Zoeken

Roofs 2000-11-41 SFB introduceert website over vorstverlet

In de bouwsector kunnen de weersomstandigheden een nare spelbreker zijn. Zeker als het gaat vriezen. Wanneer het kwik de nulgrens nadert rijst al snel de vraag: blijven we thuis of gaan we toch aan het werk? Het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid introduceert dit najaar een speciale vorstverletsite. Met deze nieuwe dienst weet de dakdekker precies waaraan hij toe is.

Met de winter weer in aantocht kijkt elke bouwvakker 's ochtends in de krant naar de weersverwachtingen. Zeker wanneer het kouder wordt en de vorstverletregeling in werking treedt. Sinds kort kunnen werkgevers en werknemers in de bouwbranche alles te weten komen over vorstverlet op de nieuwe site www.vorstverlet.nl, een initiatief van het Sociaal Fonds bouwnijverheid.
Een goed initiatief, want arbeidsverzuim door ongunstige weersomstandigheden is in Nederland een normaal bedrijfsrisico. De werkgever is bij arbeidsverhindering wegens 'vorst' verplicht het loon aan de werknemer door te betalen. In de bouwnijverheid worden deze loonkosten gedekt door een bedrijfstak gerichte verzekering, het Risicofonds. Deelnemers aan het Risicofonds zijn werkgevers en werknemers die vallen onder de bepalingen van de CAO voor het Bouwbedrijf en de CAO voor het Stukadoors-, Afbouw-, Terrazzo- en Vloerenbedrijf.
Met de speciale site komt de SFB tegemoet aan de vele vragen vanuit de bouwbranche over de vorstverlet. Zeker omdat het vorig jaar nogal is veranderd. De Risicofondsregeling kent nu een vrijwillige Eigen Risico Periode (ERP) tijdens de winter. Daarbij kan gekozen worden uit een ERP van 0, 3 of 9 dagen. Praktisch betekent dat een ERP-keuze van 0, 24 of 72 uur vorst.
Wie gekozen heeft voor een "nul-uren" eigen risico (dus geen ERP), kan onder de voorwaarden van het Vorstuitkeringsregelement, met ingang van de eerste vorstdag aanspraak maken op vergoeding van de vorstdeclaratie door het Risicofonds. Wie van mening is dat op het object sprake is van vorst of daaraan gelijkgestelde omstandigheden, moet binnen 24 uur de meldingskaart invullen en inzenden. Tevens moet de declaratie vorstverlet worden ingevuld.

Declaraties bij ERP

Als de temperatuurnorm gehaald is tijdens de ERP en de werknemer kan op een verantwoorde manier de hele dag doorwerken, dan moet u toch declareren. Daarmee wordt voorkomen dat de urenopbouw van de eigen risico periode in gevaar komt. In dit geval moet een "W" (van Werken) op de declaratie worden ingevuld.
Als de temperatuurnorm gehaald is wordt door SFB CAO-Regelingen, automatisch 8 uur bijgeteld ten behoeve van de opbouw van de ERP. Ook bij gedeeltelijke stagnatie op het werkobject door de directe gevolgen van vorst, worden de gedeclareerde vorstverleturen (op grond van het Vorstbetalingsadvies!) automatisch aangevuld tot "8 uur ERP". Let op! Altijd de daadwerkelijke uren vorstverlet declareren, zowel tijdens als na de ERP.
Dit is nog maar een kleine greep van de uitvoerige informatie op de website. Ook staat er bijvoorbeeld informatie over gevoelstemperatuur en het winter waarborgkeurmerk. Ook ontbreekt een speciale pagina met 'veel gestelde vragen' niet. Kortom, www.vorstverlet.nl is een onmisbare site voor de hele bouwbranche.

door: Mari van Lieshout