Zoeken

Roofs 2001-05-03 Geachte minister Brinkhorst

          Middels deze open brief richt ik mij tot u met een dringend verzoek. Met verbazing en bewondering heb ik u de afgelopen tijd gadegeslagen. En dan bedoel ik niet uw poseren naast de koningin maar de manier waarop u de MKZ crisis in Nederland aanpakt. Verbazing over het feit dat als vanzelfsprekend de boerenstand een nieuwe ronde subsidie tegemoet kan zien en bewondering voor de wijze waarop u die boodschap weet te verkopen. Ik ben werkzaam in de dakenbranche, een kleine branche waar, net als in het boerenbedrijf, hard word gewerkt. Levert de boer voedsel, de dakenbrache verschaft eenieder in Nederland een dak boven het hoofd. Ieder mens mag een dak boven zijn hoofd verwachten. Net als drinkwater en voedsel is dat zelfs vastgelegd in de Universele Rechten van de Mens. We spreken hier over primaire levensbehoeften waar een land zelfvoorzienend in dient te zijn. Net als de boeren zijn de dakdekkers sterk afhankelijk van het weer. De dakenbranche is een onderdeel van de bouw, een bedrijfstak die zeer conjunctuurgevoelig is. U ziet er zijn vele overeenkomsten. Daarom ook mijn verzoek aan u. Kunt u ons informatie verschaffen over hoe je een sterke lobby opzet, zoals de boeren dat doen? Begrijpt u me goed, wat een boer overkomt wanneer zijn bedrijf geruimd moet worden dat is in één woord verschrikkelijk. Dat gunt niemand een ander en al helemaal geen boer toe. Met het ruimen wordt een boerenbedrijf een zware zo niet fatale klap toegebracht. Maar een buitenstaander als ik kan niet begrijpen hoe het toch mogelijk is dat boeren het in hun hoofd halen voor een tientje winst per kalf, dieren te halen uit Ierland terwijl de MKZ net is overgeslagen. Ook kan het er bij mij niet in dat het boerenbedrijf economisch blijkbaar zo zwaar weegt dat na het miljardenkostende varkenspestdebacle en de BSE-misère, de belastingbetaler wederom de portemonnee moet trekken en de boeren toch weer steun krijgen. Een steun die ik onze branche ook wel zou gunnen. Ontbreekt het onze branche soms aan boerenslimheid? Uw collega minister Jorritsma snapt het evenmin. Duidelijk stelde zij dat het bij MKZ om een bedrijfsrisico gaat. Moeten alle boeren ter ondersteuning niet eens een cursus bedrijfseconomie volgen om te beseffen wat een bedrijfsrisico is? In de dakenbranche kennen we geen ondersteuning of opvangregelingen. De marges zijn, wanneer de bouw wat inzakt, straks weer beneden peil en wat moeten wij doen om dan compensatie te krijgen? Nederland heeft toch belang bij duurzame daken? Nederland heeft toch belang bij een lager energieverbruik per huishouden en minder uitstoot van CO2 wat daar direct mee samenhangt? Nederland heeft toch belang bij goede dakdekkers die daar voor zorgen.
De subsidieregelingen die er momenteel zijn, slaan maar zelden aan. Ter stimulering zijn er subsidieregelingen voor PV en zonneboilers op het dak maar deze zijn of te laag of te onbekend want de afzet is beneden alle verwachting. Voor na-isolatie van woningen is het zelfs zo erg dat subsidie verkregen kan worden door de consument / eigenaar wanneer die het bonnetje van aanschaf van de isolatie kan overleggen. Onze uitvoerende branche is vrijwel in het geheel gepasseerd door de Gamma, u weet wel, die van ‘dat zeg ik.’
Kunt u ons zeggen of onze PR faalt en in hoeverre dat meespeelt? Boeren kunnen zeggen dat het zielig is om biggetjes dood te spuiten, of nog zieliger, te euthaniseren, omdat u het verboden heeft vee te transporteren. Als u het transport opheft, kunnen ze weer via Duitsland naar het slachthuis. Wanneer u een opkoopregeling voorstelt dan hebben de varkenshouders nog het lef te protesteren tegen de prijs, die beneden de prijs ligt die ze vorig jaar kregen zonder de MKZ. Kunt u aangeven of er niet een mogelijkheid bestaat om daken op te kopen die de dakdekkers dan in regenachtige periodes kunnen maken wanneer er buiten niet gewerkt kan worden? En dat hoeft nog niet eens tegen marktconforme prijzen. Kunt u ons niet in een soortgelijke voorkeurspositie als de boeren manoeuvreren? Ik begrijp dat u het momenteel heel druk heeft en dat mijn verzoek wellicht wat ongelegen komt. Toch zou u mij een groot genoegen doen door een deel van bovenstaande vragen te beantwoorden.


Hoogachtend, Ton Berlee