Zoeken

Roofs 2001-08-16 Scheepvaartmuseum heeft primeur Permo sec®

    Op het terrein van de Amsterdamse Marine-academie bevindt zich het nieuwe depot van het Scheepvaartmuseum. De glanzende dak- en gevelpanelen uit titanium accentueren het opvallende ontwerp van architecte Liesbeth van der Pol. De opslagruimte van het museum bestaat uit drie delen die zijn opgetrokken uit beton en omhuld door een staalconstructie. Aan de buitenkant van dit staalskelet zijn geïsoleerde houten dak- en gevelpanelen bevestigd, afgewerkt met een titanium dakbedekking die direct werd aangebracht op de Permo sec®, de nieuwe dampopen waterkerende scheidingslaag van Klöber
“Het is de eerste keer dat dit nieuw product naar aller tevredenheid werd verwerkt in een project. Het gebouw kreeg op het gebied van vormgeving al de nodige aandacht en wij willen die aandacht richten op de nieuwe scheidingslaag,” aldus Edwin Vermeulen van Klöber West Europa.
Het nieuwe depot verscheen naast het eigenlijke Scheepvaartmuseum op een terrein van de marine en is in verband met de veiligheid omgeven door een muur. Voor het aan- en afleveren van museumstukken is toegang tot dit gebouw alleen mogelijk vanaf het marineterrein.
Van buiten zie je alleen drie grote, aaneengeschakelde torenvormige koepels van 18 meter hoog, terwijl het gebouw toch 90 meter lang is, 15 meter breed en een totaal vloeroppervlak heeft van ruim 4.000 vierkante meter. De totale kosten van het gebouw bedragen circa 15 miljoen gulden.

Architectuur
De opslagruimte is ontworpen volgens het ‘huis in een huis’-principe en bestaat uit een betonnen kern van twee verdiepingen, waarin zich de opslagruimtes bevinden. Deze betonnen kern wordt omsloten door een staalskeletconstructie die alle apparatuur herbergt voor het regelen van het binnenklimaat. De opgeslagen collecties verlangen namelijk optimale condities in de zin van klimaatbeheersing.
De architectuurlijn van het gebouw wordt bepaald door deze staalconstructie in combinatie met de titanium gevel- en dakpanelen. Architecte Liesbeth van der Pol koos vooral uit oogpunt van duurzaamheid voor een titanium dakbedekking. Bovendien sluit dit materiaal nauw aan bij de betongrijze binnenwanden.


Constructie
Begonnen werd met de bouw van de afzonderlijke opslagruimtes uit beton waaromheen aansluitend de staalskeletconstructie werd opgetrokken. De tussenliggende ruimte werd onder meer gebruikt voor trappen en gangen die ook in de drie koepels zijn terug te vinden.
Dak en gevel zijn van binnen naar buiten op identieke wijze opgebouwd: bevestigd aan de staalskeletconstructie werden eerst - uit 10 mm gelijmde waterbestendige triplex - houten paneelelementen aangebracht, gevolgd door 120 mm isolatiemateriaal en weer 10 mm triplex. Zowel de gevel als het dak werd bekleed met de dampopen waterkerende scheidingslaag Permo sec® die werd aangebracht door de firma Ridder Metalen Dak- en Wandsystemen uit Zwaag.
Direct op die scheidingslaag zijn de dak- en gevelpanelen uit titanium aangebracht. Op het dak is gebruik gemaakt van titanium dakbanen met staande felzen, voor de gevelbekleding zijn titaniumpanelen gebruikt.


Hoogwaardige scheidingslaag
De veilige dampopen waterkerende scheidingslaag voor hellende metalen daken en gevels Permo sec® werd door Klöber ontwikkeld in nauwe samenwerking met producenten van metalen daken en gevels. Het product wordt geleverd op rollen van 25 m lang en 1,5m breed en is onafhankelijk van legrichting toepasbaar vanaf geringe dakhellingshoeken. Naast het verbeteren van de geluidsdemping tot ca. 6dB, kent het goede bouwfysische eigenschappen die direct zijn af te leiden uit de opbouw: een 8 mm dikke polyamide monofilament-mat, verbonden met een 3-laags dampopen waterkerende onderdakfolie.
Op deze wijze ontstaat bij het leggen een functionele veiligheidsafstand tussen metaaldak en onderconstructie. Condens, regenwater en bouwrestvocht kunnen dankzij de permanente afstand die de monofilament-mat toevoegt tussen metaal en dakbeschot veilig in de goot worden afgevoerd.
De robuuste mat vangt ook mogelijke wrijvingseffecten op die door verschil in uitzetting tussen onderconstructie en metaalbedekking kunnen optreden. Metaalvervorming wordt tegengegaan omdat de mat de druk verdeelt die ontstaat bij belopen of bij het gebruik van felsmachines. Bovendien maakt de functionele veiligheidsafstand tussen metaaldak en onderconstructie het onmogelijk dat de onderdakfolie aan het titanium kleeft. Door de 3-laags opbouw van Permo sec® ligt het dampopen waterkerende membraan (µd-waarde 0,02 m) veilig tussen twee beschermende vezelvliezen en blijft het aldus ook na mechanische belasting volledig in tact.De scheidingslaag kan zowel bij koud- als warmdakconstructies worden toegepast.

Dankzij de nieuwe scheidingslaag kregen de gevels en het dak van het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam al tijdens de bouwfase de noodzakelijke montagedekking tegen weersinvloeden. De kil- en hoekkeperconstructies op het dak met een helling van slechts 4,17 graden, lieten zich zonder extra werkzaamheden probleemloos afdekken. De elasticiteit van het materiaal zorgde ervoor dat lichte oneffenheden in de onderliggende constructie konden worden gecompenseerd. Kortom, kunst ligt nu in kunst.

Projectgegevens:

Project: Nieuwbouw depot Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Haarlem
Architect: Atelier Zeinstra van der Pol, Amsterdam
Aannemer: Aannemingmaatschappij J.P. van Eesteren BV, Amsterdam
Advies: dgmr raadgevende ingenieurs bv, Arnhem
Dakbedekking: titanium, Architectural TIMET, Toronto, Canada
Dakelementen/isolatie: Sandwichpanelen, Isodek Dakbouw BV, Amsterdam
Scheidingslaag: Permo sec®, Klöber West Europa, Zeist
Uitvoering dak en gevel: Ridder Metalen Dak- en Wandsystemen, Zwaag