Zoeken

Roofs 2000-06-54 Nieuwslijn

Dakzeilcup 2000 afgelast wegens storm

De zeilwedstrijd tijdens de jaarlijkse Dakzeilcup van Unidek op 27 mei jongstleden is niet doorgegaan wegens weersomstandigheden. Maarliefst 14 zeilschepen zouden de strijd aangaan op het IJsselmeer om de felbegeerde cup. De storm (windkracht acht met pieken tot windkracht elf) gooide echter roet in het eten.
Het is niet de eerste keer dat het weer de Dakzeilcup dwarszit. In 1997 en 1998 hadden de deelnemers ook al last van storm. Vorig jaar was het prachtig weer, maar toen stond er weer geen zuchtje wind. Unidek overweegt om de Dakzeilcup definitief naar het najaar te verplaatsen.
Toch is de afgelopen Dakzeilcup niet helemaal mislukt. De dag is met name in het leven geroepen als gezellig en sportief samenzijn voor de branche. En dat is zeker gelukt. Want de traditionele barbecue aan het eind van de dag ging gewoon door. Storm of geen storm.

Nieuwe brochure van SVD verbetert communicatie over metaalconserveren

De Stichting Doelmatig Verzinken heeft een nieuwe, herziene versie uitgegeven van de informatiebrochure 'Spraakverwarring bij verzinken'. De brochure is bedoeld om misverstanden te voorkomen tussen ontwerpers, bestekschrijvers en uitvoerders over applicatiemethodes voor zinken deklagen. In de brochure wordt in gegaan op de diverse methodes van het aanbrengen van een zinklaag op een metalen ondergrond. Verder is een praktisch overzicht opgenomen van de vertalingen van de genoemde technieken in het Engels, Duits en Frans.
De brochure levert eenduidige namen voor alle processen. Daarnaast wordt ieder proces kort beschreven, wordt aangegeven welke kwaliteit van elk van de processen mag worden verwacht en worden eveneens relevante normen vermeld.
De informatiebrochure is gratis verkrijgbaar bij het bureau van de Stichting Scherpenzeel. Telefoon: 033-277 01 01

NDA gaat over tot invoering van EDI

Al jaren vervult de Nederlandse Dakdekkers Associatie een marktleidende rol in Nederland op het gebied van uitvoering van o.a. baanvormige dakbedekkingen. Om de efficiency van de organisatie en de samenwerking met haar vaste leveranciers verder te vergroten heeft NDA onlangs een overeenkomst gesloten met HCP. EDIBOUW.
Stichting HCP. EDIBOUW beheert het Branchemodel voor elektronische communicatie in de bouw, waar de EDI-berichten onderdeel van maken. In diverse sectoren in de bouw is inmiddels ervaring opgedaan met de invoering en het gebruik van EDI en Internet. Binnen het segment van de uitvoerende dakdekkersbedrijven is de NDA en haar aangesloten leden de eerste groep die gebruik gaan maken van elektronische uitwisseling van gegevens met handelspartners.
Deze ontwikkeling brengt NDA weer een stap in de richting van de voortdurende verbetering van haar positie in de markt en de samenwerking met zowel leverancier als afnemer.
NDA verenigt inmiddels negen dakdekkersbedrijven met 19 vestigingen in Nederland en meer dan 500 medewerkers. Het overgrote deel van de bijzondere dalen in Nederland is gerealiseerd door NDA bedrijven.

Ruim 100 opleidingsinstituten verwerven 'kwaliteitskeurmerk'

Niet alleen in het bedrijfsleven staat kwaliteit volop in de belangstelling. Ook in het onderwijs worden er op dit terrein activiteiten ontwikkeld en maatregelen genomen. Zo riep het bestuur van het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf een 'erkenningsregeling voor opleidingsinstituten' in het leven om naast kwantiteit, ook de kwaliteit van het cursusaanbod op een hoger niveau te brengen.
750 opleidingsinstituten kregen onlangs de kans om zich te certificeren voor het 'kwaliteitskeurmerk' van het Scholingsfonds. Het Scholingsfonds ontwikkelde daarvoor een protocol van kwaliteitscriteria die aan de instituten werden gesteld. Inmiddels zijn ruim 100 opleidingsinstituten erkend. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze opleiders een aaanbod van ongeveer 1000 bouwrelevante cursussen waarvoor het Scholingsfonds een vergoeding verstrekt. Dit aanbod is opgenomen in de 'Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf'. Van het aanbod in deze catalogus kunnen jaarlijks 150.000 bouwplaatsmedewerkers gebruik maken. De erkenningsregeling biedt naast een controle op de kwaliteit, de garantie dat opleidingsinstituten jaarlijks het cursus aanbod controleren op inhoud en actualiteit. Voor meer informatie: 020-583 24 94

Start van BRL-commissie Milieu Informatie in KOMO attest-met-productcertificaat

Het College van Deskundigen 'Isolatiematerialen en Dakbedekkingen' heeft besloten tot het integreren in bestaande KOMO structuur van de eisen te stellen aan milieu-informatie. De eisen zullen worden opgenomen in bestaande nationale beoordelingsrichtlijnen die gehanteerd worden voor de afgifte van KOMO atteste-met-productcertificaat.
Omdat de afgifte van milieu-informatie in bestaande productiecertificaten waarschijnlijk navolging krijgt binnen andere disciplines in de bouw, wordt dit project zoveel mogelijk openheid gegeven. Het initiatief wordt door het ministerie van VROM als zeer interessant gekenmerkt. VROM treedt op als klankbord bij de invulling van het project. De onderhandelingen over de financiering zijn in een vergevorderd stadium.

In één handbeweging lood felsen

In één handbeweging lood felsen is nu mogelijk met het door Endesa uit Weiteveen ontwikkelde lood fels ijzer.
Met bladlood is, indien goed uitgevoerd, een waterafvoerende verbinding te maken. Bij voetlood in een gevel dient daarom de aansluiting tussen de verschillende loodslabben voorzien te zijn van felsingen. Het maken van deze felsingen is op de bouwplek zeer arbeidsintensief en het is moeilijk de maatvoering van alle slabben gelijk te houden.
Het is nu mogelijk om met het door Endesa ontwikkelde lood fels ijzer in één handbeweging lood te felsen. Eenvoudiger kan het haast niet, het lood en het fels ijzer in elkaar schuiven en het fels ijzer 180 graden omdraaien en klaar is de flesing. Er zijn felsingen van 15 mm en 45 mm mee te maken, de lengte is 50 cm en het gewicht bedraagt ongeveer 2 kg.
Voor verdere informatie: 06-20 768 923.

Met Tyvek het dak op

Het beheersen van de vochthuishouding in gebouwen is de afgelopen jaren een steeds belangrijker criterium geworden. Een goede vochthuishouding verhoogt niet alleen de levensduur van gebouwen, maar komt ook het leefklimaat ten goede. Om die reden zijn damp-open daken in de Nederlandse bouwwereld langzamerhand standaard geworden. Met Tyvek diffusiefolie heeft Cocon Arkel BV, producent en leverancier van afdichtingsmaterialen, in deze gunstige ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld.
Cocon is één van de grotere leveranciers van damp-open foliën in Nederland. Een groot deel hiervan wordt verwerkt in prefab kappen voor de nieuwbouw. Daarnaast wordt diffusiefolie veel toegepast bij renovatie en restauratie. Als lid van de Stichting Dak- en Wandfolie (StiDaWa) zet Cocon zich in voor de juiste toepassing van Tyvek en folie in het algemeen. Nu er gewerkt wordt aan een herziene versie van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) hoopt Cocon dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over de toepassing van membranen.
Tyvek bestaat uit 100% high density polyethyleen spinvliesmembraan en kan zonder problemen op het dak. Tyvek behoudt gedurende de gehele functionele levensduur van het gebouw zijn duurzame kwaliteit en is daarna recyclebaar.De folie sluit het dak van buitenaf hermetisch af tegen weersinvloeden, maar is tegelijkertijd damp-open. Bij 23o C en een vochtigheidsgraad van 85% laat Tyvek meer dan 1000 gr waterdamp per m2 per etmaal door. Vocht uit hout en overige bouwmaterialen kan snel ontsnappen en biedt derhalve geen voedingsbodem voor schimmels of ongedierte. Dankzij de hoge weer- en windbestendigheid en de relatief lange UV-bestendigheid van vier maanden biedt deze folie al tijdens de open bouwfase bescherming aan onderliggende constructies. Door de extreem hoge thermische weerstand kan Tyvek onder alle omstandigheden worden toegepast, zelfs in de tropen. De éénlaagse Tyvek, heeft in tegenstelling tot meerlaagse foliën, geen last van delamineren, waarbij de verschillende lagen van elkaar loslaten. Bovendien is het product goed recyclebaar, omdat immers geen lagen van elkaar gescheiden hoeven te worden. In tegenstelling tot de vaak toegepaste flinterdunne (tussenliggende) microporeuze film bij meerlaagse foliën, waarborgt de volle dikte van Tyvek de waterkerendheid. Dit geldt zowel bij het lopen op daken tijdens de bouwfase, als bij de aantasting ten gevolge van warmte-invloeden tijdens de gehele gebruiksfase van het gebouw.

Omdat Tyvek uit één laag bestaat, is de folie ook compacter en lichter in gewicht en daardoor makkelijker te verwerken, zeker op het dak. De verwerker kan de folie ter plekke uitrollen en direct aanbrengen op de onderliggende laag. Naast de standaard rollen 1,50 meter breed en 100 meter lang, is de folie nu ook (weer) in rollen van 50 meter leverbaar. Minder lange rollen vergemakkelijken de hanteerbaarheid op het dak en zijn beter afgestemd op de benodigde hoeveelheid per woning. Hiernaast zijn voor met name industriële toepassingen rollen leverbaar in foliebreedtes van 2,80 en 3,00 meter.
Om tegemoet te komen aan de wens van handelaren om de naamsbekendheid en verkoop van de folie te stimuleren stelt Cocon haar afnemers sinds kort (gratis) een compacte Tyvek Solid baliedisplay beschikbaar. In deze fraai vormgegeven blikvanger kunnen de Tyvek-folders op een opvallende manier worden gepresenteerd. Deze Tyvek-folders geven informatie over de zes leden uit de Tyvek-familie en de toepassing hiervan. Voor meer informatie 0183-56 80 00.

Dakcursus nieuwe stijl kent goede start

Op 10 mei jongstleden is de 22e leergang van de BDA-Dakcursus platte daken afgesloten met het examen. De examenkandidaten waren afkomstig van adviesbureaus, woningcorporaties, aannemingsbedrijven, leveranciers en dakbedekkingsbedrijven. Van de 20 deelnemers mochten 16 personen na afloop het diploma in ontvangst nemen.
In de zesdaagse Dakcursus worden alle relevante aspecten van platte daken behandeld, van ontwerp tot uitvoering, onderhoud en beheer. De leerstof is periodiek geactualiseerd zodat de laatste inzichten en ontwikkelingen in de cursus zijn geïntegreerd Zo wordt onder andere aandacht besteed aan het 'Bouwstoffenbesluit', worden de toepassingsmogelijkheden van daken om zonlicht en hemelwater te benutten behandeld en worden de nieuwste product- en systeeminnovaties besproken en gedemonstreerd.
De Dakcursus is bijzonder geschikt voor iedereen die in relatieve korte tijd kennis en inzicht wil verwerven in alle facetten van dakconstructies.
De volgende BDA-Dakcursus platte daken wordt in het najaar van 2000 georganiseerd op zes opeenvolgende dinsdagen in september en oktober. De cursus start op 5 september en eindigt op 10 oktober.
Voor meer informatie: 0183-66 96 90.

RBB euro-hoekkeperklem

De RBB euro-hoekkeperklem is speciaal ontworpen om gezaagde dakpannen verantwoord mechanisch te bevestigen bij de hoekkepers. De klem is snel en eenvoudig aan te brengen op zowel de dakpan als de ruiter. De gezaagde dakpannen bij de hoekkepers zitten hierdoor goed vast en garanderen een blijvend strak dakvlak. De klem klemt op de dakpan en wordt met een schroef aan de ruiter bevestigd. Met deze mechanische constructie wordt aan de eisen voldaan die in het bouwbesluit (NEN 6707/NPR 6708) worden gesteld.
De klem garandeert een mechanische en zekere bevestiging van gezaagde dakpannen bij hoekkepers en is universeel toepasbaar bij alle dakpannen.
Voor meer informatie: 0348-47 65 11.

Agenda

15 juni 2000, start avondcolleges Novam 'organisatievormen in de bouw'. Aansprakelijkheid, samenwerking en Risicoverdeling. Tel 010 - 2073333

14 juni t/m 16 juni 2000, Eurocargo Düsseldorf, 070 - 3501100

Van 19 t/m 21 september is de Installatie Vakbeurs 2000 in Evenementenhal Hardenberg. Tel: 0523-289873

26 t/m 28 september 2000: Business Solutions, vakbeurs voor ICT oplossingen in de Amsterdam Rai. Informatie: 020-5491212

Van 26 t/m 29 september 2000 vindt de Aquatech, internationale vakbeurs voor drink-, proces- en afvalwater plaats in de Rai in Amsterdam. Informatie: 020-5491212

Van 5 t/m 10 februari 2001: Internationale Bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor meer informatie:030-2955911

Personeel

Per 1 mei aanstaande zal René Koppert toetreden tot het managementteam van Kelders Dakmaterialen BV. Koppert, voorheen in dienst bij een andere dochteronderneming van CRH, zal werkzaam zijn vanuit het hoofdkantoor in Nijmegen. In de functie van financial controller is hij onder andere verantwoordelijk voor alle financiële en administratieve processen binnen de firma, alsmede voor de automatisering.
Ook is Sander Eijkenbroek per 29 februari j.l. in dienst getreden bij Kelders, waar hij de functie van filiaalmanager bekleedt. Eijkenbroek is werkzaam vanuit het filiaal in Amsterdam en volgt hier John Hes op die als accountmanager de relatie met de klant zal gaan behartigen in het Noord-Westen van het land.
Tot slot is ook Bas van Roermund bij het bedrijf gekomen. Hij is sinds 1 april werkzaam in Breda, waar hij het verkoopteam versterkt heeft als verkoper binnendienst voor het district Zuid-West Nederland. Bas zal diverse verkoopactiviteiten zal verrichten voor de filialen Breda, Rijswijk en Krabbendijke.