Zoeken

Roofs 2001-06-31 Nieuwslijn

    Openhuis EPDM Systems B.V. te Lemelerveld groot succes.
Op woensdag 9 mei j.l. hield EPDM Systems B.V. in het nieuwe bedrijfspand aan de Handelsweg 20 te Lemelerveld open huis. Er waren meerdere presentaties over onder meer het aanbrengen van EPDM membranen op het dak en een fotopresentatie van het bouwproces van het pand. Die werd afgesloten met een bezichtiging van het dak waarop alle systemen die mogelijk zijn met EPDM werden toegepast. Met als pronkstuk een dakterras met verschillende groendaken en dakbeplanting.”
EPDM Systems B.V., is exclusief importeur van Prelasti EPDM dakbanen voor heel Nederland. Door de snelle groei van het bedrijf, dat in 1997 officieel zijn introductie maakte op de bouwbeurs in Utrecht, kon een nieuw bedrijfspand niet langer uitblijven. Dit kan plaats bieden aan de verwachte groei in personeel naar 10 medewerkers binnen de komende 3 jaar en weerspiegelt het vertrouwen in de toekomst.
Henk Brouwer, directeur en eigenaar van EPDM Systems B.V. vertelde onder meer over het ontstaan van het bedrijf, het gevolg van de perspectieven die hij zag in EPDM als alternatief voor de traditionele dakbedekkingmaterialen. Vervolgens ontwikkelde hij samen met een aantal kennissen een vulkaniseermachine om de naadverbindingen 100% betrouwbaar te maken. In 1996 zocht de Belgische fabrikant Prelasti contact, waarna EPDM Systems B.V.werd opgericht om het product in Nederland te gaan verkopen. Edwin van Dijk vervolgde het betoog van Brouwer met een relaas over de twee hoofdgroepen die het bedrijf hanteert: EPDM membranen en EPDM stroken.

Nieuw systeem gescheiden inzameling bouwafval
Sortibouw heeft een landelijk systeem voor de gescheiden inzameling van bouwafval in Nederland ontwikkeld. De campagne voor de invoering van het systeem in Nederland start in de regio Rotterdam. Sortibouw en HIBIN betrekken in overleg met de gemeente Rotterdam een aantal aannemers bij een pilot van het nieuwe landelijke systeem voor de gescheiden inzameling van bouwafval. De pilot duurt van 1 juni tot 1 december2001. De invoering van dit systeem leidt tot verbetering van de recycling van verpakkingsafval en tot kostenbesparingen bij de aannemer en binnen de bouwwereld.
In de bouwketen ontstaat minimaal 55.000 ton folie-, karton- en houtafval op de bouwplaats. Sortibouw heeft een nieuw landelijk systeem voor gescheiden verpakkingsmateriaal vanuit de tuinbouwsector ontwikkeld waar deze systematiek al enige jaren met uitstekende resultaten wordt toegepast. Het nieuwe landelijke systeem voor gescheiden inzameling van bouwafval verandert het afvalproduct in een grondstof met een positieve waarde. De aannemer heeft, bovendien direct een ordelijke bouwplaats door gebruik te maken van deze methode.
Bij de Stichting Bouwverpakking en Milieu 026 - 3633545 kunt u meer te weten komen over de voordelen van dit nieuwe systeem.

Bestek- en informatie service
Troelstra & de Vries B.V., fabrikant van bitumineuze dakbedekking, heeft een nieuwe Bestek- en informatie service ontwikkelt op Cd-rom. Met behulp van deze Cd-rom kunnen o.a. architecten, e.a. voorschrijvers een compleet bestek aanmaken volgens STABU of een neutrale bestektekst.
Kwalitatief hoogwaardige dakbedekkingconstructies liggen ten grondslag aan deze bestekservice, waarbij de gebruiker begeleid wordt in de te maken keuzes die beginnen bij de onderconstructie en eindigen bij de bovenste afwerklaag van het dak. Ter ondersteuning is het complete technische handboek van Troelstra & de Vries opgenomen en kunnen bijvoorbeeld details in kleur uitgeprint worden. Verder zijn opgenomen het VB/NEN-coderingssysteem bitumineuze dakbedekking, de KOMO attest-met-productcertificaten van o.a Garantgum APP en Varyflex SBS dakbanen.
Ook vermeld zijn de Venedak verzekerde productgarantie en de Venedak verzekerde All-in projectgarantie.
Verdere informatie over deze Cd-rom is verkrijgbaar bij: Troelstra & de Vries B.V., tel: 0515-533000, fax: 0515-533111 of per E-mail aan info@troelstra-devries.nl.

www.subsidies.nl
Nederland is met ingang van 21 mei een belangrijke website rijker. Op www. subsidies.nl vindt u goed gerangschikte, overzichtelijke informatie en advies over 1000 nationale en Europese subsidieregelingen. Met de nieuwe site behoort het tijdrovende zoeken naar overheidsgeld voor professionals binnen bedrijven, overheden en de zakelijke dienstverlening voorgoed tot de verleden tijd. www.subsidies.nl is een initiatief van Subsidie Infopunt B.V.
De site bevat tevens een overzicht van de meest gebruikte regelingen in een groot aantal branches, tips om uw aanvragen te verbeteren, interessante links van regelingen, brochures, aanvraagformulieren, wetteksten, etc. die men kan downloaden en printen.
Actueel subsidienieuws is een van de onderdelen van de nieuwe website die abonnees tevens de mogelijkheid biedt om tegen betaling online advies te vragen bij een van de subsidieadviseurs van Subsidie Infopunt B.V. Voor meer informatie: Erwin Seinen, tel: 074 - 243 44 93,
e-mail: erwin.seinen@subsidies.nl

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (P.B.M.’s)
North Safety Products Europe, de firma achter de eerste PVC handschoen, brengt een aantal nieuwe Beschermingsproducten op de markt. Op het  gebied van oogbescherming is dat de ‘Oval’, een lichtgewicht veiligheidsbril, waarvan het montuur is gemaakt van corrosie en allergievrij titanium en die kan worden geleverd met CR39, polycarbonaat of gehard glas en met plano of correctieglazen.
De nieuwe ‘NORTH Modulo’ lashelm biedt een ideale combinatie van hoge bescherming, flexibiliteit en optimaal comfort. Dankzij het grote beschermingsoppervlak biedt de North Modulo ook bescherming voor het hoofd, de oren en de keel. Voorts worden nog de ‘Jaguar gehoorbeschermer.’ Geïntroduceerd en een nieuwe nitril handschoen.
Tenslotte biedt het bedrijf een complete lijn van valstopapparaten, harnassen en accessoires, ontwikkeld op de afdeling valbeveiliging te Middelburg, waar men ook graag alle pasklare oplossingen laat zien. Voor meer info: tel 0118-656400, fax 0118 – 627535 en E-mail: northmarketing@northsafety.nl

Conclusie NGN: nieuw licentiebeleid Microsoft bijzonder
nadelig voor zakelijke gebruiker

De Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN) heeft in een open brief aan de directie van Microsoft haar bezwaren geuit tegen Microsoft’s nieuwe licentiebeleid. Volgens de NGN is dit nieuwe licentiebeleid namelijk bijzonder nadelig voor de zakelijke gebruiker.
Microsoft zal met het zogenoemde ‘Software Assurance Program’ per 1 oktober 2001 de bestaande upgrade policies gaan vervangen. Dit nieuwe licentiebeleid zal naar overtuiging van de NGN bij een overgrote meerderheid van haar leden (86 procent) en uiteraard ook bij andere zakelijke gebruikers leiden tot een forse toename van de licentiekosten. De kostenstijging bedraagt tussen de 100 en 225 procent bij het gebruik van Microsoft Office in de periode 2002-2005.
De aanleiding om deze open brief te versturen werd gevormd door de vele verontruste en verontwaardigde reacties uit de gelederen van de ca. 4000 NGN leden, die werkzaam zijn bij diverse organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. De open brief is te vinden op www.ngn.nl/press/230501.doc.

Transparante architectuur
Bij Bouwen met Staal is de brochure Transparante architectuur verschenen. Dit is de Nederlandse vertaling van de brochure Transparant Architecture, eind vorig jaar gepubliceerd door van het International lron and Steel Institutie (IISI). De brochure handelt over de relatie tussen de ruimte binnen en de ruimte buiten het gebouw, tot stand gebracht door transparant uitgevoerde gebouwdelen als daken, gevels of vloeren. Het samengaan van deze gebouwdelen met een ijzer- of staalconstructie komt daarbij ook aan de orde. De 32 pagina’s tellende publicatie laat dat zien aan de hand van 31 bijzondere projecten uit de gehele wereld. De brochure is te bestellen bij: Bouwen met Staal, Rotterdam, telefoon: 010-411 50 70, fax (010) 412 12 21, e-mail info @ bouwenmetstaal.nl.

Dakmeesters gaan digitaal!
De Dakmeesters zijn op het net. Vijfentwintig deelnemers van de Stichting Dakmeester presenteren zich met een uniforme website op het internet. ‘Dakmeesters gaan digitaal’ is een initiatief van de Stichting Dakmeester om de particuliere en professionele klant nog beter te informeren en van dienst te zijn. Stichting Dakmeester Stichting Dakmeester is een krachtenbundeling van producenten en verwerkers van dakmaterialen. Het predikaat ‘Dakmeester’ verdienen de deelnemers door bewezen expertise en deskundigheid. Een garantie voor uitstekende service en vakkundige, op maat gesneden oplossingen. Digitale Dakmeesters De Stichting presenteert zich al sinds januari 1999 op het net. Om iedere Dakmeester een digitaal gezicht te geven en de klant alle mogelijkheden te bieden om ook via het internet in contact te komen met dakspecialisten, werd de algemene site uitgebreid. In samenwerking met IT-bedrijf Wortel werden subsites ontwikkeld voor de individuele Dakmeesters. De uniforme presentatie accentueert het collectief ‘Dakmeesters’. Daarnaast maakt de eigen invulling van de site individuele profilering mogelijk. De Dakmeesters zullen, onder begeleiding van Wortell, e-business ontwikkelen tot onderdeel van hun bedrijfsstrategie. website: www.dakmeester.nl.

Kelders Dakmaterialen
Kelders Dakmaterialen BV heeft haar vestiging te Utrecht verplaatst van de Groenewoudsedijk naar de Tennesseedreef 28. Een zusterbedrijf heeft daar dit jaar al haar intrek genomen in een geheel nieuw pand dat alle mogelijkheden biedt qua opslag en distributie. De volledige adresgegevens zijn nu: Kelders Dakmaterialen BV, Tennesseedreef 28, 3565 CJ Utrecht. Tel. 030-296 10 32, Fax 030-296 28 30

Dach+Wand
De internationale vakbeurs Dach+Wand, die van 23 tot 26 mei plaats vond te Essen kende dit jaar 498 deelnemers, waarvan ongeveer 40% voor de eerste keer deelnam. De organisatie spreekt van een groot succes en van tevredenheid bij de standhouders die zeer te spreken waren over de vakkennis van de bezoekers. Van de aanwezige buitenlandse bezoekers uit 20 landen, kwam 47% uit Nederland. Een steekproef leverde op dat meer dan de helft van de bezoekers concrete plannen heeft na dit beursbezoek.

EPDM …., en toch anders.
Aliso B.V. te Breda heeft in samenwerking met de Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkings- branche te Nieuwegein een speciale EPDM-cursus voor dakdekkers opgezet die door een eerste groep met goed gevolg is doorlopen. Medewerkers van een aantal dakbedekkingbedrijven hebben zich hierbij de algemene kennis over het materiaal EPDM en de onderlinge verschillen tussen de diverse fabrikaten eigen kunnen maken. Er is blijkens de ruime overtekening van de cursus bij dakdekkerbedrijven duidelijk behoefte aan meer kennis over het materiaal EPDM en de verwerking ervan. Ten onrechte wordt door velen gedacht dat alle EPDM kunststofdakfolies dezelfde materiaalspecificaties en verwerkingseigenschappen hebben. Vooral de grote verschillen in naadverbindingstechniek leiden veelvuldig tot problemen tijdens de uitvoering. Dat geldt in het bijzonder als wordt getracht EPDM-dakfolie van verschillende fabrikaten met elkaar te verbinden. Dat zal namelijk zelden of nooit een duurzame lasnaad opleveren. Naast de algemene orientatie op EPDM kunststofdakfolies hebben de cursusdeelnemers zich verder kunnen specialiseren in de verwerking van het materiaal NOVOtan van SaarGummi GmbH uit Wadem-Büschfeld (D). SaarGummi heeft ruim 3 0 jaar ervaring met EPDM banen en men beschikt reeds over 15 jaar praktische ervaring met een therinische naadverbinding voor EPDM. De EPDM-

Windbelasting
Bezoekers van de vernieuwde internetsite www-rockwool.nl kunnen vanaf nu de nieuwste versie van Rockwind 2001 downloaden. Dit windberekeningsprogramma is voor architecten, dakdekkers en aannemers een handig hulpmiddel bij het ontwerp en de uitvoering van vlakke daken.
Rockwind is 3,5 MB groot en draait op alle gangbare systemen vanaf Windows 95. Nadat de gegevens van het gebouw en het windgebied zijn ingevoerd, berekent het programma de windbelasting. Architecten kunnen vervolgens berekenen of het gekozen systeem toepasbaar is in het betreffende windgebied. Dakdekkers en aannemers kunnen met Rockwind bepalen hoe de dakisolatie en dakbedekking bevestigd moeten worden. Voor direct mechanisch bevestigde systemen berekent Rockwind bovendien hoeveel bevestigingsmiddelen vereist zijn. Tevens is het mogelijk een print te maken van de mogelijke bevestigingspatronen.