Zoeken

Roofs 2000-09-21 Vademecum Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen

Het vademecum Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen is een uitgebreide en geactualiseerde versie van de eerste uitgave uit 1992. Het herziene vademecum is een volledig, overzichtelijk en praktisch handboek met de huidige stand van zaken op het gebied van onder meer energieconcepten, producten en wettelijke eisen. Het stapsgewijs terugbrengen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) loopt als rode draad door het vademecum. Daarnaast bevat het boek tips voor ontwerp, uitvoering en beheer, maar ook voor het gebruik van installaties en apparaten. Verder vindt u volop rekenvoorbeelden, checklists, tabellen, grafieken, illustraties, adressen en een literatuuroverzicht in het vademecum.

In het vademecum wordt veel aandacht besteed aan de EPC van woningen, met berekeningen van de energiebesparing per maatregel. In afzonderlijke hoofdstukken wordt gekeken naar de mogelijkheden van energiebesparing op drie niveaus: het ruimtelijk ontwerp van de woning en woonomgeving, de bouwkundige elementen en de installaties voor ruimteverwarming, tapwaterverwarming en ventilatie.
Aan de hand van drie referentiewoningen (tuinkamerwoning, twee-onder-één-kap en galerijwoning) wordt de besparing die de diverse maatregelen opleveren toegelicht. Deze rekenresultaten laten zien hoe de diverse pakketten maatregelen de EPC stapsgewijs kunnen terugbrengen van 1,0 naar 0,6.
Vanzelfsprekend biedt het vademecum informatie over recente ontwikkelingen en producten, inclusief regelgeving. Aan de orde komen onder andere verbeterde isolatiematerialen, zoals nieuwe HR++-glassoorten en geïsoleerde voordeuren. Ook wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik van passieve zonne-energie, zonneboilers en (de voorbereidingen op) de verwachte doorbraak in het goedkoper produceren van zonnepanelen. Het vademecum laat verder zien dat met relatief eenvoudige voorzieningen voor warmteterugwinning uit onder meer douchewater en ventilatielucht flinke besparingen kunnen worden gerealiseerd. Niet helemaal nieuw, maar wel besparend én geschikt voor het gebruik van duurzame energiebronnen zijn de lage-temperatuursystemen voor vloer- en wandverwarming. Ook aan deze LT-systemen besteedt het vademecum ruim aandacht.
Het ruim 200 pagina's tellende vademecum Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen is bedoeld voor architecten, woningbouwcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers en docenten en studenten van opleidingen bouwkunde.