Zoeken

Roofs 2001-02-18 Nieuwslijn

          Ytong doorstaat vuurwerkproef
De spookbeelden van exploderende winkels met vuurwerk kloppen niet. Brandend consumentenvuurwerk knettert hooguit iets meer dan een gemiddelde tuinset bij Blokker. Dat bleek uit de proef die op zaterdag 14 oktober 2000 op de Maasvlakte werd gehouden door TNO in opdracht van de federatie Vuurwerkhandel Nederland. Met oud en nieuw voor de deur wilde de branche namelijk aantonen dat volgens de regels opgeslagen consumentenvuurwerk geen gevaar oplevert voor omwonenden. Daartoe werd volgens de huidige regelgeving een bunker gebouwd van Ytong cascopanelen (150 mm dik), Ytong vloer- en dakplaten(240 mm dik) en een brandwerende deur. In deze constructie werd 5 ton consumentenvuurwerk blootgesteld aan de hitte van een grote brand. Na een half uur was de temperatuur in de opslagplaats nog niet hoger dan 25° C. Zelfs na het verwijderen van de branddeur, waardoor het vuurwerk direct aan het vuur werd blootgesteld, bleef de brand beheersbaar. Vijf minuten later klonken de eerste fluittonen en sloeg zwarte rook door de deuropening naar buiten, maar explosies bleven uit. De temperatuur in de bunker liep op tot niet meer dan 400°C, terwijl het aan de buitenzijde 900°C was. Na het blussen van de brand bleek 75% van het vuurwerk niet verbrand te zijn. Ytong cellenbeton is 360 minuten brandwerend en bovenal sterk isolerend. Het materiaal vertoonde geen beschadigingen of scheuren. Inmiddels is circa 70 % van de bewaarplaatsen van consumentenvuurwerk gemaakt van YTONG cellenbeton.
Voor meer informatie: YTONG Nederland bv, tel. (0183) 671234 of e-mail: info@ytong.nl, websiteL: www.ytong.nl.

Ton Prinssen: technisch directeur Van Wylick
Vanwege zijn bijdrage aan de structurering van de organisatie van Van Wylick Isolerende Mortels BV in het afgelopen jaar werd de heer Ton Prinssen benoemd tot Technisch Directeur met ingang van 1 januari 2001. De algehele leiding blijft in handen van de heer Gerrit Van Wylick, die daarnaast Laurens van Wylick ondersteunt in zijn commerciële activiteiten. Ton Prinssen neemt de totale verantwoordelijkheid over de realisatie van de opdrachten op zich, alsmede de technische zaken van de productenreeks van isolerende mortels die door de onderneming worden gevoerd. Voor meer informatie: (0413) 294755.

Nieuw naslagwerk over bouwmaterialen
Eind november 2000 verscheen er een nieuw naslagwerk over bouwmaterialen met als titel “Bouwproducten”. Het boek is geschikt voor het HBO, het WO én de beroepspraktijk. Ieder hoofdstuk behandelt een materiaalsoort. Zo komen onder meer beton, hout, plaatmateriaal, staal, non-ferro metalen, verf, glas, bekledingsmaterialen en gebakken producten aan bod. Per product biedt het naslagwerk informatie over de vervaardiging, de toepassing, het onderhoud, de sloop en de recycling van deze materialen. Bovendien wordt van elk materiaal ook de ontstaansgeschiedenis beschreven. Verder bevat het boek ook een kleurenkatern met onder meer aandacht voor de verschijning van materialen als natuursteen en verouderingskenmerken. Volgens de auteurs was er de laatste jaren steeds meer vraag naar een dergelijke actuele uitgave. Vandaar dat zes deskundigen een aantal jaar geleden gevraagd werd een bijdrage te leveren. De heer Ing. Frans van Gessel, docent Bouwkunde aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch, is één van deze zes auteurs. Hij heeft de producten verf, glas, agromaterialen en bekledingsmaterialen voor zijn rekening genomen. “Ik vond het erg leuk om te doen. En mijn studenten plukken er direct de vruchten van. Zo kan ik door mijn contacten met verschillende bedrijven interessante excursies voor hen regelen.”, aldus Van Gessel.
Voor meer info: tel.: (073) 6295419, e-mail: fvgessel@hsbos.nl.

SBR introduceert Kostenreferentiemodel Woningbouw
Op de Nationale DuboDag 2000 heeft staatssecretaris Remkes van VROM het eerste exemplaar van het door Stichting Bouwresearch (SBR) ontwikkelde Kostenreferentiemodel Woningbouw in ontvangst genomen. Dit nieuw digitaal rekeninstrument maakt het mogelijk om al vroeg in het planproces bij een woningbouwproject de te verwachten kosteneffecten van kwaliteitsverhogende dubo-maatregelen op een realistische wijze te berekenen. Hierdoor kan de communicatie tussen partijen in de haalbaarheidsfase van een project aanzienlijk worden verbeterd. Steeds vaker worden tussen gemeenten en projectontwikkelaars prestatiegerichte convenanten gesloten waardoor al vroeg in het planproces afspraken worden gemaakt over grondkosten en woningdifferentiatie, maar ook over de beoogde woonkwaliteit. Hierdoor ontstaat er behoefte aan inzicht in de kosteneffecten van toe te passen kwaliteitsverhogende maatregelen zoals duurzaam bouwen. Niet alleen ten aanzien van de bouwkosten maar ook de gevolgen voor het onderhoud en het effect op de woonlasten. Met dit nieuwe Kostenreferentiemodel worden op basis van geselecteerde projectkenmerken de dubo-ambities geselecteerd met behulp van een keuzematrix voor duurzaam bouwen. Vervolgens worden de investerings- en exploitatiekosten berekend waarbij de voordelen voor onderhoud en energie worden aangetoond. Wanneer een project in de categorie huurwoningen valt, kan snel inzicht worden verkregen bij welke huurprijs de exploitatie dekkend of winstgevend is. Het Kostenreferentiemodel vormt in het gebruik één geheel met het Nationaal pakket Woningbouw maar is ook als zelfstandig product leverbaar. Beide producten zijn te bestellen bij Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV Rotterdam, tel. 010 – 411411, e-mail: verkoop@sbr.nl, website www.sbr.nl.

Activiteiten Contivema overgenomen door Kelders Holding BV
Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft Contivema de ECB-folie van fabrikant Odenwald op de Nederlandse markt aangeboden. Met een uitgekiend beleid en de inzet van energieke en deskundige medewerkers is Contivema erin geslaagd OC-plan als merk duidelijk te positioneren. Gezien de toenemende vraag vanuit de markt om de levering van een compleet assortiment en vanwege de druk vanuit de wet- en regelgeving heeft Contivema in overleg met Odenwald gezocht naar een nieuwe importeur. Deze onderneming moest invulling kunnen geven aan de logistieke eisen en in staat zijn om op basis van een goede relatie de klanten te voorzien van materialen en de bijbehorende ondersteuning. Vanaf 1 november 2000 zijn de activiteiten van Contivema dan ook overgenomen door Kelders Holding B.V. Deze Holding telt 11 vestigingen verdeeld over drie ondernemingen en is een totaalleverancier voor de professionele verwerker van dakmaterialen die zijn activiteiten toespitst op vlakke en lichthellende daken. Met de overname van de activiteiten van Contivema is de heer W. Beerends in dienst getreden bij de Kelders Holding. De heer Beerends heeft gedurende 23 jaar de belangen van OC-plan en Contivema vertegenwoordigd. Voor meer informatie: Kelders Holding B.V., telefoon: 024-3773273, fax: 024-3782983,
e-mail: kelders.dak@worldonline.nl.

Bayer wil grootste polycarbonaatproducent worden
Met een offensief investeringspakket van ongeveer één miljard euro is Bayer op weg om in de volgende vijf jaar uit te groeien tot de nummer 1 in de wereld inzake polycarbonaatproductie. “Wij willen de huidige capaciteit voor Makrolon® tegen het jaar 2005 van 650.000 ton per jaar verdubbelen tot ongeveer 1,3 miljoen ton per jaar,” zegt dr. Hagen Noerenberg, leider van de divisie Kunststoffen. Bayer zal dan met vijf productiecentra voor Makrolon strategisch gepositioneerd zijn in alle belangrijke economische regio’s. „Dit moet ons in staat stellen overal ter wereld optimaal in te spelen op de eisen van onze klanten”, aldus Noerenberg. Bij de expansie ligt de nadruk vooral op de markt in de regio Asia-Pacific, die sterker groeit dan het gemiddelde, maar ook in Europa en de VS wil Bayer zijn capaciteiten snel uitbouwen. In de Europese vestigingen van Uerdingen (Duitsland) en Antwerpen (België) zal de capaciteit tegen 2005 aangroeien tot een totaal van 500.000 ton/ jaar. In Baytown (VS) rekent men voor dezelfde periode op een groei tot 350.000 ton per jaar. De meest recente stap in de voorziening van de Europese markt is de ingebruikname van de nieuwe smeltcarbonaatinstallatie in Antwerpen in augustus vorig jaar. Na een korte aanloopfase kan daar jaarlijks 40.000 ton polycarbonaat in alle viscositeitsfasen van het Makrolon-productgamma geproduceerd worden. „De installatie is echt een technologische mijlpaal,” zegt Noerenberg. „Ze levert Makrolon van uitstekende kwaliteit met uitstekende optische eigenschappen.” Momenteel wordt het product geïntroduceerd in toepassingen waarvoor deze eigenschappen belangrijk zijn. Makrolon is heel veelzijdig en wordt bijvoorbeeld gebruikt in elektrische en elektronische toepassingen, in de lichttechniek en de optische industrie, bij de productie van huishoudtoestellen en consumptiegoederen, in het verkeer en in de medische techniek. Opvallende toepassingen zijn de optische gegevensdragers CD en DVD en spaanplaten, massieve platen en golfplaten die als lichte, onbreekbare elementen gebruikt worden in de bouwsector. Het sterke punt van deze kunststof, die in 1953 door Bayer werd ontdekt, is haar uitgebalanceerd profiel van eigenschappen: Makrolon is namelijk transparant, slagbestendig, hoogwaardig en vormvast bij temperaturen tot ver boven 100°C. Bovendien kan het materiaal gemakkelijk en rendabel worden verwerkt.
Voor meer informatie: Bayer s.a.-n.v. te Brussel, telefoon: 0032-297-280426, www.bayer.nl.


‘De Val’: indringende veiligheidsfilm
Aandacht voor veiligheid en het voorkomen van ongelukken op de bouwplaats zijn een ‘hot item’ binnen de bouwwereld. Het benadrukken van regels en voorschriften alleen blijkt nog steeds niet voldoende te zijn om ongelukken te voorkomen. Om werknemers in de bouw het belang van veiligheid te laten inzien wil het landelijke opleidingsinstituut Bouwradius betrokkenen op een aansprekende manier confronteren met veiligheid op de bouwplaats. Speciaal voor dit doel werd ‘De Val’ geproduceerd, een videofilm waar diverse bekende Nederlandse acteurs in meespelen. De film laat een herkenbare situatie uit de praktijk zien en de gevolgen die deze kan hebben voor alle betrokkenen. De ruim 30 minuten durende video vertelt in flashbacks het gedramatiseerde verhaal van een ongeluk op de bouwplaats rond twee hoofdpersonen Eric en Paul. Eric maakt een val van de steiger wanneer hij Paul te hulp wil komen als deze met zijn hand vast komt te zitten. Paul rekent zich het ongeluk zelf aan, maar als hij later het onderzoeksrapport te lezen krijgt blijken de oorzaak van het ongeluk toch een stuk complexer in elkaar te zitten. Als gevolg van een planningsfout zijn de dakelementen te vroeg aangeleverd en iedereen probeert hiervoor op zijn manier toch een oplossing te vinden. Van uitvoerder tot leerling doet iedereen zijn best om de werkzaamheden die dag toch gedaan te krijgen. De verschillende beslissingen die op elk niveau op de bouwplaats worden genomen leiden er uiteindelijk toe dat er fatale risico’s worden genomen. In de film komt ook aan de orde welke personen en instanties betrokken raken bij het onderzoek naar een ongeval. In ‘De Val’ wil Bouwradius laten zien dat veel ongelukken in de bouw niet zozeer voortkomen uit incidenten, maar veel vaker het gevolg zijn van fouten in de organisatie en de onderlinge communicatie op de bouwplaats, werkdruk en werkhouding. Met dit laatste wordt niet zozeer een lakse houding bedoeld, als wel dat juist bij het oplossen van een probleem (te) grote risico’s genomen worden. De productie is vooral bestemd voor medewerkers van bouwbedrijven (uta- en bouwplaatsmedewerkers), cursisten van Bouwradius, deelnemers van roc’s en samenwerkingsverbanden en medewerkers van arbodiensten. De videofilm is uitermate geschikt om te gebruiken in toolboxmeetings en wordt ook ingezet bij de cursussen veiligheid die Bouwradius aanbiedt op het gebied van veiligheid. Hij is schriftelijk te bestellen bij Bouwradius Uitgeverij, Postbus 3011, 2700 KG Zoetermeer, onder vermelding van ‘De Val’, en kost fl. 595,- (exclusief BTW en verzendkosten).

Vernietigd
Op 3 oktober is, na gedaan verzet, vernietigd het faillissement van: Zaandak b.v., te 1521 NH Wormerveer, Handelsweg 18. KvK te Amsterdam nummer. 35021646, uitgesproken op 26-9-2000, curator mr. K. Tjoa te Wormer (R165/2000).
Nieuwe NNI Normen
NEN-EN 495-5:2000 – Flexibele banen voor waterafdichting; Bepaling van de plooibaarheid bij lage temperatuur; Deel 5: Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen. (en) Prijs ƒ56,18

NEN-EN 1548:2000
2e Ontw. - Flexibele banen voor waterafdichtingen; Methode voor de blootstelling aan bitumen; Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken. (en). Prijs ƒ39,75.

NEN-EN 13948:2000
Ontw.-Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken. Bepaling van de weerstand tegen worteldoorgroei. (en). Kritiek voor 2001-03-15. Prijs ƒ39,75.

Nedsale komt met nieuwe koperrol, een Alu-kilgoot en eigen website
Nedsale presenteerde op de Bouwbeurs te Utrecht een nieuwe koperrol die als ondervorst en-/of hoekkeperband gebruikt kan worden en die algvorming tegengaat.
De minieme hoeveelheid koperoxide die na verloop van tijd vrij komt is voldoende om het dak schoner en dus mooier te houden. De koperrol is voorzien van een perforatie, waardoor het dakvlak (conform DIN 4108) kan ventileren.
Er dient wel rekening gehouden te worden met de eventuele waterafvoer door zinken dakgoten. Koperoxyde kan zink aantasten. Deze aantasting kan worden voorkomen door de zinken dakgoot te voorzien van een beschermende coating. Bij dakgoten uit andere materialen kan de koperrol zonder problemen worden toegepast.
De nieuwe kilgoot bestaat uit geribbeld aluminium en kan tweezijdig  gebruikt worden in de kleuren rood en antraciet. De rollen van 10 meter zijn compact, gemakkelijk hanteerbaar en in model te brengen en worden 30 jaar gegarandeerd.
Uitgebreide informatie over deze producten van Nedsale, net als een handige zoekpagina voor panhaken is sinds kort ook te vinden op de nieuwe website www.nedsale.nl

Delbouw presenteert nieuwe daksystemen in brochure
Onder de naam VENTI PANTSERS toont DELBOUW B.V. haar nieuwste SBS en APP daksystemen: dampdrukverdelende lagen voor unieke daktoepassingen in een compleet systeem. Deze producten zijn toepasbaar in één- en tweelaagse systemen en maken aparte dampdrukverdelende lagen overbodig. Een overzichtsfolder geeft een duidelijke indruk van alle denkbare systemen en kan bij het bedrijf worden opgevraagd.

Nationaal Dubo Centrum gaat beter informeren
Stichting Bouwresearch, NEN-Bouw, het ministerie van VROM en het Nationaal Dubo Centrum hebben de krachten gebundeld. De collectieve presentatie vormt een antwoord op de vele vragen die er in de branche leven over de nieuwe duboprestatie-eisen in de bouwregelgeving.
Een nieuwe brochure ‘Bouwen voor de toekomst: dubo-instrumenten en regelgeving, wat kan, wat moet, wanneer?’ geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond actuele bepalingsmethoden (normen) in het kader van nieuwe dubo-prestatie-eisen, waaronder het materiaalgebonden milieuprofiel van gebouwen (mmg).
Dergelijke eisen worden naar verwachting de komende jaren (2002/2003) van kracht in het Bouwbesluit. Daarnaast wordt een overzicht geboden van de reeds beschikbare instrumenten waarmee nu al meer dubokwaliteit kan worden gerealiseerd, zoals de Nationale Pakketten, Eco-Quantum, GreenCalc, het Kostenreferentiemodel, het Dubo Register Utiliteitsbouw en MRPI.
De brochure is per fax aan te vragen via nummer (010) 214 29 25 of per e-mail algemeen@dubo-centrum.nl, onder vermelding van naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Nieuwe certificeringen voor Esha Nederland B.V.
De Bouwbeurs te Utrecht leverde Esha Nederland B.V. een tweetal nieuwe certificeringen op. Op woensdag 7 februari werden KOMO-attesten met productcertificaten uitgereikt voor de dakrollen EshaFort en EshaFlex en voor de speciale dakbanen Esha TK.
Op de beurs werden ook nog een aantal innoverende producten getoond, zoals de Esha KSK 35 A, een zelfklevende mandragende dampremmende laag die kan worden toegepast op een ondergrond met een zeer hoge Mu.d-waarde van 2000 m.
De membranen TK 40 en TK 60, die zijn bestemd voor het partieel verkleven op diverse ondergronden, kunnen tot meer dan 40 meter hoog gebruikt worden.
De Eshaflex WS is een nieuwe worteldoorgroeibestendige dakrol die geschikt is voor toepassing in een tweelaags systeem onder zowel extensief- als intensief begroeide daken. Al deze producten worden geleverd met praktijkbladen voor ontwerp en uitvoering.
Technical Manager A. Kranenburg (l.) en directeur D. Martens van Esha Nederland B.V. tonen de KOMO-attesten die zij zojuist ontvingen uit handen van de heer A. Maas, algemeen directeur van BDA Intron.

Stevens Roofing Systems brengt nieuwe TPO-membranen
De grootste fabrikant van membranen op basis van thermoplastisch polyolefine (TPO), voegde weer een tweetal varianten aan haar assortiment toe: het Stevens EP-B dakmembraan voor ballasttoepassingen en het Stevens EP-Fleece, het eerste membraan met vliesvoering.
Het EP-B membraan combineert de eigenschappen van het Stevens EP membraan met de kenmerken van het kostenbesparend enkellagig ballastmembraan. Het EP-B membraan is vervaardigd uit een basispolymeer, is 1,14 mm dik en gewapend met polyestergaas. Het is verkrijgbaar in een breedte van 1,94 m of in panelen van 5,70 m en wordt geleverd op rollen van 30,5 m. Stevens EP-B kan worden aangebracht op de meeste gebouwen met platte of lichthellende daken (max 9°), indien het bijkomende gewicht van een ballastsysteem kan worden gedragen.
De Stevens EP-Fleece membranen zijn leverbaar in zwart, wit en grijs en in nominale dikten van 2,0 en 2,4 mm. Ze zijn samengesteld uit 1,14 mm of 1,52 mm dik versterkt EP membraan met een non-woven polyestervlies en staan voor een hoge windstabiliteitswaarde. De EP-fleece kan mechanisch worden bevestigd of worden vastgehecht op verschillende ondergronden zoals structureel of lichtgewicht beton, vezelplaat en polyurethaan/ polyisocyanuraat isolatie. Bij het herbedekken van bestaande binnensystemen kan het membraan mechanisch worden bevestigd zonder gebruikmaking van dekplaten. Voorts beantwoordt het aan de UL (Underwriters Laboratories) ‘Class A’ brandveiligheidsvoorschriften. Productstalen en aanvullende informatie zijn verkrijgbaar bij Gebr. Kooy te Enschede, tel (053) 484 12 00, fax 431 70 93,
e-mail MGKKooy@zonnet.nl. Algemene informatie over TPO membranen is te vinden op website www.stevensroofing.com.

Nieuwe APP rol toegevoegd aan het topsegment
Op de Nederlandse markt van bitumineuze dakbedekkingen wordt de keuzemogelijkheid bij een APP gemodificeerde rol groter. In samenwerking met de Italiaanse onderneming IIGO BiiG® introduceerde de firma Vlutters Dakmaterialen uit Oldenzaal op de bouwbeurs een nieuwe dakrol, de Biig®.
Zo te zien had Vlutters op de beurs meer te vieren.

De rol heeft een dubbele wapening die asymmetrisch is geplaatst. Aan de bovenzijde betreft het een glasvlieswapening ten behoeve van een grote dimensioneel stabiliteit. De andere wapening bestaat uit een polyestermat. De combinatie zorgt er bovendien voor dat het membraan over een hoge ponsweerstand beschikt.
De rol wordt geleverd met verzekerde garantie op materiaal en verwerking.

In de maart uitgave van Roofs vindt u een uitgebreide reportage van de Biig®.
Voor meer informatie: Vlutters Dakmaterialen B.V., telefoon: 0541-57 30 00, fax: 0541-57 30 01 of e-mail: dakmaterialen@vlutters.nl

Na 30 jaar een nieuw Mastum: Mastum Daksystemen b.v.
In de eerste week van het nieuwe jaar werd door de directie van Mastum het faillissement aangevraagd. Door de rechtbank is dit inmiddels uitgesproken en werd er een curator aangesteld om de verdere gang van zaken te begeleiden.
Een dergelijk bericht slaat natuurlijk in als een bom en de eerst gestelde vraag is natuurlijk “ HOE KAN DAT NOU”?

Dat de zaken na de verkoop door directeuren/eigenaars aan een investeringsmaatschappij in 1996 sterk verbeterd konden worden, was bekend. De nieuwe aandeelhouders besloten dan ook om onder leiding van een nieuwe manager, de basis van de onderneming te versterken. Een van de gevolgen van dit nieuwe beleid was helaas het vertrek van talentvolle medewerkers.
Met het aantreden van de heer Lammert Westra in de functie van algemeen directeur werden bestaande werkmethodieken en richtlijnen geëvalueerd en bijgesteld en werd met nieuw elan de toekomst tegemoet getreden. Maar door de onrustige periode ging nog een aantal medewerkers elders werken. Nog onlangs zijn een tweetal oudgediende accountmanagers een nieuwe carrière buiten Mastum begonnen.
Grote ondernemingen als Mastum blijken zo te dienen als opleidingsinstituut en kweekvijver voor talenten. In de branche worden immers hoge eisen gesteld om schaalgrootte om te zetten in concurrentievoordeel.

De hele gang van zaken zegt echter niets over de geleverde kwaliteit of de relatie met opdrachtgevers. Vandaar ook dat is besloten een doorstart van Mastum. Met medewerking van de curator is het gelukt om – in samenwerking met Consolidated Nederland- onder de naam Mastum Daksystemen B.V. het nieuwe Mastum voort te zetten, weliswaar kleinschaliger, maar krachtiger met service van dezelfde hoge kwaliteit.

Technische Adviesbladen nu ook op internet.
Sinds NedZink medio vorig jaar on line ging, is de website www.nedzink.com uitgegroeid tot een zeer effectief communicatiemiddel, waar een schat aan waardevolle informatie beschikbaar is. Naast algemene bedrijfsinformatie vindt u sinds 1 januari op de NedZink-site onder meer technische adviesbladen die u kunt downloaden. Deze adviesbladen zijn onmisbaar bij het deskundig verwerken van zink. Ook nieuw op de site – onder de button ‘Technisch Advies’ - zijn de meest gestelde vragen over werken met zink en uiteraard de bijbehorende antwoorden. De site is te bereiken via www.nedzink.nl.

Nieuw Unidek universeel sandwich element HD 3.5 UN
Unidek heeft haar assortiment hellend-dakelementen uitgebreid met het universele sandwichelement . Het is toepasbaar voor alle bouwdelen, van binnenwanden en buitengevels tot vloeren en topgevels. Als eerste variant brengt Unidek het hellend-dakelement HD 3.5 UN op de markt, inclusief bijbehorende knieschotten. Het element bezit alle voordelen van grote prefab-daken vanwege de productiewijze als oneindig sandwichelement. Zo is het mogelijk om een dakvlak als één geheel te produceren. Afhankelijk van het toe te passen type dakbedekking, worden de benodigde tengel- en panlatten reeds in de fabriek op maat gemonteerd. Het element HD 3.5 UN wordt om de 65 centimeter hart op hart voorzien van ingelijmde vurenhouten regels. Zo ontstaat een sterk constructief element, waarmee vrije enkelvelds overspanningen tot maar liefst 4,80 meter kunnen worden gerealiseerd. Bij kleinere overspanningen kunnen sparingen worden aangebracht door de ribben, zonder dat verdere voorzieningen noodzakelijk zijn.
Voor meer informatie: Unidek Bouwelementen B.V., Postbus 101, 5420 AC Gemert, telefoon (0492) 378 111,
fax (0492) 378 258, e-mail: verkoop@ unidek.nl.

Klemmen in plaats van proppen
Loodslabben vernieuwen is monnikenwerk. Immers, met een te dikke loodprop, is de loodslab nauwelijks nog in de voeg van metselwerk te slaan; is hij te klein, dan komt hij niet vast te zitten. En dan moet je er ook nog voor zorgen dat je bij het aanbrengen van de ene loodprop, de andere niet los slaat. Voor deze problemen bedacht Hans Borra een hele simpele oplossing die prima werkt:
een roestvast stalen V-klem. Nadat het octrooi was aangevraagd, ging de industrie aan de slag met de eisen waaraan de klem moet voldoen en met de mogelijkheden voor machinale productie. Zo bleek voor de vereiste veerkracht een speciaal soort staal nodig en werd daarna een nieuwe zetmachine aangeschaft. TNO testte vervolgens hoe vast een met klemmen aangebrachte slab in het metselwerk zit. Dat leverde verbluffende resultaten op, zeker gezien de eenvoud van de klem: aan een meter loodslab, vastgezet met 3 klemmen moest meer dan 175 kg trekkracht te pas komen om hem uit de muur te krijgen. Indrukwekkender zijn echter het gemak en de snelheid waarmee de klemmen kunnen worden aangebracht. Op de beurs bleek het aanbrengen met klemmen meer dan 10 keer sneller te gaan dan het vastzetten met loodproppen. Bovendien biedt de Borra voegklem opdrachtgevers zekerheid: de voeg moet voldoende diep zijn om de klem aan ter kunnen brengen.
De Voegklem werd op de beurs gepresenteerd op de stand van SIBL en Uzimet zorgt voor een distributie die direct is gekoppeld aan bladlood.