Zoeken

Roofs 2000-09-19 Economische voorspoed

"Bouw blijft topper in faillissementen "kopt de Cobouw op 8 augustus. Een bericht waar je niet vrolijker van wordt. Zeker wanneer je verder leest over het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd. In deze tijd van economische voorspoed is het aantal faillissementen over alle sectoren gezamenlijk afgenomen. Maar in de bouwnijverheid is het aantal faillissementen zelfs toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Geen leuk bericht en al helemaal niet goed voor het imago van de sector. Je vraagt je af wat de oorzaak is van deze toename. Economische voorspoed is toch ook goed voor de bouwactiviteiten? Dat is zeker zo. Uit alle gegevens blijkt dat het bouwvolume ongekend hoog is. En kijk zelf maar rond in Nederland. Daar kan het niet aan liggen. Er moet een andere oorzaak zijn.
Het artikel in de Cobouw, gebaseerd op een onderzoek van het bureau Dun & Bradstreet, geeft nog wel een paar handvatten om de oorzaak van deze toename te achterhalen. Allereerst heeft men ontdekt dat meer dan de helft van de failliet verklaarde bouwbedrijven behoorde tot de categorie kleine bedrijven met vier werknemers of minder.
Vervolgens wordt geconstateerd, dat er ook in de dienstverlenende sector sprake is van een grote stijging van het aantal faillissementen, zelfs nog iets groter dan in de bouw. Hoewel er tussen deze twee sectoren grote verschillen zijn, zijn er ook wel een aantal overeenkomsten.
In beide sectoren is het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in de afgelopen jaren enorm toegenomen. En ook het aantal zelfstandigen zonder personeel in deze sectoren heeft een grote vlucht genomen. Mede oorzaak hiervoor is dat de toetredingsdrempel voor de markt laag is. Het is te gemakkelijk om een bedrijf te beginnen. En als er al enige drempels waren, dan zijn die met de laatste wijzigingen van de vestigingswetgeving verdwenen.
Kortom kennelijk zijn er te veel startende ondernemers in deze sectoren, die onvoldoende toegerust zijn om succesvol een bedrijf te leiden. Het ontbreekt hen kennelijk aan een aantal noodzakelijke vaardigheden op het gebied van vakkennis of bedrijfsvoering. Met als gevolg veel bedrijven die even snel weer failliet gaan als ze opgekomen zijn.
Het voorgaande geeft weliswaar meer inzicht in de oorzaken van het grote aantal faillissementen. Maar daarmee hebben we het verschijnsel nog niet opgelost. En het zal je maar gebeuren, dat halverwege het project een van de bouwpartijen letterlijk het onderspit delft. Dit veroorzaakt altijd veel problemen voor de opdrachtgever en de overige partijen in de bouw. Denk alleen maar aan de vertragingen die ontstaan en de extra kosten om het werk toch nog voor elkaar te krijgen. Voor een opdrachtgever is het dus van belang om zeker te zijn, dat je werkt met bouwpartijen die niet binnenkort failliet zullen zijn. Partijen die voldoende liquide en solvabel zijn om hun verplichtingen na te komen. En dat geldt natuurlijk ook voor de aannemer bij de selectie van de onderaannemers. Maar hoe weet je of een bedrijf solvabel is?

Natuurlijk kun je voor ieder project een uitgebreid onderzoek laten doen naar de kredietwaardigheid van alle bouwpartijen. In de praktijk wordt dat vaak nagelaten, omdat het toch een tijdrovende zaak is en dat soort gegevens verouderen snel. Zeker wanneer het om eenmalige onderzoeken gaat. Om een goed beeld te krijgen zou je eigenlijk financiële kentallen van bedrijven regelmatig moeten monitoren. Dat goed bijhouden is voor een opdrachtgever een ondoenlijke zaak.
Bij de selectie van dakbedekkingsbedrijven biedt Dakmerk de oplossing. Wij laten een onafhankelijke accountant de Dakmerk erkende bedrijven elk jaar weer onderzoeken op de belangrijkste financiële kentallen. Dat is nu bouwen op kredietwaardigheid!