Zoeken

Roofs 2001-09-16 Van plat naar multifunctioneel

    Op 26 juni j.l. heeft te Emmen bij Daksystemen Noord Nederland B.V. een thema-middag plaatsgevonden met als item: Van plat dak naar multifunctioneel dak met als ondertitel: Ontwikkelingen en implicaties van gebruiksdaken. Daksystemen Noord Nederland B.V. heeft deze middag in haar eigen nieuwe, overigens daarvoor zeer zeker geschikte info-centrum te Emmen gehouden.
Daksystemen Noord Nederland organiseerde onlangs voor haar relaties een Dak Infomiddag met als thema: “Van plat dak naar multifunctioneel dak” Voor de Dak Infomiddag waren sprekers uitgenodigd om aan het thema invulling te geven. Onder meer werd gesproken over EPDM door Erik Steegman (Phoenix), PVC door Sjef Wouters (van Besouw), dakbegroeningen door Ruud van Scheijndel (Aliso) en dakbestratingen door Hans Mutsaers (Zoontjens). Roel ter Stege verzorgde als dakaviseur de inleiding en schetste de ontwikkelingen waardoor de huidige meerwaarde van het platte dak mogelijk is geworden.
Voor platte daken is er sprake van een ontwikkeling van de kwetsbare teermastiekdaken (met in principe geen enkele gebruiksfunctie anders dan waterdichtheid) naar bitumen daken (geïsoleerde daken) naar gemodificeerde bitumineuze daken en kunststof dakbedekkingen. Voor de gemodificeerde dakbedekkingen valt op dat met APP en SBS inmiddels daken zijn te maken met een bewezen lange levensduur.
Hoewel er in met name de zestiger jaren relatief veel problemen zijn gerezen met kunststof dakbedekkingen (krimp en aantasting van de eerste PVC-dakbedekkingen) kan nu worden gesproken van hoogwaardige producten. Bij de PVC-dakbedekkingen valt de enorme kleur-verscheidenheid op. Een PVC dak mag nu ook echt een “zicht-dak” worden. Vrijwel alle kleuren zijn mogelijk. De technisch verbeteringen ten aanzien van de productietechniek en de kleur-mogelijkheden met PVC-dakbedekkingen werden door Sjef Wouters toegelicht met fraai diamateriaal en technische gegevens. Ook de recyclingstechnieken en de verwerking van sloopafval kwamen in zijn verhaal ruim aan bod.

EPDM-afdichtingen laten zich steeds nadrukkelijker zien als een  dakbedekking met lange levensduur en hoge elasticiteit. Weliswaar speelden er ten aanzien van de naad-afdichtingen problemen, maar die zijn inmiddels dusdanig verbeterd dat het werken met membranen niet altijd meer noodzakelijk is. Inmiddels wordt er in de USA circa 60 procent van de jaarlijks markt aan platte daken met EPDM-dakbedekking waterdicht gemaakt. Voor de Nederlandse situatie is (nog) steeds 80 procent van de markt gemodificeerde bitumen. De keuze van de kleur is overigens eenvoudig: die is nog steeds zwart. Erik Steegman benadrukte het belang van de glaskoordwapening als verbetering ten aanzien van de inscheurweerstand van de EPDM-folies en noemde de mogelijkheid van zelfklevende stroken. Opmerkelijk was een voorbeeld van potdekselwerk op een molen te Kinderdijk, uitgevoerd in EPDM. Ook hij liet prachtig beeldmateriaal zien van wat met EPDM allemaal mogelijk is.

Door de verbetering van de waterdichte laag zijn er nu extra mogelijkheden voor het gebruik van het dak. Ruud van Scheijndel belichtte onder meer de begroende daken. Deze daken geven niet alleen een bepaalde esthetische beleving van het dak, maar ook een mogelijk recreatief gebruik van het dak. Illustratief is in dat verband een dak van een kantoorpand in Stuttgart waarop een heus stadspark is gerealiseerd. Compleet met bomen, zitbanken, waterpartijen en paden. Begroende daken hebben ook technische voordelen. In algemene zin is de hoeveelheid water die moet worden afgevoerd belangrijk minder dan bij een ongeballast dak. Als gevolg van het watergebruik door vegetatie, maar ook als gevolg van het langer vasthouden van water waardoor water meer de mogelijkheid heeft te verdampen. Het afvoersysteem kan daardoor minder zwaar worden gedimensioneerd. Daarnaast hebben begroende daken een beduidend hogere geluidsweerstand in vergeljk met daken zonder een dergelijke groenvoorziening. Van Scheijndel ging uitgebreid in op de verschillen in “Intensieve- en extensieve opbouw” van de dakbegroeiingen. Hij maakte een zijstap naar een permanente dakbeveilingssysteem dat voor onderhoud en inspectie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veilige betreding van een dak. De min of meer in het dak opgenomen geïsoleerde opstanden met haken worden in de fase dat ze niet worden gebruikt afgedekt met een geïsoleerde conus. Een in Duitsland ontwikkeld systeem dat in Nederland binnenkort onder de aandacht wordt gebracht. De dakhaken (om het oneerbiedig te noemen) kunnen onderling met draden worden gekoppeld. De vraag van één van de toehoorders of dat geen probleem met bliksem kan opleveren is inmiddels door de ontwikkelaar in Duitsland ontkennend beantwoord.
Hans Mutsaers gaf aan wat belangrijke criteria zijn met betrekking tot dakbestratingen. Middels beeldmateriaal liet hij zien dat er op dat gebied van alles mogelijk is. Ook gaf hij de wijze van applicatie aan van onder meer het beproefde Pardak PD 90 systeem en de mogelijkheden van garantie. Voorwaarde daarbij is dat de leverancier in de advisering een belangrijke rol speelt.
Naast genoemde onderwerpen werd onder meer gesproken over de vereiste EPC-berekeningen en PV-systemen (photovoltaïsche zonne-energie) die steeds meer hun intrede zullen gaan doen op daken. Met circa 16 m² (dubbele basis-eenheid) op een woning kan een vermogen van circa 1400 Wp worden bereikt. Voldoende voor eenderde van het stroomverbruik van een vierpersoons huishouden. Zoals bekend werken deze systemen niet alleen bij onbewolkte- maar ook bij bewolkte hemel. Behalve de PV-systemen spelen ook de zonneboilers een belangrijke rol..
Uiteraard is niet elk denkbare combinatie mogelijk en moet altijd een afweging worden gemaakt. Meerdere gebruiksfuncties en intensiever gebruik van het dak stelt nadere eisen aan onderconstructies, isolatiemateriaal, dakbedekking en last-but-not least aan het dakbedekkingsbedrijf. In die context was de plaats van samenkomst in het Info-centrum van Daksystemen Noord Nederland treffend. Middels modellen onder dak en uitgewerkte voorbeelden op het dak van het Infocentrum is verduidelijkt wat allemaal mogelijk is. Op zich niet uniek, meerdere dakbedekkingsbedrijven in Nederland bieden die mogelijkheid. Bijzonder in Emmen is dat behalve het platte dak ook andere type daken, zoals pannen, leien en riet onder de aandacht worden gebracht. Daarbij zijn duidelijk relaties gelegd met daarin gespecialiseerde dakbedekkingsbedrijven. Als zodanig laat Daksystemen Noord Nederland zien dat voor specifieke daken en toepassingen naar specifieke dakbedekkingsbedrijven moet worden uitgeweken. Dit alles om voor de opdrachtgever één loket te zijn waar het om daken gaat. n

Foto’s van Daksystemen Noord Nederland B.V.