Zoeken

Roofs 2001-03-41 Nieuwslijn

          Nieuwe bedrijfstakatlas bouwnijverheid
Stichting Arbouw presenteert verrassende conclusies in haar nieuwe ‘Bedrijfstakatlas van de bouwnijverheid ‘98/’99’: Hogere werkdruk en toch minder verzuim door ziekte of ongevallen.
De 13e bedrijfstakatlas is dé monitor van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. In de recent verschenen publicatie zijn de resultaten opgenomen van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), waarvan jaarlijks 30.000 werknemers via hun arbodienst gebruik maken. Per personeelssoort (CAO en UTA), sector en beroep wordt ingegaan op de gezondheid en de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld of werknemers hun werk als zwaar ervaren, veel last ondervinden van stof of lawaai en hoe het is gesteld met de veiligheid en de overlast door weersinvloeden. Nieuw in deze editie is de vergelijking tussen de sectoren B&U, GWW en Afbouw. Ook zijn per sector de verzuim- en ongevalcijfers opgenomen en is het aantal beroepen uitgebreid naar 59.
In de praktijk wordt de Bedrijfstakatlas binnen bedrijven en arbodiensten gebruikt om op beroeps- en sectorniveau, maar ook voor de bedrijfstak in zijn geheel, knelpunten te signaleren, prioriteiten te stellen en tot gericht arbobeleid te komen. De publicatie geeft een scherp en betrouwbaar beeld van de arbeidsbelasting en gezondheidsrisico’s van werknemers in verschillende beroepen in de bouwnijverheid.

Alliantieovereenkomst SFB Groep en Cap Gemini Ernst & Young
De SVB Groep en Cap Gemini Ernst & Young hebben een alliantieovereenkomst gesloten met als doel verdergaande duurzame samenwerking op het vlak van ICT-dienstverlening en bedrijfsprocesveranderingen. Door de alliantie willen beide partijen gezamenlijk een voorhoedepositie innemen op de markt voor sociale zekerheid en pensioenen die grootschalige veranderingen te wachten staat, zoals de inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie U WV.
De SFB Groep houdt zich bezig met de uitvoering van pensioenen, CAO-Regelingen en vermogensbeheer en levert aanvullende financiële en zakelijke diensten.
Cap Gemini Ernst & Young behoort tot één van de grootste management- en IT- adviesorganisaties op het gebied van management consulting, en IT- dienstverlening, systeemintegratie, technologieontwikkeling, ontwerp en outsourcing,.
De nieuw geformeerde organisatie heeft wereldwijd meer dan 59.000 medewerkers in dienst waarvan 9.000 in de Benelux en realiseert een omzet van 8,5 miljard euro (pro forma 2000).

Mastum Daksystemen
Het bericht over Mastum Daksystemen in Roofs 2/2001 riep een reactie op die hier integraal wordt weergegeven:
Het jaar 2001 is bijzonder slecht begonnen voor de Mastum organisatie. In de eerste week van januari hebben directie en aandeelhouders besloten om het faillissement aan te vragen voor alle werkmaatschappijen van de Mastum groep. Inmiddels is uit het failliete Mastum Midden Nederland BV, gevestigd te Utrecht, een nieuwe organisatie opgericht onder de naam Mastum Daksystemen BV. Dit initiatief is genomen door Marc Evers en Cees van Loenen die beiden als directeur-eigenaar de nieuwe onderneming vorm zullen geven. Mede-investeerder in het bedrijf is Mastenbroek Beheer BV, dat tevens eigenaresse is van Consolidated Beheer BV. Op enkele vlakken zoals inkoop en automatisering zal met deze beheersmaatschappij een samenwerking ontstaan. Op deze wijze verwachten de beide organisaties een aantal belangrijke schaalvoordelen te bereiken. Mastum Daksystemen BV zal verder volledig zelfstandig opereren. De directie van Mastum Daksystemen zal bestaan uit Mare Evers als commercieel directeur en Cees van Loenen als technisch directeur. Johan Hagen en René van der Mark vervullen de functie van respectievelijk hoofd calculatie en hoofd uitvoering.
Na een zeer korte voorbereiding heeft de organisatie een vliegende start gemaakt. Dit was mogelijk door het grote aantal oud collega’s die met vertrouwen de overstap naar de nieuwe onderneming maakten. Alle medewerkers van Mastum Daksystemen zijn sterk in techniek. De organisatie is gespecialiseerd in grote en complexe dakwerken, zowel in renovatie als in nieuwbouw. Hierbij wordt de filosofie gehanteerd dat men totale daksystemen wil aanbieden voor een goede prijs-kwaliteitverhouding die volledig aansluit bij de wensen van de klant. Inmiddels is gebleken dat ook van de zijde van opdrachtgevers de nieuwe start zeer positief wordt ontvangen. De verwachting is dat Mastum Daksystemen binnen korte tijd een kerngezonde onderneming is. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mare Evers of Cees van Loenen op telefoonnummer 030 241 03 20.

M.D.G.-ledenboekje
De vereniging van Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) die is opgericht in 1999, stelt zich voor in een nieuw ledenboekje. De vereniging vertegenwoordigt namens haar leden een zeer ruime meerderheid van de dak- en gevelbranche, die onder te verdelen is over drie “bloedgroepen”: Leveranciers/ producenten van dak- en gevelproducten, leveranciers/producenten van isolatiematerialen en de leveranciers/producenten van bevestigingsmaterialen.
Naast het behartigen van de algemene belangen van haar leden, stelt de vereniging zich ten doel het verbeteren van de kwaliteit van de dak- en gevelbranche in de ruimste zin van het woord. Een belangrijk instrument hiervoor is het ontwikkelen van richtlijnen en normeringen welke zullen leiden tot een kwaliteitskeurmerk voor de metalen dak- en gevelbranche. MDG hoopt samen met de verwerker, architect of opdrachtgever te bouwen aan en het ontwikkelen van een volwassen marktsector. MDG is bereikbaar via Postbus 1027, 3900 BA Veenendaal, telefoon (0318) 544641 fax (0318) 561000. E-mail: postmaster@vermdg.nl, website: http://www.vermdg.nl

lnfodesk duurzaam bouwen volledig online
De infodesk van het Nationaal Dubo Centrum is per 15 maart volledig  online. De bouwprofessional kan nu 24 uur per dag terecht voor informatie op het gebied van duurzaam bouwen en wel op twee verschillende pagina’s: www.dubo-centrum.nl voor algemene informatie en infodesk@dubo-centrum.nl voor specifieke vragen.
Het kennis- en informatiecentrum op het gebied van duurzaam bouwen, gaat de komende tijd zwaar inzetten op het medium internet en wil via dit medium kennis en informatie ontsluiten voor een brede doelgroep. Op korte termijn betekent dit dat de inhoud van de website www. dubo-centrum.nl aanzienlijk wordt uitgebreid en tegelijkertijd de huidige telefonische openstelling van de Dubo lnfodesk niet langer gehandhaafd blijft. Met ingang van 15 maart 2001 is het niet langer mogelijk de Dubo lnfodesk telefonisch te bereiken. Het faxnummer daarentegen blijft bestaan: (010) 214 29 25. Met het ontwikkelen van een volledig nieuwe website wordt voorzien in de groeiende behoefte aan informatie-op-maat, passend in het profiel van de klant.