Zoeken

Roofs 2001-05-17 Dakaward 2001

          Aanmelden nog mogelijk tot 1 juli a.s
De komende maanden zullen de projecten die zijn aangemeld aan u worden voorgesteld door middel van een korte beschrijving door de kandidaten zelf. De dakaward 2001, een perspex kunstwerk van de hand van Sonja Besselink wordt uitgereikt aan de hand van de samenwerking die partners vertonen bij het tot stand komen van grote dakprojecten. Ook de mate waarin rekening werd gehouden met technische, innovatieve, Arbo-, milieu- en duurzaamheidsaspecten een rol spelen, wegen mee bij de toekenning.
In dit nummer een korte omschrijving van de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van sportschoenenfabrikant Nike, ingediend door Klijn Dakbedekkingen bv uit Hardinxveld-Giessendam.

In het bestek stond opgenomen dat de dakbedekkingsconstructie diende tevoldoen aan de FM-Approvement, een verzekeringsnorm die in Nederland niet gangbaar is. De beproevingsmethodes bleken echter geen relatie te hebben met de in het bestek beschreven opbouw. Na veelvuldig overleg en verdere specificaties werd uiteindelijk gekozen voor de aanpassingen en het advies zoals die door Klijn Dakbedekkingen werd voorgelegd bij de bouwcombinatie Voormolen/Heijmerink. Vooral de ervaring die Klijn heeft met de bevestiging in beton zorgde ervoor dat het middelgrote dakdekkersbedrijf erin slaagde de opdracht tot het uitvoeren van deze grote dakwerken, kon binnenhalen.
De knelpunten tijdens de uitvoering deden zich voor bij de detailafwerking en de afvoer van het hemelwater. In nauw overleg zijn tijdens de uitvoering, hierop bouwkundige aanpassingen verricht met name met betrekking tot het gebruik van hemelwater voor spoeling van toiletten en gebruik van airconditioningsysteem.


* zie ook het artikel “Dakopbouw van Nike’s hoofdkantoor pas gedurende uitvoering bepaald” in Roofs 99/6.

  • Oppervlakte van het dak: 38.000 m2
  • De opdrachtgever: Nike EHQ
  • Hoofdaannemer: Heijmerink – Voormolen Bouwcombinatie
  • Architect: Wiliam Mc Donnough & Partners
  • Uitvoerend architectenbureau: B & D Architecten
  • Toezichthouder: Multivastgoed en CBB en BDA
  • Dakwerken: Klijn Dakbedekkingen
  • Groendak: Van der Tol
  • Leverancier dakbedekking: Nebiprofa BV en Empol BV