Zoeken

Roofs 2001-05-30 Innovatief renovatiesysteem voor golfplaten

          Het bewerken, schoonmaken, verwijderen en storten van asbesthoudende golfplaten wordt steeds meer aan banden gelegd. De renovatie van daken die bedekt zijn met dit soort platen wordt dan ook met de dag delicater. Het gecertificeerd Paraplac® renovatiesysteem van de Franse fabrikant Siplast biedt evenwel de mogelijkheid met diverse soorten isolatiemateriaal en zonder enige doorboring of reiniging van de vezelcementplaten, oude golfplatendaken op economische wijze te saneren.
In het verleden zijn heel wat daken bedekt met asbesthoudende golfplaten die stilaan aan vervanging toezijn. Door de steeds strenger wordende voorschriften inzake de behandeling en de verwerking van dit soort producten hebben heel wat fabrikanten ingenieuze renovatiesystemen op de markt gebracht die volgens de Franse fabrikant Siplast echter alle één of meerdere minpunten vertonen. Ofwel moet er in de onderliggende platen geboord worden, wat in steeds meer landen resoluut verboden wordt, ofwel wordt men verplicht met een bepaald soort isolatie te werken, respectievelijk moet men de platen grondig reinigen alvorens er iets op te kunnen lijmen.

Gecertificeerde bevestigingstechniek
Het Paraplac® - systeem bestaat uit metalen profielen die los in de dalen van de golven worden gelegd. Om deze profielen op de platen te bevestigen zonder ze te moeten reinigen of doorboren wordt gebruik gemaakt van speciale metalen plaatjes, de zogeheten “platines”. Deze worden op de profielen gelegd en gedeeltelijk onder de overlap van de golfplaten geschoven.
Door de gecertificeerde plaatjes, - speciaal voor deze toepassing ontworpen -, vervolgens op de profielen vast te schroeven zit het geheel stevig aan de platen verankerd.
Op beschadigde golfplaten en in de hoek- en randzones vindt de bevestiging van de profielen op een andere manier plaats met behulp van “brides”. Dit zijn bevestigers waarvan het middelste gedeelte onder de kop van een bestaande bevestiger haakt, het ene uiteinde in het dal van de golf drukt en het andere uiteinde in het metalen profiel wordt geschroefd.

Vrije isolatiekeuze
Daar waar renovatiesystemen meestal ook direct de keuze van het  isolatiemateriaal bepalen, biedt het Paraplac® - systeem de mogelijkheid te werken met vlakke isolatieplaten uit polystyreen, polyurethaan of minerale wol. Deze PUR- en MW-platen moeten een minimum dikte hebben van 50 mm omdat ze bovenop de metalen bevestigingen komen te liggen en deze er zeker niet mogen worden doorgedrukt. De polystyreenplaten moeten minstens 60 mm zijn met het oog op een voldoende grote stijfheid. Door de isolatieplaten te verdelen over de metalen profielen en ze erin vast te schroeven, verkrijgt men een stevige draagstructuur die kan dienen als ondergrond voor een één- of tweelaagse bitumineuze waterdichting al naargelang het gekozen isolatiemateriaal.

 Dakdetails
Het spreekt voor zich dat de dakdetails van elk project afzonderlijk moeten worden bestudeerd, maar er zijn toch ook een aantal standaardoplossingen bedacht voor enkele vaak voorkomende situaties. Zo kan men bijvoorbeeld beslissen de functie van de lichtdoorlatende golfplaten te behouden door er een koepel overheen te plaatsen of eventueel weg te werken onder de nieuwe dakbedekking. In dit laatste geval worden er extra profielen over de transparante plaat gelegd en in de dwarsrichting met elkaar verbonden met een metalen band van ca. 10 cm breed. Waar twee dakvlakken met elkaar in aanraking komen kan men de profielen laten doorlopen over de eventuele bakgoot heen tot in de killijn.
Met behulp van een voorgeplooide metalen plaat worden al deze profielen met elkaar verbonden en vervolgens bedekt met de isolatieplaten. Op deze manier kan men de waterdichting moeiteloos van het ene dakvlak in het andere laten doorlopen en zo de oorspronkelijke goot wegwerken. Op dezelfde manier werden er ook oplossingen bedacht voor de afwerking van dakranden, goten en nokken.

Steviger dak
Het Paraplac® - renovatiesysteem biedt dus de mogelijkheid oude daken met golfplaten in vezelcement te renoveren zonder enig boor-, zaag- of reinigingswerk en vormt daarmee een mogelijk antwoord op de steeds strenger wordende wetgeving op dit vlak. De sanering kan gebeuren zonder dat de activiteiten in het gebouw moeten worden gestaakt. Het systeem is zeer licht van gewicht, vrij eenvoudig te plaatsen en wordt volgens Siplast op de markt gebracht tegen een zeer concurrerende prijs. Het nieuwe systeem zorgt er bovendien voor dat het dak een stuk steviger en veiliger wordt, wat niet onbelangrijk is gezien de cijfers die aantonen dat de meeste ongevallen gebeuren op daken die zijn bedekt met oude golfplaten.