Zoeken

Roofs 2001-09-07 Nieuwslijn

   Forum voor Europese Firestone Dealers
Firestone Building Products Europe heeft onlangs in Brussel een driedaags forum gehouden voor alle Europese dealers van Firestone RubberGard® EPDM daksystemen. Tijdens deze samenkomst werd een korte terugblik gegeven op de bedrijfsactiviteiten in de laatste 10 jaar.
Sinds de introductie van Firestone RubberGard EPDM op de Europese markt in 1990, is het product bezig met een flinke opmars. Om deze groei van EPDM daksystemen te ondersteunen, heeft Firestone Building Products Europe nieuwe sales & marketing programma's ontwikkeld. Eén van deze nieuwe programma's is de Firestone SpecTool™ CD-rom, een interactief softwareprogramma dat op basis van een eenvoudige vragenlijst voor elk project een lastenboek voor Firestone EPDM dakbedekkingssystemen uitwerkt en afdrukt. De vragenlijst is vrij gedetailleerd waarmee het lastenboek aangepast kan worden aan het profiel van de gebruiker, de dealer, de dakdekker of de architect.
De CD-rom is een belangrijke uitbreiding van de bestaande technische ondersteuningsprogramma's zoals het automatisch calculatieprogramma, de gedetailleerde technische richtlijnen (inclusief CAD installatietekeningen) en de intensieve training van de erkende dakdekker.

De introductie van nieuwe brochures in combinatie met een Europese advertentiecampagne zullen verder bijdragen tot de promotie van Firestone EPDM daksystemen. Om haar marktaandeel in de dakbedekking van particuliere woningbouw te vergroten, heeft Firestone Building Products een 8 pagina brochure ontwikkeld speciaal voor de toepassing van Firestone EPDM daksystemen in de woningbouw.

Voor meer informatie over de nieuwe programma's voor Firestone EPDM Dakbedekkingssystemen, Tel. 046 475 93 45.Mawipex
Handelsmaatschappij Mawipex heeft zijn assortiment uitgebreid met EPDM-doorvoeren, HWA’s en heksenhoeden die snel en eenvoudig kunnen worden bevestigd met de BossCover EPDM Splice-Tape ring, een dubbelzijdig zelfklevende ronde of rechthoekige ring die de vorm van een HWA of afvoer perfect volgt. De ring leent zich voor alle afmetingen. De voordelen bestaan onder andere uit betere afdichting en - in combinatie met EPDM-tape-, de directe volledige waterdichtheid.

‘Groot nieuws’
Onlangs is Europees grootste keramische dakpan type “DS-8” op de markt gebracht en nu wordt de geheel vlakke dakpan type “S-9” geintroduceerd.
In optische zin is er veel meer veranderd dan in technische zin. Onderscheidend is de oppervlaktebehandeling; het dichten van de poriën om het oppervlak zo vuilwerend mogelijk te maken zonder de technische kwaliteit aan te tasten. Nelskamp doet dit met een flexibele coating die kunststoffen bevat en plastisch blijft, hierdoor zijn oppervlaktespanningen door o.a. temperatuurwisselingen goed op te vangen.
De nieuwe modellen type “DS-8”, een panmodel met een symmetrische golf en de nieuwe vlakke dakpan “S-9” bieden veel mogelijkheden.
Het model “DS-8” heeft met 8 pannen per m2 en een gewicht van nog geen 4 Kg/st. meerdere voordelen. Het lage gewicht geeft de dakdekker meer mogelijkheden om de pannen sneller te verwerken. De variabale latafstand 385-465 mm. geeft met 8 cm. ruimte de mogelijkheid de pannen van nok tot goot juist te verdelen. Belangrijker nog is het gewicht per m2 van nog geen 32 kg. terwijl alle ander pansoorten keramisch of beton normaliter een gewicht hebben van minimaal 42 kg/m2. Dit lage gewicht is gunstig voor de totale dakconstructie. De dubbele ophangnok maakt deze pan zeer geschikt voor verticale toepassing wanneer bijv. het dak doorloopt in de gevel. Ook hier speelt het lage gewicht een rol en worden de latten minder belast. De symmetrische golf geeft de gelegenheid de “DS-8” in verband in te dekken i.c.m. halve pannen zonder het totaalbeeld te verstoren. De “S-9” is een geheel vlakke keramische dakpan en heeft een minimale schildikte en ter plaatse van de overlap slecht een dikte van nog geen halve cm.! Het gewicht is evenals bij de “DS-8” beperkt tot nog geen 4 kg/st.
De verwerking in verband en de vlakke afwerking zorgt ook bij toepassing aan de gevel voor een fraai uiterlijk. De “S-9” heeft geen kopsluiting en is 10 cm. variabel in de lengte. Voor meer informatie: Dachziegelwerke Nelskamp dakpannen”, tel. 0049 285391300 of www.nelskamp.com.

Eerste Kalzip Natuurdak®
Op het dak van de overdekte parkeergarage bij appartementencomplex Panamorique is door dakspecialist Hafkon en groenspecialist Van der Tol het eerste Kalzip Natuurdak® in Nederland aangebracht. Een esthetisch zeer fraai dak, met een glooiende ecologische dakbedekking bestaande uit sedumbeplanting waardoor de parkeergarage vloeiend overgaat in zijn omgeving. In totaal is circa 1.800 m2 dakvlak afgewerkt met Kalzip Natuurdak®, gemonteerd op een stalen onderdakplaat van de firma VDB-Profiel BV te Klundert.
Doordat de Kalzip® dakbanen in een lengte van nok tot goot zijn gelegd, ontstaat er een grote bedrijfszekerheid. Door de meerlaagse opbouw - drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en sedumbeplanting -, is een duurzaam systeem gerealiseerd dat door de gescheiden drainage jarenlang probleemloos zal functioneren. De sedumbeplanting wordt ambachtelijke geplant en bestaat uit minimaal 8 verschillende soorten sedums en 4 verschillende soorten kruiden. Dit geeft het dak een divers en aantrekkelijk beeld. De voordelen zijn onder meer de esthetische verfraaiing van de omgeving (meer groen), buffering van regenwater tot circa 60% van de jaarlijkse neerslag, warmtevertragende werking en een wisselend beeld in de seizoenen.
Voor meer informatie: Hafkon BV, tel. 010-5915300 of Van der Tol b.v. Tel. 020-6104605.

Nebiprofa
Gedurende de afgelopen maanden bent u geinformeerd over de komende verplaatsing van Nebiprofa. Dit betekent effectief een verhuizing van Hendrik-Ido-Ambacht naar de nieuwe locatie te Moerdijk.
Nebiprofa is door omstandigheden gedwongen de huidige locatie te verlaten en te verhuizen. Doordat de overheid in de loop der jaren steeds meer woonwijken rond de vestiging heeft gepland en gebouwd, heeft Nebiprofa te maken gekregen met steeds strenger wordende milieueisen en een toenemende maatschappelijke druk om te verhuizen. Eén en ander bracht ook met zich mee dat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren. Bedrijfseconomisch zijn dit slechte omstandigheden om optimaal te kunnen functioneren.
Tevens wordt overwogen de productie te concentreren op andere bestaande locaties binnen de groep, om de bestaande capaciteit inzake productie en productontwikkeling optimaal te benutten. Nebiprofa blijft dus actief betrokken bij alle zaken die direct met productie te maken hebben en zal zich in de markt als producent blijven profileren. Gezien de voortgang van de bouw in Moerdijk is de verwachting dat het nieuwe magazijn begin 2002 en het kantoor medio 2002 in gebruik wordt genomen.

  Foamglas
Pittsburgh Corning, de fabrikant van foamglas isolatie, ontwikkelde een interessante brochure naar aanleiding van de toepassing van Foamglas isolatie bij het nieuwe kantoor van Stadwerke Münster. Opdrachtgever en ontwerper kozen voor toepaasing van deze isolatie bij alle horizontale en verticale vlakken die in contact komen met water. Door de compacte verkleving van de water- en dampdichte isolatieplaten ontstaat een extra afdichting. Mocht de dakbedekking onverhoopt plaatselijk beschadigd raken, dan geeft het Foamglas Kompaktdak extra bescherming omdat geen ‘watertransport’ in het systeem mogelijk is.
Meer informatie over de toepassing van dit project van bijna 10.000 m² is op te vragen onder telefoonnummer 030-603 52 41 fax 030 603 45 62 of info@ foamglas.nl
Het bedrijf vernieuwde overigens ook haar standaard funderings- en dakranddetails met foamgals vernieuwd. De beschikbare standaarddetails met Foamglas Perinsul zijn aan gepast aan de ontwikkeling om warmteweerstanden voor daken en gevels op te voeren tot 3,0 m² K/W of hoger. Deze nieuwe standaarddetails zijn te downloaden via de website www.foamglas.nl.

Cursus zonnepanelen
Zonne-energiesystemen (PV) worden mede door de inspanningen van overheid en energiemaatschappijen steeds vaker toegepast. Door deze ontwikkeling zal het zonnepaneel op korte termijn een gewoon bouwmateriaal worden.
Om kennis en inzicht over de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van deze systemen te kunnen verwerven, heeft BDA in samenwerking met Ecofys de eendaagse cursus “Ontwerpen en uitvoeren van PV-projecten” ontwikkeld. De cursus is o.a. bedoeld voor kaderfunctionarissen van bouwbedrijven, dakbedekkingsbedrijven, gemeenten en corporaties.
Tijdens de cursus worden stapsgewijs alle relevante facetten van zonnepanelen besproken. De leidraad vormt het bouwproces. Zo wordt het zonnepaneel gevolgd van ontwerp tot uitvoering en oplevering, waarbij lering wordt getrokken uit eerdere ervaringen. Tijdens de cursus worden de subsidiemogelijkheden voor opdrachtgever en bouwer door Novem nader belicht. De cursus wordt op donderdag 18 oktober aanstaande te Gorinchem georganiseerd.
Voor informatie en het cursusprogramma kunt u contact opnemen met BDA Opleidingen, telefoon 0183-66 96 90 of e-mail opleidingen@bda.nl.

Faillissementen
Bij beschikking van 21 mei 2001 is het volgende faillissement uitgesproken na intrekking van de surseance van betaling:
Dakpartners Nuenen b.v. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Spegelt 29, 5674 CE Nuenen, corr.adres: postbus 337, 5670 AH Nuenen, KvK nr. 17078195. Curator mr. S.W.A.M. Henselmans, postbus 5750 AE Deurne. telnr. 0493-317827. (30mei29)

(08-08-2001) B&S Dak en Bouw b.v., statutair gevestigd te Eindhoven, Kantoorhoudende te 5674 TM Nuenen, De Huufkes 10, correspondentie adres 5670 AD Nuenen, Postbus 199; h.o.d.n. B&S Aannemersbedrijf, dakdekkers en asbestverwijderings bedrijf, KvK nr. 17099891. Curator mr. L.L.M. Prinsen, Postbus 3, 5600 AA Eindhoven, telnr. 040-2626600. (14au22)

(31-07-2001) Gravenstein Dakonderhoud v.o.f. , te Westerlee, en de beide venn. F.J. Gravenstein en zijn echtgenote P. Teunissen, beiden te Westerlee; rechtercommissaris mr. M. Griffioen; curator G.W. Breuker, Postbus 96, 9700 AB Groningen. (2au23)
(30-08-2001) Euroflex Dakbedekkingen bv, Kvknr. 06064709, Oosterstraat 149, 7531 TH Enschede; rectercommissaris mr. MM. Verhoeven, curator: mr. H.C. van der Sijs, postbus 126, 7500 AC Enschede.(10s27)

Opgeheven bij gebrek aan baten
(07-08-2001) Lijnzaat R., te Velserbroek, g.h.o.d.n. Dakdekkersbedrijf Lijnzaat; curator mr. J. Tanger te Velserbroek. (9au20)

Nieuwe NNI Normen
NEN-EN 13416:2001 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber dakbanen; Regels voor monsternemingen. (en) Prijs ¦ 56,18.

NEN-EN 13583:2001 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber dakbanen; Bepaling van weerstand tegen hagel. (en) Prijs ¦ 56,18.

Personalia
Rietveld
Rietveld dakbedekking maakt bekend dat per 1 september j.l. de heer J.G. Rietveld is teruggetreden uit het bedrijf dat zal worden voortgezet door de heer F. Boom die met ingang van die datum de onderneming zelfstandig en alleen bevoegd zal voortzetten.

Agenda
MKB Jaarcongres
Op maandagmiddag 19 november vindt het Jaarcongres van MKB-Nederland plaats. Dit zal dit jaar in het teken staan van de toekomstige arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers en de rol van de overheid in deze. Beoogde lijsttrekkers van de drie grote partijen hebben hun medewerking toegezegd.

BouwRAI 2002
BouwRAI 2002 vindt plaats van maandag 15 tot en met donderdag 18 april 2002 in Amsterdam Rai. Dagelijks zal een thema centraal staan op de beursvloer en in het programma, te weten 'woonconsument', 'stedelijke vernieuwing', wooninnovaties' en 'coalities en allianties'. Naar verwachting zullen er 20.000 vakbezoekers komen.

Nationale Dakendag
Op 22 november 2001 wordt in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de 4e Nationale Dakendag gehouden. Het ochtendprogramma welke onder leiding staat van prof. Ir, G.J. Maas heeft als thema "dakelementen: van arbeidsbesparing tot kwaliteitsverbetering". Het middagprogramma onder leiding van de heer drs. D. van der Bom heeft als thema "dakonderhoud: uitstellen, vastleggen of gewoon uitvoeren". De organisatie is in handen van BDA Dakadvies b.v. te Gorinchem.