Zoeken

Roofs 2000-09-11 Relatie aannemer/onderaannemer grootste struikelblok UAR

Met ruim anderhalf jaar vertraging is deze zomer eindelijk het UAR 2000 gepubliceerd. Sinds december 1998, de maand waarin alle partijen het document hebben onderschreven, hebben overheidsopdrachtgevers en de (onder)aannemers zich steeds gebogen over de toepasselijkheid van gedragsregels voor de relatie aannemer/onderaannemer.

De kogel is door de kerk. Aan het begin van de zomer ging eindelijk het langverwachte Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) van kracht. Met bijna twee jaar vertraging zijn de partijen (overheid, aannemers en onderaannemers) het eindelijk eens geworden over het concept. Het nieuwe reglement, dat is bedoeld om de procedure bij overheidsaanbestedingen een stuk doorzichtiger en eerlijker te maken, bevat zaken als anti-leuren, rekenvergoedingen en de verlaging van de transactiekosten.
Toch bleek het allemaal niet zo simpel. Grootste struikelblok was de onduidelijke relatie tussen de aannemers en onderaannemers. De laatste groep zag graag dat de relatie duidelijker werd gedefinieerd nu de bescherming in het kader van de mededingingsregeling is vervallen.
,,Het ministerie van VROM legt momenteel de laatste hand aan de definitieve tekst, dat in grote lijnen alle partijen tevreden stelt", zegt UAR deskundige P. Clerx van het AVBB. ,,Toch houden de onderaannemers nog een slag om de arm. De toepassing van de gedragsregels, die hen moet beschermen mag niet tussen wal en schip te vallen. De gedragsregels zijn namelijk niet opgenomen in het UAR zelf, er wordt slechts naar verwezen in de toelichting."
In deze toelichting wordt een dringend beroep gedaan deze regels na te leven, maar of dat daadwerkelijk gebeurt is natuurlijk nog maar de vraag. Daarom heeft staatssecretaris Remkes toegezegd om gedurende een periode van twee jaar er op toe te zien dat de ook de gedragsregels ook worden nageleefd. Wanneer dat niet of onvoldoende het geval blijkt te zijn, zal hij alsnog met nadere regelgeving komen.

Niet verplicht

Voor de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en Defensie zal het reglement over drie maanden verplicht worden. De gemeenten zijn niet verplicht het UAR na te leven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal de achterban adviseren het UAR bij aanbestedingen te gebruiken. De VNG heeft overigens een overbruggingsperiode van drie maanden gevraagd, zodat de gemeenten eerst kunnen wennen aan het reglement.
,,Ik ben er van overtuigd dat de verhoudingen tussen de rijksoverheid en de (onder)aannemerij hierdoor aanzienlijk verbeterd worden", zegt Clerx. ,,Overigens verwacht ik dat binnen afzienbare tijd de particuliere opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars en woningcoƶperaties, ook het UAR gaan hanteren. Ook voor hen heeft het reglement louter voordelen. Zo zal de verbeterde prijs-kwaliteitverhouding hen zeker aanspreken."