Zoeken

Roofs 2001-02-17 Werk van Dakmerk: Bouwbeurs 2001

          Corry de Ridder
De bouwbeurs 2001 is weer voorbij. Volgens de informatie van de Jaarbeurs was deze bouwbeurs weer meer succesvol dan de vorige. Meer bezoekers, betere kwaliteit van het bezoek en standhouders zijn tevreden over de bereikte resultaten. Ook Dakmerk was tevreden over de Bouwbeurs 2001. Veel opdrachtgevers en architecten wisten de weg naar Dakmerk te vinden.
Toch was het dak volgens de enquete van de bouwbeurs niet erg populair bij de gemiddelde bezoeker. Slechts 2% van de bezoekers had specifiek belangstelling voor het dak. Daarnaast gaf 3% aan belangstelling te hebben voor isolatie. Aan de ene kant vreemd, omdat het dak bij beheerders van gebouwen toch een belangrijk aandachtsgebied is. Aan de andere kant begrijpelijk, omdat op het gebied van het dak geen grote revolutionaire innovaties zijn te melden.

Op de stand van Dakmerk ging het gesprek natuurlijk vaak over de kenmerken van een goed dakbedekkingsbedrijf. Opvallend daarbij is, dat met name opdrachtgevers bevestigen het belangrijk te vinden, dat het dakbedekkingsbedrijf waarmee zij samenwerken gezond is. Zeker de ontwikkelingen rondom het voormalig grootste bedrijf binnen de branche aan het begin van dit jaar hebben een groot aantal opdrachtgevers bewust gemaakt van het belang van een gezond bedrijf.

Al jaren behoren een aantal financiële kentallen, zoals solvabiliteit en rentabiliteit, tot de toelatingsvoorwaarden voor Dakmerk. De jaarlijkse controle door een externe accountant waarborgt de continuïteit van de Dakmerk erkende bedrijven. Het niet voldoen aan deze eisen kan, en is in het verleden, reden geweest om de erkenning van Dakmerk bedrijven niet te verlengen.

Wanneer de markt met de neus op de feiten wordt gedrukt en de opdrachtgever geconfronteerd wordt met werken die niet afgemaakt kunnen worden, omdat het dakbedekkingsbedrijf failliet gaat, dan vormt dat vaak de aanleiding om weer eens goed te kijken naar de afspraken en garanties op oude werken en de voorwaarden in de opdrachtbevestiging van de lopende opdrachten. Dan wordt men geconfronteerd met garantietoezeggingen die niet nagekomen kunnen worden. Of met toezeggingen die niet kloppen.

Zo werd ik aangesproken door een aannemer, aan wie garantie conform Dakmerk was toegezegd, door een niet door Dakmerk erkend bedrijf. Natuurlijk mag een niet door Dakmerk erkend bedrijf dit niet vermelden. Wanneer Dakmerk dit in de markt tegen komt, dan zal zij ook niet aarzelen om stappen te ondernemen tegen misbruik van haar merk en vooral tegen misleiding van de opdrachtgever. In dit geval was het vervelend voor de aannemer, maar ook een beetje onzorgvuldig om af te gaan op een eenvoudig regeltje in de opdrachtbevestiging van het dakbedekkingsbedrijf. Voor een Dakmerk garantie met de zekerheid van het waarborgfonds wordt altijd een officieel door Dakmerk afgegeven garantiecertificaat verstrekt.
De bouwbeurs behoort tot de grootste beurzen in Nederland. Alle hallen van de Jaarbeurs in gebruik en dan nog onvoldoende vierkante meters tentoonstellingsruimte, zodat hal 18 in een tent ondergebracht moet worden. De hele Nederlandse bouwwereld onder een dak. Gelukkig goed onder dak. Een dak van Kimmenade Nederland, één van de Dakmerk erkende bedrijven!