Zoeken

Roofs 2001-01-14 NedZink viert vijfde verjaardag met nieuwe wals

      Het is ondertussen al weer vijf jaar geleden dat de firma Billiton Zink werd overgenomen door de Belgische Koramic Groep en sindsdien door het leven gaat als NedZink B.V. Dit eerste lustrum werd op 10 november uitvoerig gevierd in aanwezigheid van ruim 300 genodigden uit gans Europa en werd meteen bekroond met de officiële ingebruikname van een nieuwe ultramoderne wals.
NedZink is inderdaad slechts 5 jaar oud, maar de onderneming beschikt over een ervaring en traditie die al meer dan 100 jaar oud is. De geschiedenis begon namelijk in 1892 toen in het plaatsje Budel de “Kempensche Zinkmaatschappij”werd opgericht. Deze firma begon via een thermisch proces zink te produceren uit zinkerts maar reeds in 1927 werden de activiteiten uitgebreid met het ‘pakketwalsen’ van zink en in 1965 werd een voor die tijd zeer moderne bandwals in gebruik genomen. In 1970 werden de smelterij en de walserij opgesplitst. De smelterij kwam voor 50% in handen van Shell-dochter Billiton en voor de resterende 50% in handen van Pasminco. De Walserij werd volledig door Billiton overgenomen en heette voortaan Billiton Zink.

Dankzij de verkoop van Billiton Zink aan de Belgische Koramic Holding in 1995, een groep met 247 bedrijven in 26 verschillende landen, werd de bedrijfsnaam omgedoopt tot NedZink en had men te doen met een 100% Belgisch bedrijf dat zich binnen de nieuwe organisatie nog nadrukkelijker kon ontplooien en tevens kon rekenen op een duidelijke interesse in haar toekomstplannen. Er is dan ook sterk geïnvesteerd in de modernisering van zowel apparaten als gebouwen en de ontwikkeling van nieuwe producten. De Koramic groep beschikt over zo’n 200 productiebedrijven in diverse Europese landen en realiseert met ca. 5.700 medewerkers een omzet van om en bij de 2 miljard Dollar.

Nedzink telt ondertussen een honderdtal medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van ca. 3,7 miljoen Euro. De productie-eenheid te Budel verwerkt hoogzuiver zink tot titaanzink dat gewalst wordt tot bladen, stroken en banden die vervolgens door de nationale en internationale afnemers worden verwerkt tot kwalitatieve dak- en gevelbekleding en hemelwaterafvoersystemen.

Modernste wals van Europa
Nedzink, één van de drie belangrijkste Europese producenten van gewalst titaanzink voor de bouwsector, maakte van haar vijfde verjaardagsfeest meteen gebruik om haar nieuwe wals met het nodige spektakel officieel in gebruik te nemen. Dit geavanceerd apparaat koste maar liefst 7.250.000 Euro en is dan ook de modernste wals van Europa. Na twee jaar bouwtechnische voorbereidingen en nog eens een half jaar assemblage en montage van de in totaal meer dan veertig vrachtwagenladingen aan onderdelen was de wals in juli reeds operationeel maar de officiële inhuldiging werd bewust bewaard voor het lustrumevenement op 10 november.

“De wals zal een cruciale bijdrage moeten gaan leveren, niet alleen op het gebied van productievolume maar ook qua kwaliteit en flexibiliteit bij het inspelen op wensen van klanten.”, aldus Algemeen Directeur H. Rombout tijdens zijn inhuldigingstoespraak. Ook Koramic bestuursvoorzitter Christian Dumolin ziet de nieuwe wals als een stevige investering in de toekomst van NedZink. “De nieuwe installatie zal ons de gelegenheid bieden de kwantiteit te verhogen en bovendien de kwaliteit van de producten nog verder te optimaliseren.”, aldus de heer Dumolin. “Hierdoor zullen enerzijds meer verwerkingstoepassingen binnen bereik komen en zullen wij anderzijds onze marktpenetratie nog verder kunnen verstevigen op de markten waar wij actief zijn, met name Frankrijk, Duitsland en de Benelux.”

Ook over de milieuaspecten van het gewalst zink wou hij nog een woordje kwijt. “De Koramic-groep waakt erover dat haar producten en productieprocessen ecologisch verantwoord zijn en dat ze ook op dit vlak haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt. Het spijt ons dan ook te moeten constateren dat in Nederland het zink gedurende de voorbije jaren te kampen heeft gehad met een – naar onze mening onterechte – negatieve ecologische reputatie. Wij vinden het terecht dat er blijvend onderzoek gebeurt naar de ecologische impact van alle gebruikte materialen, zowel in de bouw als in de andere sectoren. Wij zijn echter niet akkoord indien die beoordeling gebaseerd wordt op verouderde of selectieve gegevens, op vooroordelen of op de kracht van lobbywerk. Onze onderneming heeft echter het volste vertrouwen in een positieve uitslag en de nieuwe wals is hiervan alvast een stille getuige.”

Na de officiële ingebruikname van de wals en een rondleiding door de NedZink gebouwen werden de genodigden vergezeld naar Kasteelhoeve “De Grote Hegge” te Thorn, waar ze konden genieten van een verzorgd buffet en een gezellig animatieprogramma.