Zoeken

Roofs 2001-01-48 28 luxewoningen met Prelasti EPDM

          Door het schrijnende gebrek aan bouwgrond in de gemeente Lisse maakte Trias Woondiensten onlangs een gewaagde keuze door 28 luxe driekamerwoningen te bouwen bovenop een bestaand woningcomplex. Deze techniek wordt vaak ook het ‘optoppen’ van woningen genoemd. De opdrachtgever koos voor een Prelasti-EPDM-dakbedekking die werd aangebracht volgens de Klemmfix-methode.
Tijdens de voorbereiding van het project werd er vooral aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw en de gebruiksvriendelijke inrichting voor de bewoners en werd er ook besloten dat het complex een totaal  nieuw aangezicht moest krijgen. Mede door het feit dat het oorspronkelijk gebouw op een houtenpaalfundering rust heeft Thomas van ’t Wout, projectleider van Trias Woondiensten, samen met architectenburo ir. Henri Stol BV uit Lisse gekozen voor houten skeletbouw. Voor dit gespecialiseerd werk werd beroep gedaan op de ervaring van Bouwbedrijf R.A. van Leeuwen BV uit Alphen aan de Rijn. Volgens Leo de Jong, directeur van dit bedrijf, moet het bouwen op een bestaand en bewoond complex bijzonder goed georganiseerd worden. Alle bouwelementen werden dan ook in Alphen aan de Rijn geprefabriceerd en vervolgens op de bouwplaats aan elkaar gemonteerd zodat de overlast voor de bewoners tot een minimum kon worden beperkt.

Waarom EPDM?
Het dak van de nieuwbouwwoningen werd voorzien van een EPDM-dakbedekking die geleverd werd door EPDM Systems BV uit Lemelerveld, leverancier van Prelasti EPDM in Nederland. Uit het oogpunt van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen werd voor de bevestiging van de folie bovendien gebruik gemaakt van het Klemmfix-systeem. Volgens directeur-eigenaar Govert Bras van Primadak Roosendaal BV, dealer van Prelasti-EPDM en uitvoerder van de dakwerken, was het toch een zekere uitdaging om met dit relatief nieuw mechanisch bevestigingssysteem te werken. Samen met Edwin van Dijk, technisch adviseur van EPDM Systems BV, en in samenspraak met de opdrachtgever en de aannemer werd er echter een degelijk plan van aanpak gemaakt zodat alle werkzaamheden vlekkeloos konden verlopen.

Dakopbouw
In eerste instantie werd er gekozen voor het gebruik van geïsoleerde sandwichpanelen, maar om bouwfysische redenen werd er uiteindelijk toch besloten om een warmdakconstructie toe te passen. Op de houten  ondergrond werden achtereenvolgens een dampremmende laag (PE-folie) en éénzijdig gecacheerde polystyreen isolatieplaten (Rc = 3) aangebracht. Een medewerker van EPDM Systems BV kwam ter plaatse de maten opnemen, wat niet zo eenvoudig was aangezien het dak een gebogen vorm heeft en er bijvoorbeeld boven de galerijen geen isolatie werd gebruikt zodat er een hoogteverschil van 13 cm moest worden overbrugd. Op basis van deze gegevens werden de membranen op maat geprefabriceerd in het nieuwe onderkomen van EPDM Systems BV in Lemelerveld. Hier worden de EPDM-banen door middel van vulkanisatie aan elkaar gelast. De naden tussen de membranen onderling werden gelijmd en afgekit ruim boven de watervoerende gedeeltes van de goten. Dankzij de toepassing van PE-hemelwaterafvoeren met een klemring zijn er in het dakvlak bovendien geen lijmnaden te vinden. Voor de waterdichting van de goten werden er speciale EPDM gootstukken geprefabriceerd.

Klemmfix-systeem
De nylon ankerplaatsjes van het Klemmfix-systeem worden volgens een bepaald patroon op de isolatie vastgeschroefd bovenop schijven EPDM. Nadat de EPDM-folie over het dak is uitgespreid wordt ze thermische verbonden met de onderliggende EPDM-schijven met behulp van de Cyclomatic. Elke cyclus neemt ongeveer 1 minuut in beslag. Het bevestigen van de Klemmfixen met behulp van de Cyclomatic wordt uitgevoerd door een technisch medewerker van EPDM Systems BV. Hij moet enkel de positie van de plaatjes zoeken, de machine er bovenop zetten en de Cyclomatic doet de rest. Eén van de grote voordelen van dit systeem is dat de dakdekker met de op maat gemaakt EPDM-membranen een dak snel waterdicht kan maken en dat de bevestiging met de Cyclomatic in een later stadium kan plaatsvinden. Langs de dakranden en goten worden de membranen op de ondergrond verlijmd.

Resultaat
Het complex bestaat uit in totaal vier woonblokken waarvan momenteel de laatste wordt afgewerkt. Alle partijen zijn dik tevreden over het verloop van de werkzaamheden. Ook Govert Bras van Primadak Roosendaal BV, voor wie het Klemmfix-systeem van Prelasti totaal nieuw was, is zeer enthousiast en ervan overtuigd dat men met deze techniek duurzame en esthetisch verantwoorde EPDM-daken kan maken. Wie meer informatie wenst over de Prelasti EPDM daksystemen kan een CD-Rom aanvragen bij EPDM Systems BV op het telefoonnummer 0572-371027.

Dakopbouw woningen:

  • Houten ondergrond
  • Dampremmende laag (PE-folie)
  • EPS isolatieplaten, dikte 130mm
  • Prelasti EPDM membranen, dikte 1,2mm, bevestigd met Klemmfix-systeem

Dakopbouw galerijen, balkons en terrassen:

  • Houten ondergrond
  • Prelasti EPDM+membranen, dikte 2,0 mm, losliggend geplaatst
  • Afwerklaag van betontegels op tegeldragers

Architect: Architectenburo ir. Henri Stol BV, Lisse
Opdrachtgever: Trias Woondiensten, Lisse
Aannemer: Bouwbedrijf R.A. van Leeuwen, Alphen aan de Rijn
Dakdekkersbedrijf: Primadak Roosendaal BV, Roosendaal
Leverancier Prelasti EPDM: EPDM Systems BV, Lemelerveld