Zoeken

Roofs 2001-01-16 Eerste toepassing nieuw product in bijzondere omstandigheden

          Een 170 m2 groot dak van de firma Ahrend Productiebedrijf in Sint-Oedenrode was dringend aan renovatie toe. De asbest-cement golfplaten werden niet verwijderd maar overdekt met een nieuw dakrenovatiesysteem dat werd ontwikkeld door de Belgische onderneming Isometall in nauwe samenwerking met Rockwool Lapinus.
Vanwege de strenge Nederlandse wetgeving op het gebied van de behandeling van asbesthoudende producten vond de eerste toepassing van dit systeem plaats in vrij bijzondere omstandigheden.
Het 10 jaar jonge bedrijf Isometall is gevestigd te Manhay en heeft momenteel 15 mensen in dienst. De onderneming is gespecialiseerd in de productie van isolerende sandwichpanelen voor dak en wand en heeft zopas op 1 oktober een splinternieuwe, volautomatische productielijn in gebruik genomen. Deze machine is vrij uniek in haar soort, profileert het staal, snijdt de isolatie en lijmt ze samen.
Speciaal voor de renovatie van bestaande niet-geïsoleerde dakstructuren ontwikkelde de firma Fibrosteel en Renosteel, twee bijzondere dakbekledingen opgebouwd uit een geprofileerde gelakte staalplaat waartegen een isolatie van geëxpandeerd polystyreen werd gelijmd. Een ander EPS-paneel, op maat gesneden volgens de onderliggende, bestaande dakbedekking, doet hierbij dienst als uitvulmateriaal. Fibrosteel is bestemd voor de renovatie en isolatie van asbest-cement golfplaten en soortgelijke terwijl Renosteel ontwikkeld werd voor de gangbare metaalprofielplaten. Met Fibrosteel werden ondertussen zo’n 150.000 m2 daken gerealiseerd in België, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuwe variant
Met het oog op de stijgende vraag naar geprefabriceerde producten en de strenger wordende eisen inzake brandveiligheid kwamen Isometall en Rockwool Lapinus samen op het idee om gelijkaardige producten te ontwikkelen maar dan met steenwol. Deze Fibrosteel M0 en Renosteel M0 hebben dezelfde voordelen als de EPS-versies maar bieden bovendien een uitstekende akoestische isolatie en een optimaal brandgedrag. De isolerende vulpanelen in steenwol worden in de fabriek met een draadzaag gesneden naar de vorm van de bestaande dakbedekking, los op het te renoveren dak gelegd, afgedekt met de geïsoleerde stalen profielplaat en vervolgens samen vastgeschroefd in de gordingen van het oorspronkelijke dak. Op deze manier krijgt men een warm dak zonder koudebruggen waardoor meteen ook de veroudering van de onderliggende dakbedekking wordt gestopt. Het systeem is snel en eenvoudig aan te brengen zonder sloop- of stortkosten. De werkzaamheden in het gebouw moeten dan ook niet gestaakt worden tijdens de renovatiewerken.

Op 9 juni 2000 werd het Fibrosteel M0-systeem voor het eerst gebruikt op een 170 m2 groot dak in asbest-cement golfplaten bij kantoormeubelfabrikant Ahrend Productiebedrijf in Sint-Oedenrode. Vanwege de strenge veiligheidseisen inzake de behandeling van asbesthoudende producten kwam er bij dit project heel wat meer kijken dan het louter plaatsen en vastschroeven van de platen. De fabrikant maakte echter van de nood een deugd en liet meteen eens grondig onderzoeken hoeveel asbestvezels er nu eigenlijk vrijkomen bij de toepassing van dit systeem. Het verwerkingspersoneel van de firma Belas droeg maskers en beschermende pakken en het gespecialiseerde bureau Alex Steward Environmental Services voerde zowel voor aanvang als tijdens de werkzaamheden een aantal luchtanalyse metingen uit. Er werden metingen verricht boven het dak (zowel bovenwinds en benedenwinds als op de pakken van de verwerkers), tussen de oude dakbedekking en het vals plafond en in de binnenruimte. Nergens werden er asbestconcentraties vastgesteld die het wettelijk toegelaten maximum overschreden.

Steenwol als halffabrikaat
De ontwikkeling van deze nieuwe producten kadert volledig in de doelstelling van de OEM-afdeling (Original Equipment Manufaturing) van Rockwool Lapinus, namelijk het leveren van steenwol als halffabrikaat aan producenten zodat die er op hun beurt kwalitatieve eindproducten mee kunnen maken. De isolatiefabrikant staat hierbij niet alleen garant voor de kwaliteit van zijn materialen, die overigens speciaal op maat van elk individueel project worden geleverd, maar ook voor de technische ondersteuning en het nodige wetenschappelijk onderzoek tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten waarin steenwol zit verwerkt.