Zoeken

Roofs 2001-02-24 Werk van Dakmerk: Keuzes maken, dat legt je geen windeieren!

          Corry de Ridder  Keuzes maken, dat legt je geen windeieren!
In deze nieuwe serie ‘Werk van Dakmerk’ praat Corry de Ridder met verschillende personen over ontwikkelingen en actuele onderwerpen in de dakenbranche. Deze keer een gesprek met Rob Bootsman van BOKO B.V. Dakbedekkers, over de keuze voor kwaliteit en de discussies rondom geëxpandeerd polystyreen.
Een gevleugelde kreet van Rob Bootsman is: “je moet nee durven zeggen. Keuzes maken, dat zal je geen windeieren leggen.” De keuze van Boko is de keuze voor kwaliteit! “Natuurlijk verlies je daar wel eens een project door” zegt Rob Bootsman.
“Je klanten weten waar je voor staat: een stuk meerwaarde dat je kunt creëren. Bovendien levert kwaliteit je minder problemen op tijdens de uitvoering, en al helemaal minder problemen na de uitvoering”.
De afgelopen periode heeft zich in de pers nogal een discussie afgespeeld over het isolatiemateriaal polystyreen. Dit materiaal wordt veel toegepast, ook door Boko. Rob Bootsman is derhalve van mening, dat dit isolatiemateriaal veel voordelen kent.
Het is licht, voor de dakdekker gemakkelijk te bewerken en te verwerken en kan op elk afschot aangebracht worden. Veel praktische problemen zijn zo op het dak op te lossen. Zo lijkt het een prima isolatiemateriaal. Maar net als een medaille heeft ook polystyreen een keerzijde. De detaillering vraagt als schaduwzijde extra aandacht, met name vanuit het oogpunt van brandrisico´s.
Binnen Dakmerk houdt elk bedrijf zich aan de SBR brochure brandveilig werken. Dat betekent, dat bij de doorvoeren onbrandbaar isolatiemateriaal wordt aangebracht. Bij hemelwaterafvoeren is dat geen probleem. Maar bij ontluchtingen kom je met name bij afschotisolatie, nog wel eens voor praktische problemen te staan. Rob Bootsman is van mening, dat op dit gebied nog wel het nodige onderzoek gedaan kan worden, net als onderzoek naar het ontwikkelen van goede en praktische werkwijzen voor het afwerken van randen en opstanden zonder brandrisico´s.

De laatste tijd is er een duidelijke tendens naar het gebruik van ongecacheerd polystyreen. Daarover zegt Rob Bootsman: “Ik kan me voorstellen, dat die ontwikkeling zich voordoet. We zijn immers altijd opzoek naar nieuwe systemen. Jammer is wel, dat deze ontwikkeling in eerste instantie voortkomt uit minimalisatie. Maar producenten steken nu enorm veel tijd en energie in de ontwikkeling van goede tussenlagen van een zwaardere kwaliteit. Die ontwikkeling moeten we binnen Dakmerk goed in de gaten houden. Voor Dakmerk is de praktische verwerking en detaillering daarbij een belangrijk aandachtspunt. Met name voor de detaillering van ongecacheerd polystyreen bij doorvoeren en opstanden moeten goede en eenduidige verwerkingsrichtlijnen ontwikkeld worden. Daar ligt het risico”.

Wanneer je de detaillering goed weet op te lossen, dan is het voorstelbaar, dat in de toekomst de keuze voor ongecacheerd polystyreen toeneemt. Bijvoorbeeld ook uit milieuverwegingen. Toch is bij Boko vooralsnog de keuze gemaakt om helemaal geen ongecacheerd polystyreen toe te passen. “Ja” zegt Rob Bootsman “Wij hebben in het verleden een aantal projecten met naakt polystyreen van collega´s opnieuw moeten maken. Daar was een te dunne tussenlaag toegepast, met als gevolg inbranding. Dat werd een heel juridisch steekspel, met als eindresultaat, een failliete dakdekker. Wij konden het hele project opnieuw uitvoeren. Als je dat meemaakt, dan ben je gewaarschuwd en kijk je nog eens goed naar je eigen procedures:”

Pratend over het polystyreen komt natuurlijk ook de werking (krimp) van het materiaal ter sprake. Tegenwoordig passen we polystyreen eigenlijk alleen nog toe in mechanisch bevestigde en losliggend geballaste systemen. Die keuze is binnen Dakmerk en in de nieuwe Vakrichtlijn duidelijk gemaakt. “Vroeger pasten we veel meer gekleefde systemen toe met een geperforeerde laag op het isolatiemateriaal” aldus Rob Bootsman “Door schade en schande wijs geworden, zijn we daar nu gelukkig van af. Of het materiaal waaide eraf of je kreeg problemen door de instabiliteitl”. Onlangs is op een proefproject weer aangetoond, dat het materiaal voor een gekleefd systeem niet geschikt is. Je moet dus een keuze maken, alleen losliggend geballast toepassen, òf mechanisch bevestigen.
De toepassing van polystyreen zie je veel in de woningbouw. Over het algemeen praat je dan over betondaken, vlak afgestort. Met polystyreen kan dan prima afschot worden gerealiseerd. In een geballast systeem met een uitstekend dak zijn de voordelen van polystyreen heel goed te benutten. Op de grote staaldaken van bedrijfsgebouwen wordt veel minerale wol toegepast, vaak door eisen van de brandweer.

Als we over de nieuwbouwsector praten, dan komt al gauw het onderwerp kwaliteit weer ter sprake. Bij Boko is het aandeel van de nieuwbouw in de afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen, terwijl in het verleden altijd gezegd werd, dat in de nieuwbouw geen financiële ruimte is voor kwaliteit. Prijs zou hier het belangrijkste argument zijn.

“Ook in de nieuwbouw kun je tegenwoordig een kwaliteitsverhaal kwijt. Daar is een duidelijke kentering aan de gang” aldus Rob Bootsman. Dakmerk heeft dit al eerder gesignaleerd in Werk van Dakmerk en onlangs besteedde ook Cobouw hier uitgebreid aandacht aan. “Je ziet nu met name de wat grotere aannemers terugkomen van het uitsluitend kijken hoe een project zo goedkoop mogelijk ingekocht kan worden. En in het verleden werden dan vervolgens heel veel problemen bij de uitvoering gelegd. Dat is hun zorg zeiden ze dan, ze zoeken het maar uit.” Bootsman ziet dus een duidelijke verschuiving in die houding. Ook veel grotere aannemers maken duidelijke keuzes: van tevoren worden een aantal onderaannemers geselecteerd op kwaliteitsbeleid en prestaties. Gekeken wordt naar een goede prijs/kwaliteitverhouding. Dan kom je al gauw bij bedrijven die expertise hebben toe te voegen, die mee kunnen denken. In die processen moet je een volwaardige partner willen en kunnen zijn. “Dat kost tijd, maar als je die rol hebt bereikt, dan is het voor alle partijen wel heel prettig werken”.