Zoeken

Roofs 2000-09-17 Het belang van een Nederlandse brancheorganisatie voor dakgroen

Voor de derde keer in successie werd op 11, 12 en 13 mei jl. in Budapest het Euroforum congres voor groendaken in Europa gehouden. De locatie was Budapest omdat de Hongaarse brancheorganisatie van dakbegroeners precies 1 jaar bestond. De media TV, fotografen en schrijvende pers ontbraken dan ook niet op het congres.

Op 11 mei werd het formele gedeelte tussen de diverse branche organisaties besproken. Belangrijk hierbij is dat de Europese richtlijnen in 2001 in werking treden. Opvallend was dat slechts één bedrijf uit Nederland vertegenwoordigd was.
Jan van Essen bracht namens de firma Mekelenkamp een bezoek aan het congres. "Ik vind het erg belangrijk dat er vanuit Europa aandacht wordt geschonken aan groendaken. Het is belangrijk dat er duidelijke regelgeving komt. Vooral omdat er nog maar weinig aandacht aan wordt geschonken door de overheden. Eigenlijk hoop ik op Europese richtlijnen voor dakbegroening."
Jan van Essen vindt het jammer dat Nederland nog geen brancheorganisatie heeft voor Groendaken, in tegenstelling tot landen Duitsland, Zwisterland, Hongarije en Oostenrijk. Die behartigen de belangen van groendakspecialisten al jaren.
"In Nederland komen groendaken steeds vaker in de belangstelling te staan. Ik zou graag zien er een overkoepelende brancheorganisatie komt die de zich bezighoudt met de ontwikkelingen op gebied van regelgeving en normbepalingen. Ik geef toe dat er momenteel nog weinig behoefte is vanuit de markt en de overheid. Maar in de toekomst zal Den Haag zeker met richtlijnen moeten komen, zeker omdat groendaken binnen de komende decennia een vlucht zal nemen. En dan kan je er beter in een vroeg stadium bij zijn!"

Leerzaam

Het congres in Budapest vond Van Essen erg leerzaam. Er werden diverse toespraken, presentaties en demonstraties gegeven, die voor de aanwezigen waren vertaald in het Engels en Duits. Tevens werd de jaarlijks terugkerende prijs uitgereikt aan de opdrachtgever die een groot en apart project aan een dakbegroener heeft gegeven. Dit jaar was dat een Hongaarse investeerdersgroep die in Budapest een groot winkelcentrum, annex bioscoop en hotel heeft gerealiseerd. Dit dak is een combinatie van parkeerdaken en zitterrassen. Er zijn ruim 250 bomen geplant en verder beplanting en gazons met een totaal oppervlakte van 3 voetbalvelden.
"Ook zijn we uitgenodigd voor een excursie naar Siemens Hongarije om een intensieve- en extensieve beplanting op een kanvoorbebouw te komen bekijken. De beplanting was aangelegd door een Hongaars bedrijf. Na het ontvangst mochten wij de diverse groene daken bekijken. De president directeur heeft ons uitgelegd waarom een groendak zo belangrijk is.
Hij vond dat zijn medewerkers en relaties uit moeten kunnen kijken op planten en bomen. Met andere woorden de stad moet leefbaar blijven en daar kan groen veel aan doen."
Volgend jaar wordt het congres in Oostenrijk georganiseerd. Van Essen hoopt dan meer Nederlandse collega's aan te treffen die net als hij iets zien in een brancheorganisatie voor groendaken.