Zoeken

Roofs 2000-06-50 Branche toont grote belangstelling voor praktijkdagen Vlutters

De praktijkdagen die Vlutters Handelsonderneming begin april voor pannenleggers hield in Waardenburg mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Gedurende twee dagen lieten de bezoekers zich informeren over regelgeving maar vooral ook over een breed assortiment materieel waarmee Vlutters de branche van dienst is.

 

Er is een gezelliger issue te bedenken om je gasten op te trakteren, maar niettemin was de uitleg over de richtlijn Arbeidsmiddelen en de RDW-keuring aanhangers door Ard Nijkamp uiterst nuttig voor de vele dakdekkers die op de praktijkdag van de Vlutters organisatie waren afgekomen. Zij hoorden de business unit manager erop wijzen dat oudere liften moeten voldoen aan de minimumeisen van de richtlijn Arbeidsmiddelen. In hoofdlijnen komt deze richtlijn er op neer dat de werkgever verplicht is de lift in een zodanige staat van onderhoud te houden dat werknemers er veilig mee kunnen werken. Daartoe moet het materieel tenminste 1x per jaar worden gekeurd volgens de Europese norm prEN 12158. Uiteraard dient de werkgever zijn medewerkers ook over het gebruik te instrueren.
De werknemers zijn behalve verplicht om netjes met het materieel om te gaan, de machines volgens de veiligheidsvoorschriften te bedienen, ook gebruik te maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun wettelijk ter beschikking zijn gesteld. Bovendien moeten zij gevaarlijke situaties direct aan hun baas melden.
Nieuwe registratie met betrekking tot het wegenverkeersreglement
Nijkamp gaf vervolgens een uitleg over het nieuwe systeem van de RDW dat dit jaar wordt ingevoerd voor aanhangers. Belangrijkste onderdeel betreft de introductie van een eigen registratienummer voor alle nieuwe aanhangers. De aanhangers krijgen niet meer het kentekennummer van het trekkende voertuig. Daarmee behoort dus ook het voortdurend wisselen van kentekenplaten tot het verleden. Na de introductie van dit registratiesysteem volgt een registratie van de aanhangers die al in gebruik zijn. Er worden uitsluitend kentekennummers verstrekt voor aanhangers waarvoor in het verleden al een registratiebewijs is afgegeven. Voor voertuigen die nu 'clandestien' rondrijden, wordt geen kenteken afgegeven. Omdat het kentekennummer duidelijk op de plaat moet worden aangegeven, zullen aanhangers zonder kenteken snel door de mand vallen. Deze worden van de weg gehaald en mogen verder niet aan het verkeer deelnemen tot zij zijn omgebouwd en voldoen aan het nieuwe verkeersreglement. Echter bij oude types aanhangers zonder registratiebewijs is het ombouwen niet mogelijk.
De mogelijkheden en het gemak van het werken met een kraan stond centraal bij het praktijkgedeelte. Demonstraties van verschillende type kranen werden getoond met daarbij specifiek voor het dakdekkersvak ontwikkelde aanpassingen zoals hydraulische klemmen voor dakelementen en een evenaar om de elementen bij het plaatsen moeiteloos in de gewenste richting te hangen.

Automatisch latten

Veel belangstelling Karsten Konrad, bedrijfsleider van De Rooy Dakdekkers in Kolhorn deze machine waarvan hij zelf importeur is, in gebruik. De investering is snel terugverdiend, zegt Konrad. "Voordat we over deze machine beschikten, bevestigden we de latten gewoonlijk met zijn drie├źn. Nu kan het tweemaal zo snel met twee man. Het apparaat is dan wel behoorlijk aan de prijs, maar het levert ook een flinke besparing van arbeid. Wanneer we tegenwoordig werken aan een blok huizen kunnen we zonder al teveel inspanning per dag zo'n 2,5 kilometer latten schieten."
Volgens de gebruikers is de Einlatt-Blitz niet alleen snel, maar daarnaast ook heel zorgvuldig. De machine spijkert de latten tot op de millimeter nauwkeurig vast met spijkers van 50 tot 100 mm. De machine houdt rekening met onregelmatigheden in het hout. Een ter plaatse iets dikkere of dunnere lat of een kromme lat wordt kaarsrecht en op de juiste hoogte stevig bevestigd. Aan de boven- en onderzijde van de machine zitten namelijk wieltjes die de latten in de vooraf ingestelde juiste positie trekken. Eenmaal vastgespijkerd zijn de latten alleen met geweld weer te verwijderen.
Een aanmerkelijke tijdwinst wordt vooral geboekt doordat de machine zelf telkens de juiste afstand bepaalt waarop de latten dienen te worden bevestigd. De machine bewijst met name zijn gemak wanneer de inkepingen schuil gaan onder de folie. Vergissingen of onregelmatigheden worden uitgesloten; de Einlatt-Blitz is immers zo ingesteld dat de panlatten precies op de bedoelde plaats worden vastgespijkerd.

Nieuwe ladderlift

Vlutters greep de praktijkdag ook aan om een nieuwe ladderlift te introduceren. Het betreft de Teupen Apollo die leverbaar is met een hydraulisch knikstuk in werkhoogten van 21, 26 en 30 meter. Een groot voordeel bij het gebruik van deze lift is dat hij zonder problemen direct op de juiste plek kan worden gezet omdat er geen uitstekende ladders meer in de weg zitten. Waar de meeste liften eerst van het trekkende voertuig moet worden losgekoppeld en vervolgens met de hand naar de bestemde plaats moet worden gesleept, staat deze lift meteen goed. Vervolgens is het een kwestie van de dissel opklappen en de ladder een halve slag draaien. Door deze geheel nieuwe constructie is het rijden met de nieuwe Teupen Apollo een stuk prettiger en daardoor verkeersveiliger geworden.


door: Mari van Lieshout