Zoeken

Roofs 2000-09-37 Nieuwslijn

Internettoepassing Normen-Beoordelingsrichtlijnen

SBK heeft in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut en het ministerie van VROM een digitaal systeem ontwikkeld waarin de relatie tussen normen en beoordelingsrichtlijnen is vastgelegd. Doel van dit raadpleegsysteem is certificatie-instellingen en Colleges van Deskundigen te informeren over relevante normontwikkeling. Vervangingen, intrekkingen en wijzigingen van normen worden opgenomen, waarbij tevens wordt aangegeven voor welke Beoordelingsrichtlijn dit mogelijk consequenties kan hebben. De CI kan vervolgens nagaan of de Beoordelingsrichtlijn aangepast moet worden.
De toepassing op internet is inmiddels gerealiseerd. De database 'Normen-Beoordelingsrichtlijnen' wordt nu gevuld. Verwachting is dat het systeem najaar 2000 operationeel is. Zo kan men op internet eenvoudig nagaan welke normen in welke BRL voorkomen of zien welke verwijzingen naar normen in een BRL worden gemaakt. Voor meer informatie: tel. 070 - 307 29 29.

Nieuwbouw Hoofdkantoor + logistiek centrum Würth Nederland B.V. 's-Hertogenbosch

In 1998 werd door Würth besloten om aan de noordwestzijde van het bedrijvencomplex De Brand, een recent in ontwikkeling genomen bedrijventerrein aan de oostzijde van Den Bosch aan de A2, een nieuw hoofdkantoor met logistiek centrum te vestigen. Hiervoor werd een perceel van ca. 50.000 m2 aangekocht.
In het programma van eisen voor de nieuwbouw wordt de nadruk gelegd op een wervende, commerciële uitstraling naar de rijksweg A-2; een uitstraling die past bij de aard en de identiteit van het bedrijf. In augustus 1999 werd door Würth een besloten prijsvraag uitgeschreven, die door architectenbureau De Twee Snoeken uit 's-Hertogenbosch werd gewonnen.
Het totale complex is onder één dak gebracht. De gekozen dakvorm is ontstaan uit de gedachte om een hoog front te maken aan Het Sterrenbeeld, gekoppeld aan een geleidelijke verlaging daarvan naar het oostelijk gelegen groengebied. Doordat de gebogen dakvorm geleidelijk qua hoogte afloopt in de richting van het natuurgebied, wordt de relatie tussen de bebouwing en de natuur versterkt. Deze overgang wordt extra ondersteund door een nieuw te realiseren dijklichaam. De gekozen dakvorm sluit prima aan op de door de opdrachtgever gewenste functionaliteit.

Als uitgangspunt is een tijdloze kleurtoepassing gehanteerd, zonder modieuze kleursoorten waarbij de kleuren die het gebouw bepalen van een lage kleurintensiteit zullen zijn. Kleuraccenten, bijv. in het rood van Würth, worden toegepast op bepaalde onderdelen, zoals de receptiebalie, de trappen, e.d.
De golfplaten bekleding is zilverkleurig, terwijl de gestukadoorde onderdelen licht van tint zijn. De zuidgevel bestaat uit gezeefdrukt glas, met daarin op een subtiele wijze de naam Würth aangegeven. Het metalen dak is zilvergrijs.
De oplevering van het complex is gepland in de tweede helft van 2001.
Website: www.wurth.nl

Renovatie-dakelement van IsoBouw

Hellende daken van bestaande gebouwen waarvan het dakbeschot nog in goede staat is, van buitenaf na-isoleren. Voor die categorie woningen en utiliteitsgebouwen ontwikkelde IsoBouw Systems uit Someren het nieuwe renovatie-element S-Reno+. Het uitgangspunt is simpel: energiebesparing door aanpassing aan hedendaagse isolatie-eisen, met handhaving van het nog in goede staat verkerende dakbeschot. De praktijk: dakpannen, panlatten en tengels op de bestaande constructie verwijderen; de renovatie-elementen bevestigen ter hoogte van de bestaande gordingen; aanbrengen van panlatten en dakpannen.
IsoBouw S-Reno+ is leverbaar in twee typen: Rc-1,3 en 2,5 met een isolatiekern van EPS (geëxpandeerd polystyreen) van 37 resp. 80mm. In de isolatiekern zijn drie tengels gelijmd voor het bevestigen van de panlatten. De werkende breedte is 1000mm, lengte op specificatie en in standaardmaat.
IsoBouw noemt als belangrijkste voordelen:

  • sponning aan langszijde ter voorkoming van koudelekken,
  • leverbaar zijn zowel op specificatie, als in standaardmaat van zes meter,
  • renoveren zonder de woning te hoeven ontruimen.

Gezien de nog grote aantallen gebouwen met lagere isolatie dan de huidige eisen en de te behalen milieu- en energiewinst, verwacht IsoBouw een goede belangstelling voor dit specifieke en zeer economische renovatie-element.
Voor meer informatie: IsoBouw Systems b.v. Someren, tel. 0493 - 49 81 11.

Eindeloos Bouwen met Staal

Op 12 oktober aanstaande organiseert Bouwen met Staal in theater De Flint in Amersfoort de Staalbouwdag 2000. Het programma in de theaterzaal is compact en biedt zowel informatie als ontspanning. Vijf sprekers belichten het thema 'Eindeloos bouwen met Staal' vanuit hun eigen perspectief. De presentatie van de projecten die deelnemen aan de Nationale Staalprijs loopt als een rode draad door het programma. Aan het einde van de dag vindt de uitreiking plaats van de Nationale Staalprijs 2000. In de expositieruimte tonen meer dan 50 bedrijven hun nieuwste producten en diensten.
Direct na afloop van de Staalbouwdag, op 12 oktober om 18:00 uur, organiseert Bouwen met Staal 'de Herfsthap'. De Herfsthap wordt de smakelijke voortzetting van de Staalbouwdag 2000 én een goede gelegenheid om de dagelijkse file te vermijden. De ingrediënten van de Herfsthap zijn bekend van de 'jaarlijkse ontmoetingsdag van de staalbouwend Nederland': ontspanning in een sfeervolle ambiance onder het genot van een hapje en een drankje.
Op het menu staan diverse, exclusieve najaarsgerechten uit de beproefde Hollandsche keuken. Van deze goed gevulde dis kunt u het diner van uw keuze samenstellen. Om het u gemakkelijk te maken, worden alle gerechten overzichtelijk geexposeerd en met zorg uitgeserveerd op het podium van de theaterzaal in De Flint. Het podium is het gelegenheidsrestaurant bij uitstek: u kunt er rustig eten en drinken bij stemmige muziek en tegelijkertijd nader kennismaken of bijpraten met andere bezoekers.
De medewerkers en directie van Bouwen met Staal verwelkomen u graag voor de Herfsthap, een avondje eindeloos nagenieten van de Staalbouwdag dat eindigt om 21.30 uur. De kosten voor deze 'Herfsthap' bedragen fl. 60,- per persoon. Voor meer informatie: Bouwen met Staal, tel. 010 - 411 50 70.

Ruim 100 opleidingsinstituten verwerven 'kwaliteitskeurmerk'

Niet alleen in het bedrijfsleven staat kwaliteit volop in de belangstelling. Ook in het onderwijs worden er op dit terrein activiteiten ontwikkeld en maatregelen genomen. Zo riep het bestuur van het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf een 'erkenningsregeling voor opleidingsinstituten' in het leven om naast de kwantiteit, ook de kwaliteit van het cursusaanbod op een hoger niveau te brengen.

750 opleidingsinstituten kregen onlangs de kans zich te certificeren voor het 'kwaliteitskeurmerk' van het Scholingsfonds. Het Scholingsfonds ontwikkelde daarvoor een protocol van kwaliteitscriteria die aan de instituten werden gesteld. Inmiddels zijn ruim 100 opleidingsinstituten erkend. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze opleiders een aanbod van ongeveer 1.000 bouwrelevante cursussen waarvoor het Scholingsfonds een vergoeding verstrekt. Dit aanbod is opgenomen in de 'Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf', die vanaf 1 juli 2000 beschikbaar is. Van het aanbod in deze catalogus kunnen jaarlijks 150.000 bouwplaatsmedewerkers gebruik maken. De erkenningsregeling biedt naast een controle op de kwaliteit, de garantie dat opleidingsinstituten jaarlijks het cursusaanbod controleren op inhoud en actualiteit.
Met de erkenningsregeling heeft het bestuur van het Scholingsfonds ook de 'wildgroei aan opleidingen' een halt toegeroepen. Steeds vaker ontving het Scholingsfonds namelijk aanvragen van opleiders om cursussen te vergoeden die geen relatie tot de bedrijfstak hadden. Omdat de vergoedingen door de bedrijfstak worden betaald, moet die relatie er wel zijn. Vanaf 1 juli 2000 geldt dan ook dat het Scholingsfonds alleen nog bouwrelevante cursussen vergoedt van opleidingsinstituten met het kwaliteitskeurmerk van het Scholingsfonds.
Op vrijdag 19 mei 2000 ontvingen vertegenwoordigers van de erkende opleidingsinstituten van het Scholingsfonds een certificaat. Dit certificaat bevestigt dat de opleiders voldoen aan de kwaliteitscriteria die het Scholingsfonds voor opleidingsinstituten stelt. Tegelijkertijd wordt aan de opleidingsinstituten de nieuwe 'Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf' uitgereikt.

Slecht gebouwde huizen hoeven niet meer te bestaan

"Mijn huis is in de slechte tijd gebouwd." Een kreet die bij gelegenheid nog wel eens wordt geuit door mensen van wie de woning in de 'snelbouwperiode' (± 1970-1995) is gebouwd. De kwaliteit van huizen die zijn gebouwd in de jaren zestig en daarvoor, is stukken degelijker. Zeker daar waar het de afzonderlijke bouwdelen betreft, zoals raamkozijnen, deuren etc.
Tegenwoordig wordt er niet minder snel gebouwd. Maar de kwaliteit van de bouwdelen is er wel beter op geworden. Wat is namelijk het geval? In de tijd dat snelheid minder sterk meespeelde in het bouwproces, had de vakman simpelweg meer tijd om de kwaliteit onder controle te houden. Een goede handwerkman was de beste kwaliteitsbewaking in die tijd. De bouwmaterialen gingen letterlijk door de handen en werden zo gekeurd. Vanaf het moment dat het bouwproces in een (gemechaniseerde) versnelling kwam, ging er steeds meer mis met de kwaliteit van de bouwdelen. Zo kan het gebeuren dat kozijnen van woningen uit de 'snelle tijd' al na enkele jaren vervangen moesten worden, waar kozijnen van woningen uit de vakwerktijd na ruim 30 jaar nog steeds in tact waren!
Gelukkig heeft de overheid in 1992 het Bouwbesluit ingesteld, een omvangrijk pakket van regels waaraan bouwwerken vanaf dat moment moeten voldoen. Het Bouwbesluit maakte van de tot dan toe vogelvrije kopers van woningen in één klap kopers met bescherming. Het Bouwbesluit stelt de minimale eisen waaraan een bouwwerk dient te voldoen. Bouwers én kopers kunnen aan de hand van keurmerken vaststellen of materialen conform het Bouwbesluit geleverd worden.
Door speciale certificeringsinstellingen worden aan fabrikanten zogenaamde KOMO-attesten-met-productcertificaat verleend. SKH in Huizen is zo'n instituut. Het heeft zich vooral specialiseerd in beoordelingsrichtlijnen voor alle bouwdelen aan woningen en gebouwen. Als SKH een KOMO-attest-met-productcertificaat afgeeft voor bijvoorbeeld de kozijnen in een gevel, dan geeft u dat de zekerheid dat deze kozijnen zijn gefabriceerd en afgewerkt tijdens een beheersbaar en controleerbaar productieproces door mensen waarvan is aangetoond dat zij vakbekwaam zijn. Daarnaast bent u verzekerd van een goede afwerking met grondverf voor bescherming tijdens de hele bouwtijd. Het KOMO-attest gaat op zaken als duurzaamheid en stijfheid zelfs verder dan het Bouwbesluit!
Bovendien heeft het verlenen van KOMO aan geveldelen nog een groot voordeel. Namelijk dat kozijnen, deuren etc. die zijn voorzien van een KOMO-attest-met-productcertificaat qua inbraakwerendheid voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld door het Politiekeurmerk Veilig Wonen en nu ook door het Bouwbesluit!
Als u bouwelementen aanschaft voor verbouwing of renovatie van uw woning, vraag dan bij uw aannemer naar het KOMO-keurmerk. Bij nieuwbouw wijst het bouwbestek uit of bouwmaterialen volgens KOMO/Bouwbesluit toegepast worden.
Eigenlijk zijn de strenge keuringseisen die de vroegere vakman uit zichzelf hanteerde, terug te vinden in de certificeringen van een keuringsinstituut zoals SKH. Alleen gaat men veel verder dan de vakman van toen. Als volgens Bouwbesluit gebouwd wordt, heeft u in alle opzichten een betere woning dan ooit. Voor meer info: 035-5268737.

Aangelijnd het dak op: veilig en praktisch

Mennens staalkabel-, hijs- en heftechniek uit Schiedam introduceert een systeem dat veiligheid combineert met gebruiksvriendelijkheid en waar de gebruiker zeer enthousiast over is. Het is een vorm van 'aangelijnd' het dak op gaan. Via een werplijn, die eerst over een dak wordt geworpen, trekt men de hoofdlijn over het dak. Deze dient als centraal ankerpunt op de plek waar men aan het werk moet. Dit ankerpunt kan men naar believen fixeren op de plek die men wil. De hoofdlijn wordt vastgezet met hulpmiddelen voor het verankeren, zoals haken, beugels of bandslings. Deze maken standaard deel uit van het pakket. Men kan zich al zekeren als men de trap oploopt om op het dak te komen en is dus gezekerd vanaf het begin tot aan het einde van het werk. Op de plek waarop men moet werken, zekert men zich aan het centrale ankerpunt. Het miniblok dat hiermee wordt gebruikt, geeft 2,5 meter speelruimte in alle richtingen. Er is dus sprake van voldoende bewegingsvrijheid wanneer men gezekerd is. Wanneer men klaar is, gaat men gezekerd weer het dak af. Voor meer informatie: tel. 0162 - 383 800.

Omvallend materieel belangrijke ongevalsoorzaak

Aboma+Keboma, het gerenommeerde veiligheidsinstituut in Ede waarmee de VSB goed samenwerkt, heeft ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan het rapport 'Veiligheid in de bouw' uitgebracht. Hoewel niet helemaal nieuw meer willen wij het graag nog eens onder de aandacht van onze lezers brengen. Temeer daar er enkele conclusies instaan die de VSB-leden te denken moeten geven.
Terwijl het aantal arbeidsongevallen in de bouw een gestage daling laat zien, is in de periode 1995-1999 het aandeel dat omvallend materieel neemt in het aantalongelukken gestegen naar bijna 25%. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van de periode 1985-1989. Vooral het omvallen van groot materieel als steigers en (wand)bekisting droeg aan deze stijging bij. De getallen hebben overigens alleen betrekking op die gevallen die door Aboma+Keboma zijn onderzocht. Opmerkelijk noemen de rapporteurs dat er zich een verschuiving lijkt te voltrekken van roekeloos gedrag naar verkeerde werkmethoden. Ook het niet geschoord of geborgd zijn van materiaal, materieel en bouwdelen en het niet goed opgebouwd zijn of overbelasting van steigers nam toe. Gevraagd naar een reactie uitte een zegsman van de Arbeidsinspectie het sterke vermoeden dat de steeds toenemende werkdruk hiervan de belangrijkste oorzaak is.
Onze conclusie moet zijn dat wij onze inspanningen in vernieuwing, voorlichting, instructies en opleidingen met onverminderde kracht moeten voortzetten.

Risicomanagement is winstmanagement

'Risicomanagement is winstmanagement' is een nieuwe uitgave van Stichting Bouwresearch (SBR); de meest recente publicatie uit de SBR-koker van praktische managementinstrumenten. Risico's nemen behoort bij ondernemerschap, maar het mag niet betekenen dat daardoor de gecalculeerde winst wordt aangetast of zelfs verlies wordt geleden. Daarom dient men gebruik te maken van technieken en instrumenten om risico's te onderkennen en te analyseren, om vervolgens oplossingen te bedenken om ze te beheersen. Aldus kan toepassing van risicomanagement (ook bij kleine projecten) de winstmarge vergroten.
Risicomanagement richt zich op alle risico's van de procesvoering, zoals bouwschaden, weersinvloeden, diefstal, ziekteverzuim en overige personele zaken en organisatorische aspecten. Het resultaat van risicomanagement is dat veel 'bouwellende' wordt bespaard en faalkosten kunnen worden voorkomen of verlaagd, waardoor het rendement op projecten wordt verhoogd.
Voor grote bedrijven met omvangrijke bouwprojecten is risicomanagement een standaard onderdeel van de interne bedrijfsorganisatie. In het midden- en kleinbedrijf wordt vaker geïmproviseerd, waardoor beheersing van risico's niet optimaal plaatsvindt. Een succesvolle bedrijfsvoering is echter van even groot belang voor kleinere bedrijven en projecten op kleinere schaal. SBR helpt kleine en middelgrote bouwondernemers hierbij met deze heldere publicatie over het vermijden van risico's bij het uitvoeren van bouwprojecten.
De publicatie geeft de mogelijke risico's in vier fasen van het bouwproces weer:
prijs- en contractvorming, werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Per fase wordt aangegeven of en hoe de gesignaleerde risico's kunnen worden vermeden, gereduceerd, overgedragen of beheerst, en ook welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen. De gegevens zijn in de vorm van prettig leesbare aandachtspuntenlijstjes weergegeven en aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.
Speciaal voor managers, stafmedewerkers en projectleiding bevat deze handleiding waardevolle informatie. Voor meer info: www.sbr.nl.

'Consolidated Golf Open' groot succes

Deze zomer nodigde de Consolidated Groep een groot aantal van haar relaties uit om deel te nemen aan het 'Consolidated Golf Open'. Het bedrijf, met een zestal vestigingen in Nederland, organiseerde op deze dag een golfwedstrijd, een clinic en een masterclass. Maar liefst 280 personen namen deel aan deze, wat later mocht blijken, zeer bijzondere dag.
Inzet van de wedstrijd was het bronzen beeldje 'de golfspeler', dat speciaal door kunstenaar Marcus Ravenswaaij werd vervaardigd. Maar ook voor degenen die nog niet beschikten over wedstrijdtalent werd de deelname aan de clinic of (voor wat meer gevorderden) de masterclass een happening die je niet snel vergeet. De opkomst bij het Betuws Golfcentrum De Batouwe was overweldigend: aan het Consolidated Golf Open namen meer dan 250 relaties deel.
De sfeer tijdens het Consolidated Golf Open was perfect, de locatie en het weer buitengewoon goed. De Consolidatedrelaties waren méér dan te spreken over het geslaagde golfevenement. Reacties als 'het was een fantastische dag waarop ik veel leuke mensen heb ontmoet', en 'prima organisatie!' openen perspectieven een dergelijk groots evenement in de toekomst te herhalen.