de overheidsplannen. Ter Horst sluit evenwel niet uit dat die oppervlakte al vele jaren eerder wordt gerealiseerd, omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Door nadrukkelijk een plaats op te eisen in diverse commissie en samenwerking te zoeken met fabrikanten van zonnepanelen kan de dakenbranche het tij nog keren. "In dat geval komt de branche ook geloofwaardig over, wanneer hun vertegenwoordigers stellen dat dakdekken niet ophoudt bij het verleggen van pannen."

door: Mari van Lieshout