Zoeken

Roofs 2001-02-11 Nominaties voor de Dakaward

          Bij de uitreiking van de eerste Dakaward 1999 in het Figi theater in Zeistsprak Rob Bootsman van Boko uit dat hij zijn uiterste best zou doen de Dakaward 2000 te gaan winnen. Gastheer Gunther Guinee gaf aan dat zoiets wel heel knap zou zijn omdat de prijs maar eens in de twee jaar wordt uitgereikt. Dit jaar is het weer mogelijk de prestigieuze prijs in de wacht te slepen.
De Dakaward is een initiatief van Mandate Publishers, uitgever van onder andere dit vakblad met als doelstelling het onder de aandacht brengen van samenwerking tussen partners in de totstandkoming van dakwerken. Het gaat hierbij om de manier waarop het project werd ontwikkeld en vervolgens gerealiseerd. Techniek, innovatie, Arbo, milieu en duurzaamheid zijn hoofdpunten die bij de beoordeling van projecten aan de orde komen. Voorop staat echter de samenwerking die alle betrokken partijen hebben gehanteerd. De achterliggende gedachte is dat alleen samenwerking tot goed dakwerk leidt. Kortom, dakwerk waarbij ontwerp, toepassing van de juiste materialen en de daarbijbehorende constructie- en uitvoeringswijze volledig tot zijn recht komen.
Zoiets bleek niet vanzelfsprekend. In 1998 was dat voor Dirk Lindeman van Mandate Publishers aanleiding de Dakaward in te stellen. Bij veel projecten overheerste namelijk de prijsvorming waardoor de kwaliteit van het dakwerk in het geding komt en waarvoor in een later stadium alsnog de rekening moet worden betaald….
Anno 2001 is de situatie zo op het oog nog niet wezenlijk verbeterd en blijft de doelstelling van de Dakaward actueel. De Dakaward wordt toegekend aan drie partijen voor één project waaraan samen is gewerkt. Het gaat om de opdrachtgever, de leverancier van de dakmaterialen en het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf. Samen bepalen zij tenslotte wat er op het dak komt en de manier waarop het wordt aangebracht. Samen zijn zij ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het dakwerk. Voor nominatie komen alle soorten dakprojecten in aanmerking, zowel hellende-, platte- als samengestelde dakprojecten, en dat zowel voor nieuwbouw als renovatie. Een vakkundige jury, voor het merendeel in de oude samenstelling, werd ook dit jaar bereid gevonden een oordeel te vellen over de inzendingen en een winnaar toe te wijzen. Mandate Publishers ziet deze bereidheid niet alleen als een teken van waardering maar vooral als een signaal dat het belang van de prijs onderstreept.
De Dakaward 2001 is een perspex kunstwerk van de hand van Sonja Besselink met daarin lijnen en vlakken welke verwijzen naar dakvormen. Andere perspex kunstwerken van haar hand zijn onlangs tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Twee jaar geleden werd de Dakaward 1999 uitgereikt aan E. Pannebakker van woningbouwvereniging De Goede Woning, G. Vogels van Mawipex en R. Bootsman van Boko, voor het project "Dekkenplan" te Zoetermeer.

Aanmelding
Projecten vallen in de regel op omdat ze vooral in architectonische zin bijzonder of complex zijn. De Dakaward is een prijs voor dakprojecten die in goede samenwerking tot stand zijn gekomen en wellicht daardoor tijdens de uitvoering niet of nauwelijks opvielen. Vandaar dat wij u, de lezers van Roofs, dan ook oproepen om projecten, die naar uw mening gekenmerkt werden door samenwerking in uitvoering, aan te melden bij de redactie van Roofs, Bevelandseweg 162 te Heerhugowaard of via de E-mail Mandate@Dakweb.nl. De eerste nominaties zijn inmiddels binnen.