Zoeken

Roofs 2001-06-25 Veel tam-tam bij de introductie van nieuwe dakpannen

   De tam-tam moet gaan lopen moeten ze bij Lafarge hebben gedacht voor de introductie van een aantal nieuwe activiteiten en producten. En er werd tam-tam gemaakt. Verspreid over drie avonden werden in heel het land dakdekkers en handelaren vergast op een flitsende presentatie, omlijst met een Tam-tam act waarbij de aanwezigen zelf ook werden aangezet tot ritmisch pannenwerk. Professioneel en samen, dat was de mare.

Om de verwerkers in Nederland op de hoogte te brengen van het nieuws en de ontwikkelingen bij Lafarge werd drie keer een avondvullend speciaal programma georganiseerd. Na ontvangst met koffie in een ruimte met dakpresentaties werden alle genodigden verzocht in een zaal plaats te nemen. Bij het betreden van de zaal kreeg iedereen een stalen (kook)pan uitgereikt met een houten pollepel. De ceremoniemeester gaf uitleg: “Terug naar de basis, de pan.” Enthousiast kreeg hij alle aanwezigen ritmisch aan het rammen en met wat fantasie klonk het nog ook. Toen de laatste roffel was weggestorven kon Peter van der Kruijssen, de commercieel directeur Lafarge Dakproducten BV beginnen met zijn presentatie. Met behulp van videobeelden en overzichten schetste hij in het kort het volgende beeld: “De huidige markt wordt gekenmerkt door de snelheid van werken en verwerken tegen een zo hoog mogelijk economisch rendement. Verwacht wordt dat, nadat de VINEX locaties zijn volgebouwd, het aandeel nieuwbouw zal afnemen en het aandeel renovatie zal stijgen. Dit vergt, in combinatie met de eerder genoemde snelheid, een soepel en snel werkende organisatie met een hoge servicegraad. Naast service zijn nieuwe producten en diensten nodig. Met de introductie van nieuwe producten en diensten dekt de naam RBB niet langer de lading en is gekozen voor een nieuwe naam. De naam RBB wordt geassocieerd met betonnen dakpannen. Omdat het bedrijf meer doet dan alleen betonnen dakpannen is derhalve besloten in Nederland voortaan onder de vlag van het moederbedrijf Lafarge te opereren en wel onder de naam Lafarge Dakproducten BV.
De naam RBB blijft bestaan en omvat, hoe kan het ook anders, het assortiment betonnen dakpannen dat werd uitgebreid met een nieuwe, grotere sneldekpan.”
Met het onder de aandacht brengen van de nieuwe companybrochure ‘Samen is het goed Daken doen’, tevens het motto van de bijbehorende campagne die nadrukkelijk gericht is op de samenwerking met de dakdekker, besloot Van der Kruijssen zijn verhaal.

Sneldek XL
Technisch adviseur John Kouwenhoven nam daarna de presentatie over met nadere uitleg over nieuwe pannen zoals de Sneldek XL. Dit is een extra grote dakpan (365 x 480 mm), zo’n 25% groter dan een traditionele dakpan en geschikt voor grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten. Met de XL kan een dak sneller gedekt worden tegen geringere kosten. Per vierkante meter zijn slechts 7,5 XL dakpannen nodig. Het gewicht van de XL is slechts 0.7 kg zwaarder dan de gangbare betondakpannen waardoor per vierkante meter 6 kg/m2 gewicht wordt bespaard. Doordat er minder pannen per vierkante meter worden gelegd zijn er ook minder panlatten nodig en nemen vanzelfsprekend ook de kosten voor (het aanbrengen van) die latten af.
De XL is voorzien van een 7 mm bredere zijsluiting waardoor de regendichtheid is gegarandeerd. De maximale latafstanden en minimale overlappingen zijn afgestemd op de Nationale BRL hellende daken, de BRL 1513. De overlappingen zijn gelijk gebleven. Tussen de 15 en 20° is de minimale overlap 95 mm. Voor 25 tot 30°is dit 85 mm en boven de 30° blijft dit 75 mm. Ook het windlabyrint is gelijk gebleven, de ophangnokken zijn versterkt en er is een oplegging aangebracht op vier punten in plaats van twee. De Sneldek XL die leverbaar is in de kleuren Hollands rood en zwart spelen naar verwachting in op de vraag naar een kortere bouwtijd tegen geringere kosten.


Ceris
Niet alleen is er een groot formaat betonpan aan het assortiment toegevoegd, ook een groot formaat Keramische pan maakt onder de naam Ceris nu deel uit van het leveringsprogramma. Met deze vierde productlijn wordt verwacht, te kunnen voldoen aan de vraag naar duurzaam, natuurgetrouw en licht bouwen. De modellen Ceris OVH plus en Ceris FD zijn daarbij speerpunt. Beide productlijnen worden op de markt gebracht met vrijwel alle denkbare hulpstukken en services waaronder een korte levertijd zoals die tot nu toe gebruikelijk is. De dakdetails blijven daarbij ongewijzigd.
Bij de Ceris-lijn is gekozen voor de gangbare panmodellen die karakteristiek zijn voor de Nederlandse markt, de OVH en een Romaanse dakpan. Beide als groot formaat pan met de onder XL genoemde voordelen. De OVH is verkrijgbaar in de kleuren natuurrood, koperrood, blauwgrijs voldonker en zwart vol donker. Vol donker is een donkere engobe op een donkere scherf. De Ceris OVH plus is ook leverbaar in de geglazuurde uitvoeringen groen, blauw, bruin en zwart. De FD, het Romaanse model, is een volledig nieuw ontworpen groot formaat keramische dakpan met dubbele kop- en zijsluitingen. Standaard is de pan voorzien van een schroefgat, zodat montage aan de gevel eenvoudig is uit te voeren. Gevelbeëindigingen kunnen worden afgewerkt met gevelpannen. Ook een breedte-indeling zonder gevelpannen is mogelijk door middel van toepassing van een dubbele welpan ter plaatse van de beëindiging. De FD is verkrijgbaar in de kleuren natuurrood, koperrood, en zwart. De geglazuurde uitvoeringen zijn blauw en bruin.
De Ceris dakpannen zijn door een goede sluiting al toepasbaar op flauwhellende daken vanaf 22° zonder extra voorzieningen aan het onderdak mits het dakelement als zodanig voldoet aan de Nationale richtlijn BRL 0101 en BRL 1513. Tussen de 15 en 22°dakheling verstrekt de afdeling Dakservice een technisch advies op maat. Uiteraard voldoen de Ceris pannen aan alle Europese eisen en wordt de eerste tien jaar volledige garantie gegeven op product- en verwerkingskosten.

Voor de grootschalige bouwmarkt tenslotte zijn er de pannen Ceris Hanseat 35 en Ceris Muritzer. Ceris Hanseat 35 is toepasbaar bij renovatiewerken door de variabele panlatafstanden. Ceris Muritzer is een vlakke muldenpan in groot formaat. Voor het herdekken van daken met een onderdak in goede staat kunnen zonder technische aanpassingen Ceris Standard pannen worden gebruikt met een panlatvariabele van 70 mm.
Het spreekt voor zich dat van alle pannen en modellen een uitgebreide productbrochure is te verkrijgen. Of groot formaat pannen hiermee doorbreken op de Nederlandse markt ? Aan Lafarge zal het in elk geval niet liggen.