Zoeken

Roofs 2001-06-10 Nieuw logo voor Dakmerk: Erkend Kwaliteitskeurmerk

    Paul van der Horst is directeur van Kimmenade Nederland B.V. en sinds 7 jaar als bestuurslid van Dakmerk verantwoordelijk voor het promotiebeleid. In dit interview vertelt hij aan Corry de Ridder, wat marketing voor een dakbedekkingbedrijf kan betekenen en waarom dit ook voor Dakmerk van belang is. En als primeur wordt het nieuwe logo van Dakmerk geïntroduceerd!

Kimmenade behoort tot de oudste dakbedekkingbedrijven in Nederland, vertelt Paul van der Horst. Opgericht in 1905 is het bedrijf gestart als handelsonderneming. Later is begonnen met de uitvoering van dakbedekkingen. Dertig jaar geleden is Kimmenade Nederland begonnen om Novapren te produceren en te verwerken. Een gespoten dakbedekking, naadloos, een uniek product. “Bijzonder voor ons bedrijf, ten opzichte van wat er zich in de markt afspeelt, is dat wij zowel fabrikant als verwerker zijn. Dat is echt uitzonderlijk! Daardoor heeft onze opdrachtgever in feite maar met één aanspreekpunt te maken!”


Marketing georiënteerd bedrijf
Acht jaar geleden is Paul van der Horst bij Kimmenade gekomen. Kimmenade was toen al behoorlijk bezig met marketing. De markt liep op dat moment wat terug. Desalniettemin werd bij Kimmenade besloten om de uitvoering van baanvormige dakbedekkingen geheel af te stoten. Dat kostte wel wat omzet, maar de marge verbeterde. Door zeer consequent met de nieuwe marketing strategie verder te gaan heeft dat ook weer omzet opgeleverd. “Onze marketingstrategie richt zich op het van ‘a tot z’ onderscheidend optreden in de markt. Dat begint al bij het heel actief benaderen van de markt, bijvoorbeeld door telemarketing”. Dat resulteert in heel gerichte afspraken voor de verkopers en “tailor made” offertes. Maar ook de service en nazorg moeten perfect zijn. Daarin speelt Dakmerk een belangrijke rol. Dat heeft te maken met een extra zekerheid voor de klant en dan met name natuurlijk het waarborgfonds. “Opdrachtgevers zijn gewend om garantie te krijgen. Voor extra zekerheid vragen zij om een verzekerde garantie of een gewaarborgde garantie. Bij een verzekerde garantie ontstaat bij schade al gauw een discussiepunt tussen de eigenaar van het dak en de verzekeringsmaatschappij. Dakmerk is zodanig ingesteld dat eerst het probleem voor de klant wordt opgelost ” betoogt Paul van der Horst.

Nieuwe ontwikkelingen
Een van de consequenties van de keuze om uitsluitend het product Novapren te verwerken, is dat men ook steeds op zoek is naar nieuwe toepassingsgebieden voor het product. Zo is door Kimmenade speciale kleine spuitapparatuur ontwikkeld. Vanwege de capaciteit van de bestaande tankwagens en spuitapparatuur was het tot voor kort pas interessant om een gespoten dakbedekking aan te brengen vanaf een oppervlakte van ±1000m2, ongeveer een halve dag productie. Nu is voor kleinere hoeveelheden een spuitunit ontwikkeld op een aanhanger. Het vloeibare materiaal gaat apart naar het werk in een container. De voorbereidende werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden en dan komt de spuitunit. “Door onze marketinginspanningen in het verleden, hebben we een omvangrijke database opgebouwd. Daardoor kunnen we nu putten uit een bron van interessante leads voor deze toepassing.”

De afgelopen jaren heeft Kimmenade zich geconcentreerd op het optimaliseren van de strategie voor de dakenmarkt. Nu is het moment aangebroken om de horizon te verbreden en andere toepassingen te zoeken. Bijvoorbeeld de afdichting van kelderwanden, kelderdecks en afdichting van parkeerdecks. “Wij hebben hier concreet goede ervaringen mee. In het verleden hebben we in Nederland al tientallen projecten uitgevoerd”. Voor baanvormige dakbedekkingen is de hoeveelheid waterdruk bij kelders te groot. Maar twee tot drie meter waterdruk is voor Novapren geen enkel probleem.

Dakmerk onafhankelijk kwaliteitskeurmerk
De afgelopen zeven jaar heeft Paul van der Horst zich ingezet voor de promotie van Dakmerk. Hij is van mening, dat je ook als onafhankelijk instituut aan de weg moet timmeren om je bekendheid te vergroten. Dit is uiteindelijk in het belang van de opdrachtgevers. Er is al heel wat bereikt. De bekendheid van Dakmerk bij de belangrijke doelgroepen is nu ruim 45%. “We zijn nu op een punt gekomen, dat we de bakens een keer moeten verzetten, de promotie inspanningen op een iets andere leest moeten gaan schoeien, een stuk nieuw elan erin brengen”.
Daartoe is een nieuw bureau ingeschakeld en met hen is een visie ontwikkeld, die ons zeer aanspreekt. “Eén van de wijzigingen is dat het logo van Dakmerk gewijzigd wordt. De essentie van de wijziging is, dat er een andere kreet in het logo komt. In plaats van ‘voor erkend vakwerk’ wordt dit ‘Erkend kwaliteitskeurmerk”. Verder wordt het logo wat moderner en strakker. Door deze nieuwe insteek dekt de vlag de lading veel beter, het logo laat meer zien waar Dakmerk voor staat: Onafhankelijk kwaliteitskeurmerk”.

Een operatie in twee stappen
Het wijzigen van een logo heeft nogal wat voeten in aarde. “Daarom hebben we ervoor gekozen om dit traject in twee stappen uit te voeren. Dakmerk gaat in één keer over op het nieuwe logo. Dakmerk erkende bedrijven, volgen gefaseerd.” Dit is mogelijk omdat de herkenbaarheid van de blauwe ruit in het nieuwe logo is gehandhaafd.
Tegelijkertijd zal de nadruk van de promotieactiviteiten komen te liggen op het raadplegen van de website. www.dakmerk.nl zal veelvuldig terugkomen in de uitingen van Dakmerk. De website zal als interactieve vraagbaak gaan dienen. Dat geldt zowel voor eigen leden als voor potentiële opdrachtgevers en ontwerpers. Kennisoverdracht blijft een belangrijk punt bij Dakmerk. Daarom blijven de presentaties voor opdrachtgevers, architecten, maar ook bijvoorbeeld projectleiders van aannemers een belangrijk item in het promotiebeleid.

Marketing en techniek
“Mijn hart ligt op twee plaatsen, enerzijds ligt mijn basis in de bouwtechniek en anderzijds in de marketing waarin ik ook mijn opleidingen heb” vertelt Paul van der Horst. “Het blijft dan ook bijzonder interessant om de visie van het keurmerk en daarmee de belangen van 30 gekwalificeerde dakbedekkingsbedrijven uit te dragen.” De visie die kort en krachtig verwoord is in: Dakmerk: Zekerheid voor onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit.”