Zoeken

Roofs 2001-06-12 Snel, milieubewust isoleren en egaliseren

    Nestaan Holland is al ruim 30 jaar actief als producent van onder andere polyurethaan. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in isolatieproducten werkt nauw samen met het Belgische Isola, waaraan het grondstoffen levert en producten van betrekt. Zo maakt Isola bijvoorbeeld de isolatiemortel Thermogran uit het restafval van Nestaan dat weer distribiteur is en de toepassing verzorgt op de Nederlandse markt. Bij de renovatie van het dak van de Hema (1600m2) in Alphen aan de Rijn hadden we de gelegenheid tot een gesprek met Sijmen Wilkens van Nestaan en Wilfried Blocken van Isola.

Thermogran is een afschotmortel dat voor 93% is ontwikkeld uit CFK-vrije restanten van polyurethaan. Deze restanten worden verwerkt tot een constant granulaat en daarna vermengd met cement en andere stoffen die het materiaal de benodigde en specifieke eigenschappen geven. Behalve dat het brandwerend is, kent het voordelen op het gebied van plasticiteit, consistentie, waterresistentie en belastbaarheid.
Voeg daar nog aan toe dat dit milieuvriendelijke product zeer snel en gemakkelijk te verwerken is, dan is het logische gevolg dat het opgang maakt op de Nederlands markt, zowel de variant voor daken als die voor vloeren.


Geen kopzorgen
In België wordt Thermogran al vier jaar toegepast en laat de markt een duidelijke groei zien. Ook voor Nederland geldt dat de belangstelling toeneemt. “We brengen het onder de aandacht onder de noemer dat deze mortel gemakkelijk een dak laat renoveren zonder verdere kopzorgen. Daarnaast kent het een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en is er snel mee te werken doordat men niet van tevoren grind hoeft af te zuigen,” aldus Blocken.
In verband met de manier van aanbrengen is deze mortel met name geschikt voor grote oppervlakten al worden ook daken van 50m2 voorzien. “Zit men daar onder,” vervolgt Wilkens, “dan is het een kwestie van zelfdoen. De mortel is dan per zak aan te schaffen en kan gelegd worden volgens de bijgesloten instructie.” Blocken raadt evenwel niet aan om als amateur het zelf te doen maar een vloerlegger in te schakelen omdat deze sowieso ervaring heeft met het plaatsen van dekvloeren.

Uitvoerend producent
Een dergelijke ervaring met het plaatsen, heeft Nestaan Holland - zoals de officiële naam sinds 1968 luidt - ook (nog) niet in huis. Het familiebedrijf dat zich bij de oprichting in 1926 voornamelijk bezighield met vlas en zaden is tegenwoordig producent van polyurethaan hardschuim en twee-componenten-systemen. Daarnaast is het actief in de handel van aanverwante isolatieproducten zoals gelamineerde platen, XPS, EPS en glaswol. Van de blokschuimproductie is het merendeel bestemd voor panelen ten behoeve van gevel-, glas- en dakisolatie.
“Onze grote kracht,” aldus Wilkens, “ligt bij het snel kunnen inspelen op maatwerk. We zijn de grote onder de kleintjes en kunnen een service en flexibiliteit bieden die concurrerend is. Door de platte organisatie zijn we in staat snel beslissingen te nemen en kunnen we snel contacten leggen.” Contacten die het bedrijf – wellicht mede door de ligging (Tholen) - al geruime tijd heeft met België.
Via partner Isola werd contact gezocht met een Belgisch bedrijf dat technisch in staat is de isolatiemortel Thermogran goed aan te brengen. Volgens beide heren wordt dat in Nederland vooralsnog onvoldoende beheerst en zijn zij van mening dat een dakdekker deze werkzaamheden niet kan, respectievelijk wil verrichten. Vandaar dat Nestaan serieus overweegt op afzienbare termijn in Nederland gekwalificeerde plaatsers op te gaan leiden. Het is een belangrijke stap in de strategie om nationaal een groter afzetgebied voor de afschotmortel te creëren. En al komen de Belgische plaatsers graag naar Nederland, ze zien hun reistijd toch het liefst zoveel mogelijk beperkt.

Samenwerking BeNe luxe
Het in eigen beheer nemen van de uitvoeringswerkzaamheden zal de samenwerking met Isola weer grotendeels terugbrengen tot productuitwisseling. Immers, Isola is zelf ook “slechts” producent en geen uitvoerder van werken want in België wordt het plaatsen van Thermogran eveneens overgelaten/uitbesteed aan gespecialiseerde aannemers.
Nestaan is exclusief vertegenwoordiger van Thermogran in Nederland. De samenwerking met Isola bestaat al ruim 14 jaar en is het gevolg van het afnemen van twee-componenten-systemen. Bij de productie van de hiertoe benodigde polyurethaan blokken ontstaan rest- of afvalproducten waarin Isola geïnteresseerd raakte. Samen met restproducten van andere bedrijven is Isola dat gaan recyclen met als eindresultaat een zeer milieuvriendelijk afschotmortel dat vervolgens wereldwijd werd gepatenteerd.
Thermogran zelf is ook weer te recyclen. Het kan mee in het gewone bouw en sloopafval om na het vermalen te dienen als basismateriaal voor funderingen in de wegen. Het is evenwel niet te hergebruiken voor dezelfde toepassing.

Ideale ondergrond
Eenmaal aangebracht, wordt de afschotmortel onmiddellijk voorzien van een 3 mm coverlaag waardoor de dakisolatie op dat moment al regendicht is. Een tweede, groot bijkomend voordeel is dat de dakdekker die aansluitend met ofwel een bitumenlaag of PVC gaat werken, een dak krijgt aangeleverd met een hele mooie ondergrond. Juist vanwege het opgeleverde gladde dakoppervlak en de eigenschappen van de coverlaag, behoeft kunststof heel weinig lijm en is in het geval van bitumen slechts een hele kleine hoeveelheid voorstrijkmiddel nodig.
Het product wordt voornamelijk gebruikt bij renovatie waar het eenvoudig een tweede, egaliserende isolatielaag vormt. Het isolerend effect heeft vooral betrekking op warmte-isolatie en in mindere mate op geluid. “En,” vervolgt Blocken “je vermijdt als het ware de sloopwerkzaamheden van bitumen en de afvoer van grind want de originele dakbedekking kan gewoon blijven liggen. Het weegt ook bijna niets. In droge toestand voegt het aan gewicht ongeveer 10 kilo per m2 toe, bij een gemiddelde dikte van zeven centimeter.”
Die dikte van 7 cm is geen standaardwaarde. De dikte is afhankelijk van de aflopen die het dak kent. De mortel is ook te gebruiken om te egaliseren en zo kun je een verloop tegenkomen van bijvoorbeeld 3 naar 10 cm. Maar hogere en lagere diktes komen ook voor.
De juiste benodigde hoeveelheid wordt bepaald met behulp van een berekeningsschema.
De uitkomst daarvan kan worden aangepast na een – inspectie – bezoek aan het dak of op verzoek van de klant.Aanbrengen
Het aanbrengen van de laag afschotmortel en de afwerklaag gaat in één tempo. Er is geen droogtijd nodig voor de onderlaag; de afdeklaag wordt daar direct op aangebracht.
Bij normale weersomstandigheden ligt de dagproductie van een ploeg (3 man) tussen de 200 m2 en 250 m2. Eén man staat beneden, maakt de juiste oplossing en bedient de pomp die de mortel het dak op pompt. Twee man brengen dit vervolgens op het dak aan. Thermogran is een granulaat dat in zakken wordt geleverd en op de plaats van aanbrengen (handmatig) wordt gemengd met water in een vaste verhouding. Om die mengverhouding constant te houden, wordt alleen met de inhoud van hele zakken gewerkt. Ongeacht de staat waarin het dak verkeert, kent de isolatielaag die wordt toegevoegd een standaardsamenstelling. Oftewel, “alles zit in de zak, behalve het water,” aldus Blocken.

Huid
Thermogran wordt relatief droog - althans niet echt nat - aangebracht en dat levert als voordeel op dat er bij regen geen pap ontstaat op het dak. “Qua eigenschappen lijkt het een beetje op de huid van de mens: het water dringt er niet in maar toch kan er wel vocht uit: het is ademend.” Alleen bij erg warm weer is er sprake van wat extra watertoevoeging in verband met het tegengaan van te snel uitdrogen.
Na slechts twee dagen is het dak volledig beloopbaar. De dakdekker kan dan ook na een kleine week aan de gang. Soms zelfs eerder maar het aanbevolen absolute minimum is toch wel drie dagen.

Project: Dakrenovatie HEMA Alphen aan de Rijn

Opdrachtgever: HEMA

Dakdekker: Topdak Dakbedekkingen BV, Edam

Projectduur: Week 15 t/m week 17 2001

Afwerking Thermogran: Koude kleefstof DERBOND S Derbigum DC 446A14

Leverancier: EMPOL BV Delft