Zoeken

Roofs 2001-08-08 MKB in dakenverhuur?

    Novem, de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu, heeft een Duurzame Energie-scan Industrie ontwikkeld die vaststelt hoe een industrieel bedrijf het best aan energiebesparing kan doen. De scan is gebaseerd op drie opties: zelf investeren in duurzame energie, het inkopen van groene stroom of het meewerken aan/bevorderen van initiatieven van derden zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van dakoppervlak voor plaatsing van zonnecellen. Komt daarmee, na de zenders voor mobiele telefonie, een tweede nevenfunctie voor het dak in zicht?
Het Midden- & Kleinbedrijf in Nederland (MKB) is nauwelijks bezig met energiebesparing. Volgens MKB-Nederland weten veel branche-organisaties nog (te) weinig van de voordelen en vooral hoe die kunnen worden behaald. Alternatieve energiebronnen vindt men vooral onrendabel en omslachtig.
Een ECN-rapport wees onlangs uit dat er wel degelijk bespaard kan worden en dat de houding van branche-organisaties moet veranderen. Met name PV- (photovoltaïsch) of zonnecollectoren bieden kansen. Kansen die ook de dakenbranche weer in de belangstelling zetten.


Energie-informatiecentrum
Energiebesparing lijkt voor een ondernemer alleen actueel indien hem dat zonder bijkomende zaken financieel voordeel oplevert. Weliswaar geïnteresseerd, heeft hij normaalgesproken geen tijd zich te bemoeien met subsidies en fiscale regelingen die ermee gemoeid zijn.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat financiële voorlichting absolute voorwaarde is bij het interpreteren van een energie-advies. En die ontbrak in het verleden (toen energiebedrijven als adviseur optraden) meestal, zo stelde ECN, -dat in opdracht van Novem onderzoek deed naar de rol die branche-organisaties kunnen spelen tussen overheid en bedrijfsleven-, vast.
Volgens MKB Nederland zijn de huidige energiebesparingactiviteiten versnipperd en worden ze ad hoc uitgevoerd. De vereniging streeft naar duidelijkheid en structuur en pleit voor de oprichting van een - duurzaam - energie-informatiecentrum dat zich richt op het MKB. Duurzame energie past namelijk in de trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mensen willen steeds vaker weten hoe een product tot stand komt en hoe een bedrijf met het milieu omspringt. Met de DE-scan-Industrie hebben bedrijven hiertoe een eenvoudig, op de praktijk toegesneden instrument in handen. Met een beperkte inspanning is in twee maanden duidelijk waar de grootste kansen liggen om duurzame energie toe te passen en daarmee concreet invulling te geven aan duurzaam produceren. De DE-scan-Industrie biedt bedrijven naast de technische mogelijkheden ook inzicht in de financiële en juridische consequenties. Het is bovendien geschikt voor zowel grote als kleine industriële bedrijven, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn”.

Inkoopcombinatie
In 2000 is het door de overheid gefinancierde Milieu Actie Plan (MAP) gestopt en zijn diverse energiebesparingacties verdwenen. Willen branche-organisaties inspringen in het gat dat is ontstaan, dan zullen zij om te beginnen onafhankelijke en betrouwbare informatie moeten verschaffen. Bijvoorbeeld vergelijkende testen van energiebesparende producten waaraan grote behoefte is. Is specifieke kennis zelf niet in huis, dan zullen branche-organisaties deze moeten halen bij energiebedrijven om aansluitend een belangrijke rol te spelen bij het gezamenlijk inkopen van energie en dienstverlening. De ruim 130.000 leden van MKB Nederland zouden toch minstens kortingen kunnen bedingen bij energieleveranciers, onder meer door het vormen van inkoopcombinaties. Of MKB Nederland inderdaad tot de oprichting van een energie-inkoopcombinatie kan overgaan, blijft evenwel een vraag. Naar het schijnt willen een paar grote branche-organisaties binnen het overkoepelende MKB Nederland graag op brancheniveau inkoopcombinaties vormen en richt het merendeel van de overige zich vooralsnog liever op traditionele besparingsmaatregelen, die een kortere terugverdientijd hebben.

Verdienen aan dakoppervlak
Hoe het MKB wel kan “besparen” op - of eigenlijk “verdienen” aan -, energie is door middel van het ‘verhuren’ van het dakoppervlak van bedrijfsgebouwen voor de opstelling van zonnepanelen. De aldus opgewekte zonnestroom zou tegen een korting te verreken zijn met de stroomleverancier. Een deel van het financiële voordeel dat - naast de milieuvriendelijkheid -, aldus behaald kan worden, zou de dakenbranche ten goede kunnen komen.
Kortom, door winst te boeken met duurzame energie, kan het MKB de dakenbranche een goede dienst bewijzen. De Duurzame Energie-scan Industrie laat duurzame energie opties bij (industriële) bedrijven tegenwoordig vrij snel vaststellen. Deze kunnen wezenlijk bijdragen in het (verder) vorm geven van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Net als het breder benutten van het dak.
Uit het rapport

Duurzaam
Drie duurzame technologieën werden gehanteerd bij het interpreteren van energie-advies: gebruikt: zonnecellen, zonneboilers en warmtepompen.

Zonneboilers
Deze zijn vrij bekend want in 1998 werd al de dertigduizendste geïnstalleerd en dat aantal groeit nog elke maand met ruim 1000 stuks. Bedrijven tonen zich echter nog niet echt enthousiast voor het gebruik van zonneboilers. Nog geen procent van de aanvragen voor subsidie is afkomstig uit het bedrijfsleven terwijl het voor grote warm-watergebruikers, zoals de horeca, hotels en kampeerbedrijven toch aantrekkelijk is.

Zonnecel
Photovoltaïsche energie of zonnecellen wekken stroom op via zonlicht. De zonnecel wordt op termijn wellicht een steeds belangrijker en duurzame energiebron, zo wees het onderzoek uit. De hoge kostprijs doet een snelle ontwikkeling stagneren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onder invloed van het rijk, met name energiebedrijven en gemeenten in zonnecellen investeren. Energiebedrijf Nuon heeft bijvoorbeeld PV-panelen een vaste plaats gegeven binnen het beleid en wil daarmee niet alleen een voortrekkersrol innemen maar ook 's lands grootste opwekker van duurzame energie worden.
PV- (photovoltaïsch) of zonnepanelen produceren gelijkstroom die met een inverter wordt omgezet in wisselstroom. Bij grootschalige projecten zijn dat centrale inverters maar tegenwoordig zijn er ook kleine panelen beschikbaar waarbij de inverter is geïntegreerd met het paneel en die direct op een wandcontactdoos kan worden aangesloten. De investering in zonnepanelen is momenteel echter nog hoog en dat maakt subsidies noodzakelijk.

Warmtepomp
Veelbelovend maar nog nauwelijks bekend (In heel Nederland nog geen 100 woningen), is de warmtepomp, die in de utiliteitsbouw stilaan met steeds meer succes worden ingezet. Het gaat hierbij vooral om kantoorpanden waar de warmtepomp ook een koelfunctie heeft zoals bijvoorbeeld een koppeling met energieopslag in de grond. Deze systemen zijn grootschalig nu al commercieel erg interessant, wanneer het gaat om ruimtes met een koelvraag van minimaal 300 MWh in de zomer.