Zoeken

Roofs 2000-09-08 Uniek samenwerkingsinitiatief op scholingsgebied door de gespecialiseerde aannemers wordt werkelijkheid

Eindelijk is het zover. Op dinsdag 8 augustus 2000 is definitief de akte gepasseerd voor de oprichting van het Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers BV. Een initiatief van drie branche- verenigingen VOGA (betonstaalverwerking), VNV (voegers), HHD (hellende daken) en hun drie, landelijk opererende opleidingsinstituten, respectievelijk NSPB, NSPV en SOHD. Het is voor het eerst dat een dergelijk groot initiatief op scholingsgebied tussen meerdere partijen uit de gespecialiseerde aannemers wordt gerealiseerd.

Het Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers BV (of kortweg BGA) zal naast het verzorgen en/of beheren van opleidingslocaties, ook geheel of gedeeltelijk de taken van de opleidingsstichtingen uitvoeren. Als gevolg van bundeling van kennis en kunde en synergie-effecten door grootschaligheid, wordt kwalitatieve hoogwaardige scholing haalbaar en betaalbaar. Initiatief tot samenwerken
Naarmate de jaren verstrijken groeit bij steeds meer gespecialiseerde branches het besef dat opleiden een eigen verantwoordelijkheid is, waar men haar verantwoordelijkheid in dient te nemen. Binnen de besturen wordt dan besloten om een opleidingsstichting op te richten die gaat zorgdragen voor scholing in de breedste zin des woords. Men komt er al snel achter dat scholing c.q. opleiden een toch wat andere business is dan de normale bedrijfsvoering. Men gaat op zoek naar samenwerkingspartners die zo'n proces al eens hebben meegemaakt en die bereid zijn samen te werken zonder beperkingen van zeggenschap. Er zijn genoeg aanbieders, maar als er over samenwerking gesproken wordt bespeurt men keer op keer dat men niet wenst samen te werken maar alles wil over nemen (vreemde vorm van samenwerken!). Het prijsgeven van o.a. de eigen identiteit is niet wat de branches zoeken. De brancheverenigingen VOGA, VNV en HHD, die samenwerkingspartners zochten, waren (nu nog) allen vertegenwoordigd in de CONGA (Confederatie Gespecialiseerde Aannemers). Langzamerhand ontstaat tussen deze verenigingen het initiatief om op scholingsgebied samen te gaan werken, rekening houdende met ieders wensen. Het was een logische stap omdat er veel overeenkomsten bestaan in aanpak, werkwijze en behoeften. De bestaande expertise werd uitgewisseld, gebundeld en vertaald in een nieuw op te richten rechtspersoon; "Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers BV".
Het opleidingscentrum heeft als hoofdbeleid het realiseren van een optimaal opleidingsklimaat en voldoende gekwalificeerd nieuwe instroom voor de betreffende branches.

Sterke basis

Een sterke basis voor een goede start van het Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers is gelegd, doordat de drie opleidingsstichtingen (en participant) allen in 2000 erkend zijn door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf. Men voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria voor het ontwikkelen en uitvoeren van scholingsactiviteiten, waardoor de gegeven cursussen voor een bouwwerkgever declarabel worden. Hiermee is een belangrijke mijlpaal behaald die zal bijdragen aan een structurele vorm van opleiden.
Nog dit jaar zullen de definitieve overeenkomsten worden getekend met de gemeente Boxtel voor een, door de gemeente Boxtel, nieuw te bouwen opleidingscentrum met uitstekende overnachtingsfaciliteiten (17 tweepersoonskamers). Tegen een VMBO-college (voorheen LTS en MAVO) zal een nieuw opleidingscomplex worden gebouwd van totaal circa 2700 m2. Boven op het opleidingscomplex zal een professionele sporthal worden gebouwd waar de verblijfsleerlingen gebruik van kunnen maken in de avonduren. Het geheel is een uniek project met uitstekende opleidingsfaciliteiten.

Tijdelijke opleidingslocatie

Inmiddels is er een tijdelijke opleidingslocatie gehuurd als overbrugging. Op een terrein van 2000 m2 staat een nieuwe bedrijfshal van circa 680 m2 inclusief kantine en kantoor. Op het terrein zullen enkele units geplaatst worden die als leslokalen gebruikt zullen gaan worden.
Er is voldoende ruimte om alle opleidingsactiviteiten (voegen, betonstaalverwerken en dakdekken) te kunnen laten starten. Bijkomend voordeel is dat direct ervaring kan worden opgedaan in het uitvoeren van verschillende beroepsdisciplines in een opleidingsruimte.
De locatie is goed te bereiken en personen die wensen te overnachten zullen worden ondergebracht worden in Motel Vught, waar men prima slaapgelegenheid, ontbijt en diner krijgt aangeboden.
De gekozen rechtsvorm (besloten vennootschap) biedt de mogelijkheid om andere organisaties (industrie, bedrijven, toekomstige opleidingsstichtingen/brancheverenigingen e.d.) eenvoudig te laten participeren. Participatie is een belangrijk stuk gereedschap om een zo groot mogelijke betrokkenheid te realiseren. Participanten kunnen op deze wijze meedenken en meedoen om het optimale opleidingsklimaat te verkrijgen en te behouden.
De eerste participanten hebben zich inmiddels gemeld. Het betreft hier het Regionaal Opleidingscentrum in Breda (Baronie-college) en uitzendorganisatie Bouwflex (dochtermaatschappij van Randstad die recent uitzendorganisatie Constructief (SFB) heeft overgenomen). Beide organisaties zijn zeer te spreken over het uitgezette beleid en wensen een toekomstige partner te kunnen zijn. Daarmee zijn de eerste lijnen uitgezet in het kader van het beleid. De verwachting is dan ook dat de participanten begin 2001 tot het Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers toetreden. Een aantal andere gespecialiseerde branches hebben evenzo hun eerste interesse getoond.
Bent u geïnteresseerd om te participeren in het opleidingscentrum dan kunt u contact opnemen met het Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers.

Start opleidingen

In de maanden oktober /november zal (wederom) gestart worden met de primaire opleiding Betonstaalverwerken, Voegen en Dakdekken (hellende daken) in nauwe samenwerking met het Baronie College. Bedrijven zijn of zullen hiervoor benaderd worden om hun opleidings- en instroom behoeften te kenbaar te maken en om uitleg te geven over de scholing.
De korte cursussen zullen evenzo starten in het laatste kwartaal van dit jaar. Ook hierover zal nadere informatie worden verzonden. Wenst u eerder informatie dan wordt u verzocht met ons contact op te nemen, op onderstaande telefoonnummers.

- Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers (BGA), Telefoon: 040 - 2907989

- Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD), Telefoon: 040 - 2907969